2021. október 29., Péntek
Tanácsülések időpontja
Meghívó soros tanácsülésre - 2018. augusztus 30

MEGHÍVÓ
 


A 2001/215. számú, újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelyének 1-es, valamint a 115. cikkely 1-es bekezdésének b. pontja alapján 2018. augusztus 30-án, 14,00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a városháza gyűléstermébe, a következő napirenddel:

1. - HATÁROZATTERVEZET
Sepsiszentgyörgy municípium 2018. évi összesített költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
2. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2018-as év II. félévre vonatkozó tagsági díjának kifizetésének jóváhagyásáról a SEPSI-SIC Sport Egyesület részére.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
3. - HATÁROZATTERVEZET az Erege utca 19 szám alatti ingatlan egy részének ingyenes módon való odaítéléséről a Közösségi Támogatási Igazgatóság számára.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
4. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium magánvagyonát képező, Szépmező 5. szám alatti ingatlanok közvetlen módon való értékesítéséről.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
5. - HATÁROZATTERVEZET a Vasile Goldiş utca 3. szám alatti ingatlanban működő orvosi rendelőhöz tartozó két felület versenytárgyalás útján való haszonbérbeadásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
6. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium a Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa által, Kovászna Megye a Kovászna Megye Tanácsa által, a Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság és a SERA Románia Alapítvány társulásáról, családi típusú ház létrehozása céljából.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
7. - HATÁROZATTERVEZET épület szomszédos területekre való kiterjesztése céljából bérbeadott területek haszonbérleti szerződéseinek meghosszabbításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
8. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium, szépmezői területek megosztásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
9. - HATÁROZATTERVEZET az URBAN-LOCATO Kft.-vel megkötött 2012/4016-os számú koncessziós szerződés módosításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
10. - HATÁROZATTERVEZET a SEPSI REKREATÍV Rt. törzstőkeemelésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
11. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi URBAN-LOCATO Kft. képviselőjének megbízásáról, a SEPSI REKREATÍV Rt. törzstőkeemelésének jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
12. - HATÁROZATTERVEZET az URBAN-LOCATO Kft. 2018. évi költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
13. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 2004/87-es számú, Sepsiszentgyörgy Municípium területén befogott kóbor állatokról szóló tanácshatározat módosításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
14. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium képviselőjének speciális megbízásáról a Közüzemek Rt. rendkívüli közgyűlésébe a 2009/23-as számú megbízói szerződés módosítának jóváhagyása céljából.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
15. - HATÁROZATTERVEZET a sepsiszentgyörgyi Román Hadsereg utca 58 szám alatti - Autoliv, 40. számú referencia területegység határvonalának részleges módosításáról szóló övezeti rendezési és szabályozási tervének jóváhagyásáról. Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
16. - HATÁROZATTERVEZET a „Kőrösi Csoma Sándor Napköziotthonos Óvoda felújítása és bővítése” című fejlesztési tervre vonatkozó beavatkozási munkálatok dokumentációjának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
17. - HATÁROZATTERVEZET a 2016/261-es tanácshatározattal jóváhagyott, az energiahatékonyság növelése érdekében meghirdetett hőszigetelési pályázatba benevező sepsiszentgyörgyi tömbházak rangsorolási követelményrendszerének jóváhagyásának módosításáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
18. - HATÁROZATTERVEZET Kovászna Megye a Kovászna Megyei Tanács által, Sepsiszentgyörgy Municípium a Sepsiszentgyörgy municípiumi Helyi Tanács által és a SEPSI–SIC Sport Egyesület között létrejött 2017.11.09/725/63967/61-es számú finanszírozási szerződés módosításának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
19. - HATÁROZATTERVEZET a 2018/219-es tanácshatározat hatályon kívül helyezéséről, amelynek tárgya Sepsiszentgyörgy Municípium, a TEGA Rt. és a PAUMY MED VET Kft. között megkötött, a kóbor kutyák ingyenes ivartalanítási kampányának megvalosítására vonatkozó társulási szerződés jóváhagyása.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
20. - HATÁROZATTERVEZET egy társulási szerződés megkötéséről Sepsiszentgyörgy Municípium, Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa által és a Romániai Magyar Közgazdász Társaság, Kovászna Megyei Fiókszervezet között, a XXVII. magyar közgazdászok éves konferenciájának megszervezése céljából Sepsiszentgyörgyön, amelynek témája „Versenyképesség 2020”.
Előterjeszti: Toth-Birtan Csaba, alpolgármester.
21. - HATÁROZATTERVEZET egy partnerségi szerződés megkötéséről Sepsiszentgyörgy Municípium, Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa által és a Turul Madár Egyesület között, az Európai Mobilitás Hét keretén belül megszervezendő Sepsi Mobility program megvalósítása céljából.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
22. - HATÁROZATTERVEZET a Zathureczky Berta Központ alkalmazottainak belső rendszabályzatának jóváhagyásáról.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
23. - HATÁROZATTERVEZET a Zathureczky Berta Központ működése érdekében megállapított intézkedésekről a 2018-as évre vonatkozóan.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
24. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa üléselnökének megválasztásáról.
Előterjeszti: a gyűlésvezető.
25. - KÜLÖNFÉLÉK.


 


                   
                    Sztakics Éva-Judit
                    ALPOLGÁRMESTER


 << visszaOldal megjelenítése: 831    


Utolsó módosítás: 2018-08-24    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem