2024. július 24., Szerda
Városunk
Városunk
    Kulturális intézmények
        Kulturális intézmények
    Tanügyi intézmények
        Napköziotthonok, óvodák és bölcsődék
        Általános iskolák
        Líceumok
        Szakközépiskolák
        Posztliceális képzés
        Egyetemi képzés
    Sportlétesítmények
        Uszoda és Szabadidőközpont
        Sugásfürdői sportlétesítmények
        Városi strand
        Korcsolyapálya
        Sportcsarnok
    Várostérkép
        Várostérkép
    Sugásfürdő
        Szabadidős tevékenységek kínálata Sugásfürdőn
    Szent György Napok
        Szent György Napok
                Szent György Napok
    Székely Vágta
        Székely Vágta
    Testvértelepülések
        Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal
A Polgármesteri Hivatal működési programja
    Polgármester
        Antal Árpád András - polgármester
    Alpolgármesterek
        Sztakics Éva-Judit - alpolgármester
                Sztakics Éva-Judit - alpolgármester
        Toth-Birtan Csaba - alpolgármester
                Toth-Birtan Csaba - alpolgármester
    Városgondnok
        Czimbalmos Kozma Csaba - városgondnok
    Jegyző
        Kulcsár Tünde-Ildikó - jegyző
    Alárendelt intézmények
        Alárendelt gazdasági társaságok
    Igazgatóságok és irodák
        Gazdasági Igazgatóság
                Gazdasági Igazgatóság
        Közpénzügyi Igazgatóság
                Ügyintézés
                Ügyfélfogadás
                Fontos előírások
                Hirdetések
                IBAN számlaszámok
                Nyomtatványok
        Sport és Szabadidő Igazgatóság
                Sport és Szabadidő Igazgatóság
        Vagyonkezelési Igazgatóság
                Vagyonkezelési Igazgatóság
        Városgazdálkodási Igazgatóság
                Városgazdálkodási Igazgatóság
        Városrendezési Igazgatóság
                Városrendezési Igazgatóság
        Jogi és Állampolgári Tanácsadó Osztály
                Jogi és Állampolgári Tanácsadó Osztály
        Anyakönyvi Hivatal
                Anyakönyvi Hivatal
        Fejlesztési, Befektetési Iroda
                Fejlesztési, Befektetési Iroda
        Gyámhatósági Iroda
                Gyámhatóság
        Helyi Közigazgatási Iroda
                Helyi Közigazgatási Iroda
        Humánerőforrás Iroda
                Humánerőforrás Osztály
        Jogi Iroda
                Jogi Iroda
        Közbeszerzési Iroda
                Közbeszerzési Iroda
        Személyi Nyilvántartó Osztály
                Személyi Nyilvántartó Osztály
        Mezőgazdasági Nyilvántartó Iroda
                Mezőgazdasági Nyilvántartó Iroda
        Pályázati és és Program Iroda
                Pályázati és és Program Iroda
        Kulturális Szervezőiroda
                Kulturális Szervezőiroda
        Polgári Védelmi, Egészségügyi és Munkavédelmi Iroda
                Polgári Védelmi, Egészségügyi és Munkavédelmi Osztály
        Számítástechnikai Iroda
                Számítástechnikai Iroda
        Tanügyi és Művelődési Iroda
                Tanügyi és Művelődési Iroda
        Közönségszolgálati és Tömegkommunikációs Osztály (Városimázs)
                Közönségszolgálati és Tömegkommunikációs Osztály (Városimázs)
        Részlegek
    Fogadóórák
        Fogadóórák
    Közbeszerzések
        Közbeszerzések
        Kataszteri felmérések –fotovoltaikus park telekkönyvezése
    Típusnyomtatványok
        Főépítész
    Közhasznú információk
        Házassági hirdetés
        Házassági hirdetés
                Házassági hirdetés
        Szervezeti felépítés
                Szervezeti felépítés
        Tömbházak hőszigetelési programja
                Tömbházak hőszigetelési programja
        Vagyon- és érdeknyilatkozatok - Polgármesteri Hivatal
                Vagyon- és érdeknyilatkozatok - Polgármesteri Hivatal
        Utcanevek és házszámok
                Utcanevek és házszámok
        Építési bizonylatok
                Építési bizonylatok - 2017
                Építési bizonylatok - 2016
                Építési bizonylatok - 2015
                Építési bizonylatok - 2014
                Építési bizonylatok - 2013
                Építési bizonylatok - 2012
                Építési bizonylatok - 2011
                Építési bizonylatok - 2010
                Építési bizonylatok - 2009
                Építési bizonylatok - 2008
        Építési engedélyek
                Építési engedélyek - 2017
                Építési engedélyek - 2016
                Építési engedélyek - 2015
                Építési engedélyek - 2014
                Építési engedélyek - 2013
                Építési engedélyek - 2012
                Építési engedélyek - 2011
                Építési engedélyek - 2010
                Építési engedélyek - 2009
        Bontási engedélyek
                Bontási engedélyek
        Általános településrendezési terv
                Általános településrendezési terv
        Árterületek
                Árterületek
        Beruházások 2009-2011
        Dokumentumok
        Személyi adatvédelem
                Személyi adatvédelem
    Pályázatok
        Kulturális pályázatok
        Sportpályázatok
        Ifjúsági pályázatok
        Hallgatói ösztöndíj
        Roma ösztöndíj program
    Közigazgatási átláthatóság
        2009-11-06: Sepsiszentgyörgy municípium sajátos jelképei jóváhagyásával kapcsolatos tanácshatározattervezet
        2008-03-25: 41801/12.02.2008.
        Normatív jellegű határozattervezetet a a 6280/2016-os számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről a Sepsiszentgyörgy municipiumi sportbazisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek müködtetésére vonatkozóan
        2008-03-25: 7934/ 10.03.2008.
        2009-02-20: 2008/34.124
        2009-02-20: 2009-es évre szóló helyi adók és illetékek megállapítása
        2009-05-05: HIRDETÉS - A Szemerja negyedi piac újrarendezése
        2008-11-28: Integrált városfejlesztési Terv
        2009-02-20: Határozattervezet 2008.december.2
        2009-02-20: Városgazdálkodási szabályzat
        2009-04-29: Határozattervezet 2010-es évre szóló szállodai illetékek
        2009-05-27: Nyílvános versenytárgyalás a Lt. Pais David u. házszám nélküli, 1628 négyzetméteres terület koncesszióba adásáról
        2009-06-19: HIRDETÉS - 2004/87-es számú tanácshatározat módosítás és kiegészítés, a felügyelet nélkül hagyott állatok befogásával kapcsolatosan
        2009-07-02: Szépmező-i (Sepsiszentgyörgy) Ipari Park Övezeti Városrendezési Terve
        2009-07-02: Közmeghallgatás a felértékelési tanulmány környezetre gyakorolt hatásának beszámolójáról
        2009-07-21: Sepsiszentgyörgy Municípium Fejlesztési Stratégiájával kapcsolatos határozattervezet
        2009-07-24: Sepsiszentgyörgy, Energia utca 64/A szám alatti Szolgáltatások elnevezésű Övezeti Városrendezési Tervét jóváhagyó határozattervezet
        2009-07-24: Sepsiszentgyörgy, „Energia utcai Lakások” elnevezésű Övezeti Városrendezési Tervét jóváhagyó határozattervezet
        2009-07-24: Sepsiszentgyörgy, Borviz utcai Lakónegyed Övezeti Városrendezési Tervét jóváhagyó határozattervezet
        2009-07-24: Sepsiszentgyörgy, Dozsa György utcai lakások elnevezésű városfejlesztési részlettervét jóváhagyó határozattervezet
        2009-08-31: A víz és csatornarendszer szolgáltatás kezelésének átruházása a Közművek R.T. részére elnevezésű határozattervezet
        2009-09-24: Sepsiszentgyörgy municípium területén közlekedő állatok által vontatott járművekkel, az építkezésekben, mezőgazdaságban, és erdőkitermelésben használt önmeghajtású gépek és gépjárművekkel kapcsolatos határozattervezet
        2009-09-24: 2002/101 – es számú tanácshatározat kiegészítése, és módosítása, Sepsiszentgyörgy municípium területén érvényes városgazdálkodási szabályzat bevezetésével kapcsolatosan
        2009-10-23: 2010-es évre szóló helyi adók és illetékek, speciális helyi illetékek szabályzatát jóváhagyó határozattervezetek
        2009-11-23: Sepsiszentgyörgy municípium autóbusz megállóinak, a Gyümölcsös városövezet bizonyos utcáinak, valamint a Municípiumi Kultúrház névadásával kapcsolatos határozattervezet
        2009-12-15: Kaufland üzlet elnevezésű Övezeti Városrendezési Tervét jóváhagyó határozattervezet
        2010-01-12: Szépmező II elnevezésű Övezeti Városrendezési Tervet jóváhagyó határozattervezet
        2010-02-05: 2010. évi költségvetésével kapcsolatos határozattervezet
        2010-02-11: Sepsiszentgyörgyi Jókai Mór utcai lakóövezet kiterjesztése elnevezésű Körzeti Városrendezési Tervét jóváhagyó határozattervezet
        2010-02-25: Számvezérlés és ipari elektronika fejlesztési központ elnevezésű Körzeti Városrendezési Tervét jóváhagyó határozattervezet
        2010-03-09: Sepsiszentgyörgy municípium területén létesítendő Kereskedelmi Központ elnevezésű körzeti városfejlesztési részlettervét jóváhagyó határozattervezet
        2010-04-09: Sepsiszentgyörgy municípium 1918. December 1. utcájának elnevezésével kapcsolatos határozattervezet
        2010-04-09: Sepsiszentgyörgy municípiumi utcák névadásával és névváltoztatásával kapcsolatos határozattervezet
        2010-04-13: Sepsiszentgyörgy municípiumi utcák névváltoztatásával, és utcák névadásával kapcsolatos határozattervezete
        2010-04-26: 2011-es évre szóló különleges illetékek megállapítási és alkalmazási szabályzatával kapcsolatos határozattervezet
        2010-04-26: 2009/282-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről szóló határozattervezet
        2010-04-26: 2011-es évre szóló Sepsiszentgyörgy municípium közigazgatási területére érvényes helyi adók és illetékek megállapításával kapcsolatos határozattervezet
        2010-04-30: Meghívó közmeghallgatásra a Sepsiszentgyörgy municípium utcák névváltoztatásával és utcák névadásával kapcsolatos határozattervezettel kapcsolatosan
        2010-06-30: 27.134/2010-es számú, Árkosi út, Lakó- és szolgáltatási övezet elnevezésű Körzeti Városrendezési Tervét jóváhagyó határozattervezet
        2010-07-21: 2009/282-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről szóló határozattervezet
        2010-09-10: Észak, Lakó- és szolgáltatási övezet elnevezésű Körzeti Városrendezési Tervét jóváhagyó határozattervezet
        2010-10-01: Kovászna megyei víz- és szennyvízhálozat kiterjesztését és korszerűsítését és Sepsiszentgyörgy közvetlen környezete beruházási műszaki-gazdasági mutatóit jóváhagyó határozattervezet
        2010-11-01: Sepsiszentgyörgy municípiumi területén a 3,5 tonnánál nagyobb várakozó és parkoló gépjárművekkel kapcsolatos határozattervezet
        2010-11-04: Sepsiszentgyörgy municípium területén gépjárművek eladási feltételeinek megállapításáról szóló határozattervezet
        2010-11-15: 2010/130-as számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről szóló határozattervezet
        2010-12-03: 2010/130-as számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről szóló határozattervezet
        Oltmező utcai Szolgáltatások és a Román Hadsereg – Ősz utcai lakónegyed elnevezésű Körzeti Városrendezési Tervei jóváhagyó határozattervezetek
        2011-04-19: Kovászna Megyei Törvényszék kibővítése elnevezésű körzeti városrendezési tervvel, valamint a 2012-es évre érvényes szállodai illeték létesítésével kapcsolatos határozattervezetek
        2011-01-14: Sepsiszentgyörgy municípium 2011. évi költségvetési tervezete
        2011-03-01: A Dózsa György utcai lakások elnevezésű Körzeti Városrendezési Tervét jóváhagyó határozattervezet
        2011-03-01: A sepsiszentgyörgyi vasútállomás korszerűsítése elnevezésű városfejlesztési részlettervet jóváhagyó határozattervezet
        2011-03-07: A 2010/130-as,131–es számú tanácshatározatok módosítása és kiegészítése
        2011-05-03: Növények forgalmazása és kertészeti szolgáltatások Kilyén területén elnevezésű Körzeti Városrendezési Tervét jóváhagyó határozattervezet
        2011-05-03: 2010/369 számú tanácshatározat módosítása és kiegészítése, Sepsiszentgyörgy municípiumi területén a 3,5 tonnánál nagyobb várakozó és parkoló gépjárművekkel kapcsolatosan
        2011-08-08: Határozattervezet a Sepsiszentgyörgy, Központi övezet elnevezésű körzeti városfejlesztési terv jóváhagyásáról, határozattervezet a tulajdonosi társulások házmesteri minőséget igénylő természetes személyek attesztálási szabályzatának jóváhagyásáról, határozattervezet az utólagosan módosított és kiegészített 2010/130-as számú tanácshatározat módosítását és kiegészítését, a 2011. évi Sepsiszentgyörgy municípium közigazgatási területére érvényes helyi adókkal és illetékekkel kapcsolatosan, valamint a 2010/131– es számú tanácshatározat módosítását és kiegészítését, a 2011-es évre érvényes különleges illetékek megállapítási és alkalmazási szabályzatával kapcsolatosan
        2011-09-26: Határozattervezet Borvíz utcai lakónegyed, Sepsiszentgyörgy elnevezésű körzeti városfejlesztési terv jóváhagyásáról,a Húsfeldolgozó helyiségek kialakítása a Borvíz utca 97 szám alatt, Sepsiszentgyörgy elnevezésű körzeti városfejlesztési terv jóváhagyásáról, az Észak Szotyor – DN12, Sepsiszentgyörgy elnevezésű körzeti városfejlesztési terv jóváhagyásáról, a 2011. évi helyi adók és illetékek kivetéséről szóló 2010/130-as számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről
        2011-09-27: ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ EUINFO KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS létrehozásáról szóló határozattervezet
        2011-10-05: Sepsiszentgyörgy, Oltmező utca dél-keleti rész elnevezésű övezeti városrendezési tervét jóváhagyó határozattervezet
        2012. évi Sepsiszentgyörgy municípium közigazgatási területére érvényes helyi adók és illetékek, valamint a 2012-es évre érvényes különleges illetékek megállapítási és alkalmazási szabályzatát jóváhagyó határozattervezet
        Sepsiszentgyörgy területén létesített reklámfelületek szervezési, engedélyezési és kihelyezési szabályzatának elfogadásával kapcsolatos tanácshatározat-tervezet
        - 2012. évi költségvetés-tervezet
        A helyi adók és illetékek jóváhagyásával kapcsolatos 2011/285-ös számú tanácshatározat módosítása és kiegészítése
        Kisszék utcai lakóövezet tervének módosítása agráripari övezetté, valamint a RUFA övezeti lakások körzeti városrendezési terve
        Sepsiszentgyörgy, Szépmező III. elnevezésű Körzeti Városrendezési Tervet jóváhagyó határozattervezet
        Sepsiszentgyörgy Municípium, Szotyor település területén levő Mezőgazdasági övezet – Zöldséges üvegházak elnevezésű körzeti városrendezési tervet jóváhagyó határozattervezet, valamint az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület tagtelepüléseinek hulladékgazdálkodási közszolgálatára vonatkozó, a sepsiszentgyörgyi TEGA Rt.-vel megkötött 4/2009-es számú megbízási szerződést jóváhagyó határozattervezet
        SEPSI-SIC Sport Klub Egyesület megalakulását jóváhagyó határozattervezet
        Vadon Egyesület megalakulásáról szóló kezdeményezés
        A 2013. évi Sepsiszentgyörgy municípium közigazgatási területére érvényes helyi adók és illetékek jóváhagyását, valamint a 2013-es évre érvényes különleges illetékek megállapítási és alkalmazási szabályzatát jóváhagyó határozattervezetek
        A sepsiszentgyörgyi TEGA Rt.-vel megkötött, Öko Sepsi Köztisztasági, Közszolgáltatói, Fejlesztési Egyesület tagtelepüléseinek hulladékgazdálkodási közszolgálatára vonatkozó stratégiai fejlesztési tervet jóváhagyó határozattervezet
        A 2013-as évre érvényes helyi adók és illetékek tárgykörét képező normatív jellegű iratok módosításával és kiegészítésével kapcsolatos határozattervezet
        Az Öko Sepsi Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület tagtelepüléseinek köztisztasági közszolgálatára vonatkozó, a sepsiszentgyörgyi TEGA Rt.-vel megkötött 2009/4-es számú megbízási szerződés módosítását jóváhagyó határozattervezet
        2013. évi költségvetés-tervezet
        Oltmező utca 4-6. szám alatt létesítendő Sepsiszentgyörgy RETAIL PARK övezeti városrendezési tervet jóváhagyó határozattervezet
        Sepsiszentgyörgy közterületén történő ásási munkálatok engedélyezésének szabályzatát jóváhagyó határozattervezet
        A Vadon Egyesület Alapító okiratának és Statútumának módosításáról szóló határozattervezet
        SEPSI-SIC Sport Klub Egyesületet jóváhagyó 2012/191-es számú tanácshatározat módosítása és kiegészítése
        Sepsiszentgyörgy municípium városgazdálkodás szabályai megállapításáról szóló határozattervezet
        Módosul a 2013. évi helyi adókat és illetékeket jóváhagyó 2012/285. helyi tanácshatározat
        Legeltetés szabályzásával kapcsolatos határozattervezet
        2013/265-ös számú tanácshatározat módosítása és kiegészítése, a 2014-es évre érvényes adókkal és illetékekkel kapcsolatosan
        A 2014. évi Sepsiszentgyörgy municípium területére érvényes helyi adók és illetékek jóváhagyását, valamint a 2014-es évre érvényes különleges illetékek megállapítási és alkalmazási szabályzatát jóváhagyó határozattervezetek
        Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy municípium képviselőjének megbízásáról az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület közgyűlésében a Közüzemek R.T. által nyújtott ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjszabásának módosításának jóváhagyásáról
        Állatok által vontatott járművek Sepsiszentgyörgy municípium területén való közlekedésének betiltásával kapcsolatos határozattervezet
        COVALACT Rt. és Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület - határozattervezetek
        A 2013/265-ös számú tanácshatározat módosítása és kiegészítése, a 2014-es évre érvényes adókkal és illetékekkel kapcsolatosan
        2014. évi költségvetés-tervezet
        Sepsiszentgyörgy municípium városgazdálkodás szabályai megállapítását jóváhagyó 2013/241-es tanácshatározat módosítása és kiegészítése
        A 2013/265-ös számú tanácshatározat módosítása és kiegészítése, a 2014-es évre érvényes adókkal és illetékekkel kapcsolatosan
        Sepsiszentgyörgy municípium belterülete övezeteinek besorolásával kapcsolatos határozattervezet
        Sepsiszentgyörgy közterületén történő ásási munkálatok engedélyezésének szabályzata
        2013/265-ös számú tanácshatározat módosítása és kiegészítése, a 2014-es évre érvényes adókkal és illetékekkel kapcsolatosan
        2014/28-as számú tanácshatározat módosítása és kiegészítése, állatok által vontatott járművek Sepsiszentgyörgy közigazgatási területén való közlekedésének betiltásával kapcsolatosan
        A 2009/4. számú megbízói szerződés módosítására és kiegészítésére vonatkozó határozattervezet
        Sepsiszentgyörgy, Oltmező utca 54. szám alatti Autószerelő-műhely és szolgáltatás című övezeti városrendezési tervet jóváhagyó határozattervezet
        Sepsiszentgyörgy municípium, Nyugat Szemerja-II. szakasza övezeti városrendezési tervre vonatkozó részletes területrendezési tervet jóváhagyó határozattervezet
        Határozattervezet Szotyor területén jóváhagyott Mezőgazdaságiövezet – Zöldséges üvegházak övezeti tervének termelési és ipari övezetté való átalakításáról
        Határozattervezet Kovászna Megye Tanácsa, a Székely Nemzeti Múzeum és a Vadon Egyesület között megkötendő partnerségi szerződésről, kombinált múzeumlátogatási jegy bevezetése feltételeinek szabályzásáról
        Határozattervezet Kilyén területén megvalósítandó lakóövezet című övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról, valamint az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület tagtelepüléseinek hulladékgazdálkodási közszolgálatára vonatkozó, a sepsiszentgyörgyi TEGA Rt.-vel megkötött 2009/4. számú megbízói szerződés módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról
        Sepsiszentgyörgy municípium 2015. évi költségvetés-tervezete
        Normatív jellegű közigazgatási tervezet az utólagosan módosított és kiegészített 2014/364-es számú tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről
        Normatív jellegű közigazgatási tervezet, az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület alapító okiratának és statútumának módosításáról és kiegészítéséről.
        Normatív jellegű közigazgatási tervezetet, Sepsiszentgyörgy Municípium, Kovászna Megye és Hargita Megye közötti társulás jóváhagyásáról, a Terra Siculorum 2021 Egyesület létrehozása céljából.
        Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület alapító okiratának és statútumának módosításáról és kiegészítéséről
        Normatív jellegű közigazgatási tervezet, a Farm utcai lakások telkesítését szabályzó övezeti rendezési terv módosítása elnevezésű részletes városrendezési terv jóváhagyásáról
        Határozattervezetek a Forrás utcai lakóövezet elnevezésű és a DJ103B Kilyén című övezeti városrendezési tervek jóváhagyásáról
        Határozattervezetek a 2015/141-es tanácshátarozattal jóváhagyott és a Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa és a TEGA Rt. között létrejött 1998/4380-as számú koncessziós szerződés módosításáról
        Közigazgatási tervezetet Sepsiszentgyörgy Municípium 2015-2021 közötti kulturális stratégiájának elfogadásáról
        KÖZMEGHALLGATÁS Sepsiszentgyörgy zászlótervének elfogadásáról
        KÖZMEGHALLGATÁS Sepsiszentgyörgy zászlótervének elfogadásáról
        Normatív jellegű közigazgatási tervezet, a Bon Sweet Bon Kft. ipari övezete településrendezési tervének jóváhagyásáról
        Normatív jellegű közigazgatási tervezet, a SEPSIIPAR Iparipark működési szabályzatának jóváhagyásáról
        Normatív jellegű közigazgatási tervezetet, Sepsiszentgyörgy municípium 2014-2020 időszakra vonatkozó fejlesztési stratégiájának jóváhagyásáról
        Normatív jellegű közigazgatási tervezetet, Sepsiszentgyörgy municípium belterületeinek övezetekbe való besorolásáról.
        Normatív jellegű közigazgatási tervezetet,az Árkos község melletti, sepsiszentgyörgyi Sport, szolgáltatás és szabadidő övezet településrendezési terv jóváhagyásáról.
        Normatív jellegű közigazgatási tervezet, a Zathureczky Berta Otthonból, Zathureczky Berta Központtá való átnevezéséről
        KÖZMEGHALLGATÁS Sepsiszentgyörgy municípium belterületeinek övezetekbe való besorolásáról
        Normatív jellegű közigazgatási tervezet, az AQUACOV Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület ivóvíz és szennyvízcsatorna közszolgálatára vonatkozó, a sepsiszentgyörgyi Közüzemek Rt.-vel megkötött 2009/23. számú megbízói szerződés módosításáról.
        Normatív jellegű közigazgatási tervezetet, a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségfejlesztési Egyesület Társulási Szerződése, Alapító Okirata és Alapszabályzata módosításának a jóváhagyásáról.
        Normatív jellegű közigazgatási tervezetet, a 2017. évi Sepsiszentgyörgy Municípium területére érvényes helyi adókról és illetékekről.
        Határozat tervezet az újra közzétett, utólagosan módosított és kiegészített 2009/55-ös számú, Sepsiszentgyörgy municípium lakóhelyi parkolóinak odaitéléséről szóló szabályzatot jóváhagyó tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről.
        Normatív jellegű határozat tervezetet, Sepsiszentgyörgy municípium területén levő fizetéses parkírozó helyek működési szabályzatának jóváhagyásáról.
        Normatív jellegű határozat tervezet, a 2016/209-es számú, a SEPSIIPAR Iparipark működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról
        Normatív jellegű határozattervezet: Határozattervezet az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület tagtelepüléseinek a sepsiszentgyörgyi TEGA RT-vel megkötött, a hulladékgazdálkodási szolgáltatásra vonatkozó 2009 / 4-es megbizói szerződés módosításáról és kiegészítéséről
        Normatív jellegű határozat tervezet, az utólagosan módosított és kiegészített Sepsiszentgyörgy municípium területére érvényes városgazdálkodási szabályzat módosításáról és kiegészítéséről
        2016. december 12-i rendkívüli tanácsülés alkalmával jóváhagyott normatív jellegű tanácshatározatok
        Normatív jellegű határozattervezet a sepsiszentgyörgyi Közös Temető közszolgáltatás kezelésének közvetlen módon való átruházásáról az Urban-Locato KFT számára.
        Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy területén történő piaci szolgáltatások és termékek értékesítéséről.
        Normatív jellegű határozat tervezet a sepsiszentgyörgyi Kökényes utca 34 szám alatti Tárolás és szolgáltatás övezeti rendezési tervének (PUZ) jóváhagyásáról
        KÖZMEGHALLGATÁS a sepsiszentgyörgyi Közös Temető közszolgáltatás kezelésének közvetlen módon való átruházásáról az Urban-Locato KFT számára, normatív jellegű határozattervezet elfogadása kapcsán
        Normatív jellegű határozat tervezet Sepsiszentgyörgy municípium 2017. évi általános költségvetéséről
        Normatív jellegű határozat tervezet Sepsiszentgyörgy municípium magán illetve közterületein levő ebállomány szaporodását szabályozó illetve a zoonózis terjedését megelöző szabályzat jóváhagyásáról
        Normatív jellegű határozattervezet a 2017/4-es számú Sepsiszentgyörgy municípium területén levő fizetéses parkírozó helyek működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről
        Normatív jellegű határozat tervezet a sepsiszentgyörgyi Olt utca 74. szám alatt létesítendő "FORTUNA PARK - Tömbház lakások" területrendezési tervének jóváhagyásáról
        Normatív jellegű határozat tervezet a 2016/346-os számú Sepsiszentgyörgy municípium belterületeinek övezetekbe való besorolásáról szóló tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről
        Közmeghallgatás Sepsiszentgyörgy municípium magán illetve közterületein levő ebállomány szaporodását szabályozó illetve a zoonózis terjedését megelöző szabályzat elfogadása kapcsán.
        Normatív jellegű határozat tervezetet, a Sepsiszentgyörgy Szépmezőn létesítendő Ipari Park II szabályozási tervének jóváhagyásáról
        Normatív jellegű határozattervezet a az Aquasic Közösségek Közti Társulásnak a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesületbe való beolvadás általi egyesülése jóváhagyására
        Normatív jellegű határozattervezetet, a sepsiszentgyörgyi Ferencváros - Toroczkai Wigand Ede utca, “Csíki negyed kertváros Övezeti Városrendezési Terv részleges módosítása” című terv jóváhagyásáról.
        Normatív jellegű határozattervezet a 6280/2016-os számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről a Sepsiszentgyörgy municipiumi sportbazisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek müködtetésére vonatkozóan
        Normatív jellegű határozattervezet a sepsiszentgyörgyi "Patak utca" területrendezési tervének jóváhagyásáról
        KÖZMEGHALLGATÁS Sepsiszentgyörgy municípium fenntartható városi mobilitási tervének jóváhagyásáról szóló határozattervezet kapcsán
        Normatív jellegű határozattervezet a sepsiszentgyörgyi Közös Temető közszolgáltatás kezelésének közvetlen módon való átruházásáról a TEGA R.T. részére
        Normatív jellegű határozattervezet a SEPSIIPAR iparipark működési szabályzatának jóváhagyásáról
        Normatív jellegű határozattervezet a 6280/2016-os számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről a Sepsiszentgyörgy municipiumi sportbazisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek müködtetésére vonatkozóan
        Normatív jellegű határozat tervezet a 2017/98-as számú Sepsiszentgyörgy municípium magán illetve közterületein levő ebállomány szaporodását szabályozó illetve a zoonózis terjedését megelöző szabályzat módosításáról
        Normatív jellegű határozattervezet a a sepsiszentgyörgyi oltmezői ipari és szolgáltatási park övezeti rendezési terv módosításának jóváhagyásásról
        Normatív jellegű határozattervezetet, Sepsiszentgyörgy municípiumi utcák névadásával és névváltoztatásával kapcsolatosan.
        Normatív jellegű határozattervezetet, a 2016/346-os számú Sepsiszentgyörgy municípium belterületeinek övezetekbe való besorolásáról szóló tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről
        Normatív jellegű határozattervezet egy többéves program jóváhagyásáról, sepsiszentgyörgyi épületek strukturális-környezeti minőségének növelése céljából
        Normatív jellegű határozattervezet a az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület tagtelepüléseinek a sepsiszentgyörgyi TEGA RT-vel megkötött, a hulladékgazdálkodási szolgáltatásra vonatkozó 2009 / 4-es megbizói szerződés módosításáról és kiegészítéséről
        Normatív jellegű határozattervezet a a 6280/2016-os számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről a Sepsiszentgyörgy municipiumi sportbazisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek müködtetésére vonatkozóan
        Normatív jellegű határozattervezet a a sepsiszentgyörgyi Árkosi út – 12-es számú országút övezeti rendezési terv módosításának jóváhagyásásról
        Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy municípium integrált városfejlesztési stratégiájának jóváhagyásáról
        Normatív jellegű határozattervezet a 2017/87-es számú, Sepsiszentgyörgy területén történő piaci szolgáltatások és termékek értékesítését szabályozó tanácshatározat módosításáról
        Normatív jellegű határozattervezet a 2017/4-es számú Sepsiszentgyörgy municípium területén levő fizetéses parkírozó helyek működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről
        KÖZMEGHALLGATÁS egy határozattervezet kapcsán egy többéves program jóváhagyásáról, sepsiszentgyörgyi tömbházak homlokzatának felújítására vonatkozóan
        KÖZMEGHALLGATÁS a 2016/346-os számú Sepsiszentgyörgy municípium belterületeinek övezetekbe való besorolásáról szóló tanácshatározat módosítása és kiegészítése kapcsán
        Normatív jellegű határozattervezet a 2017/194-es számú a SEPSIIPAR iparipark működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról
        Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy Municípium részvételének elfogadásáról a SEPSI Helyi Akciócsoport Egyesület létrehozásában
        Normatív jellegű határozattervezet sportrendezvények támogatására vonatkozó szabályzat jóváhagyásáról az utólagosan módosított és kiegészített 2000/69-es testnevelési és sporttörvény rendelkezései alapján
        Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy területén parkoló járművekkel kapcsolatos intézkedések bevezetésének jóváhagyásáról
        Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy Municípium és a Multi-Trans Rt. között megkötött 2013/29.347-es számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről, Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetésének átruházását illetően
        Normatív jellegű határozattervezet a sportprogramok finanszírozási feltételeire, követelményeire és módszertanára vonatkozó szabályzat jóváhagyásáról, az utólagosan módosított és kiegészített 2000/69-es számú Testnevelési- és sporttörvény előírásai alapján
        Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy Municípium területén a taxi és taxibérlés rendszerű szállítás szervezési, működési és engedélyezési szabályzatának jóváhagyásáról - 06.10.2017
        Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy municípium képviselőjének speciális megbízásáról az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület közgyűlésében
        Normatív jellegű határozattervezet a 2017/194-es számú a SEPSIIPAR iparipark működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról
        Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy municípium képviselőjének speciális megbízásáról a Közüzemek R.T. rendkivüli közgyűlésébe a 2009/23-as megbízói szerződés módosításáról
        Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy municípium belterületeinek pénzügyi körzetekbe való besorolásáról
        Normatív jellegű határozattervezet a 6280/2016-os számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről a Sepsiszentgyörgy municipiumi sportbazisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek müködtetésére vonatkozóan
        Normatív jellegű határozattervezet a 2018. évi Sepsiszentgyörgy Municípium területére érvényes helyi adókról és illetékekről
        Normatív jellegű határozattervezet a TEGA R.T. koncessziójába adott bizonyos leltári tételek és alapeszközök működésből való kivételéről, leírás céljából valamint a köztemető működtetését szabályozó 2017/40379 haszonbérleti szerződés módosításáról 2017.11.06
        Normatív jellegű határozattervezet a TEGA R.T. koncessziójába adott bizonyos leltári tételek és alapeszközök működésből való kivételéről, leírás céljából valamint az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület tagtelepüléseinek a sepsiszentgyörgyi TEGA RT-vel megkötött, a hulladékgazdálkodási szolgáltatásra vonatkozó 2009/4-es megbizói szerződés módosításáról és kiegészítéséről - 2017.11.06
        KÖZMEGHALLGATÁS Sepsiszentgyörgy municípium belterületeinek pénzügyi körzetekbe való besorolásáról szóló tanácshatározat kapcsán
        Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy képviselőjének megbízásáról az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület közgyűlésében a Közüzemek R.T. által nyújtott ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjszabásának módosításának jóváhagyásáról
        Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy Municípium kilépésének jóváhagyásáról a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesületből - 2018.02.08.
        KÖZMEGHALLGATÁS a 2018. évi Sepsiszentgyörgy Municípium területére érvényes helyi adókról és illetékekről szóló tanácshatározat kapcsán
        Normatív jellegű határozattervezet, Körforgalom létesítése a 3000 férőhelyes sportcsarnok megközelítése érdekében övezeti rendezési terv jóváhagyásásról
        Normatív jellegű határozattervezet, a sepsiszentgyörgyi Jókai Mór utca 9B szám alatti ingatlant lakóövezetté szabályozó részletes rendezési terv jóváhagyásásról-2017.12.11
        Normatív jellegű határozattervezet, a Sepsiszentgyörgy municípium, Nyugat Szemerja városrendezési tervének – 6-os alövezet módosítása című övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról
        Normatív jellegű határozattervezet, a Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Közösségfejlesztési Egyesület társulási szerződése, alapító okirata és alapszabályzata kiegészítésének a jóváhagyására
        Normatív jellegű határozattervezet a közvilágítási rendszer kezelésének átruházási módjárol Sepsiszentgyörgy területén
        Normatív jellegű határozattervezet a 1998/4380-as TEGA R.T.-vel megkötött koncessziós szerződés módosításáról
        Sepsiszentgyörgy municípium 2018. évi költségvetés tervezete
        KÖZMEGHALLGATÁS a 2004/87-es számú, Sepsiszentgyörgy Municípium területén befogott kóbor állatokról szóló tanácshatározat módosítása kapcsán
        Normatív jellegű határozattervezet a sepsiszentgyörgyi Gróf Mikó Imre utca 3 szám alatti ingatlan urbanisztikai mutatóinak módosításáról
        Normatív jellegű határozattervezet a Sepsiszentgyörgy municípium területén működő nyilvános értékesítési helyek közvetlen tárgyalás útján való átruházásáról a TEGA R.T. kezelésébe
        Normatív jellegű határozattervezet a a 2017/194-es számú a SEPSIIPAR iparipark működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról
        Normatív jellegű határozattervezet a 6280/2016-os számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről a Sepsiszentgyörgy municipiumi sportbazisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek müködtetésére vonatkozóan
        Normatív jellegű határozattervezet övezeti rendezési terv jóváhagyásáról sportlétesítméy, illetve parkoló létrehozása céljából Sepsiszentgyörgy municípium északi övezetében-2018.03.13
        Normatív jellegű határozattervezet a a Kovászna megyei ivóvíz- és csatornahálózatra vonatkozó fejlesztési stratégiájának jóváhagyásáról
        Normatív jellegű határozattervezet a sepsiszentgyörgyi közvilágítási fejlesztési stratégia jóváhagyásáról a 2018-2020 periódusra
        Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy Municípium Fenntartható Energia Akciótervének, illetve Sepsiszentgyörgy Municípium Energiahatékonyságát Javító Intézkedések jóváhagyásáról
        Normatív jellegű határozattervezet a a sepsiszentgyörgyi közvilágításra vonatkozó szabályzat valamint a közvilágítás átruházásáról szóló feladatfüzet jóváhagyásáról
        Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy municípium, ”József Attila utcai lakóövezet” című övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról
        Normatív jellegű határozattervezetet a 2018/351-es számú tanácshatározattal jóváhagyott, a 2019. évi Sepsiszentgyörgy Municípium területére érvényes helyi adók és illetékek kiegészítéséről
        Normatív jellegű határozattervezetet a 2018/415-ös számú tanácshatározattal jóváhagyott, sepsiszentgyörgyi lakhellyel rendelkező, legkevesebb háromgyermekes családok támogatását célzó, egy egészségesebb életvitel támogatásáért és a Sepsiszentgyörgyi Helyi Tanácsa alárendeltségébe tartozó helyi közszolgáltatások hozzáférhetőbbé tételéért, illetve az életminőség javítása céljából létrehozott többéves program módosításáról és kiegészítésáről
        Normatív jellegű határozattervezet a a 2017/194-es számú a SEPSIIPAR iparipark működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról
        Normatív jellegű határozattervezet a Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás kezelési módjának meghatározására vonatkozóan
        Normatív jellegű határozattervezet a sepsiszentgyörgyi Ipar és szolgáltatás övezeti rendezési és szabályozási tervének jóváhagyásáról - 2018.07.27.
        Normatív jellegű határozattervezet a sepsiszentgyörgyi közvilágítás kezelésének átruházásáról közbeszerzés útján
        Normatív jellegű határozattervezet a sepsiszentgyörgyi Erdõ utcai II. lakóövezet rendezési és szabályozási tervének jóváhagyásáról
        Normatív jellegű határozattervezet az utólagosan módosított és kiegészített 2017/4-es számú Sepsiszentgyörgy municípium területén levő fizetéses parkírozó helyek működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről-2018.07.20
        Normatív jellegű határozattervezet a Sepsiszentgyörgy municípiumi Dunapack-Rambox Prodimpex K.F.T. bővítéséről szóló övezeti rendezési terv jóváhagyásáról
        Normatív jellegű határozattervezet a 2017/194-es számú a SEPSIIPAR iparipark működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról
        Normatív jellegű határozattervezet a a sepsiszentgyörgyi Grigore Bălan út, 31. számú U.T.R. részleges módosításáról szóló övezeti rendezési és szabályozási tervének jóváhagyásáról
        Normatív jellegű határozattervezet a a 2004/87-es számú, Sepsiszentgyörgy Municípium területén befogott kóbor állatokról szóló tanácshatározat módosításáról
        Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy municípium képviselőjének speciális megbízásáról a Közüzemek Rt. rendkívüli közgyűlésébe a 2009/23-as számú megbízói szerződés módosítának jóváhagyása céljából
        Normatív jellegű határozattervezet a a sepsiszentgyörgyi Román Hadsereg utca - Autoliv, 40. számú U.T.R. részleges módosításáról szóló övezeti rendezési és szabályozási tervének jóváhagyásáról
        Normatív jellegű határozattervezetet, a 2019. évi Sepsiszentgyörgy Municípium területére érvényes helyi adókról és illetékekről
        Normatív jellegű határozattervezetet, Sepsiszentgyörgy municípium belterületeinek pénzügyi körzetekbe való besorolásáról
        Normatív jellegű határozattervezetet, a 6280/2016-os számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről a Sepsiszentgyörgy municipiumi sportbazisok kezelése valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek müködtetésére vonatkozóan
        Normatív jellegű határozattervezetet, az utólagosan módosított és kiegészített 2017/4-es számú Sepsiszentgyörgy municípium területén levő fizetéses parkoló helyek működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről
        Normatív jellegű határozattervezetet, az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület tagtelepüléseinek a sepsiszentgyörgyi TEGA RT-vel megkötött, a hulladékgazdálkodási szolgáltatásra vonatkozó 2009/4-es megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről
        Normatív jellegű határozattervezetet egyes tanulmányok, valamint Kovászna megye és az ECO BIHOR KFT között létrejött 2017.06.28/128-as számú, a Kovászna megyei hulladék szállítási, kezelési és raktározási szolgáltatás kezeléséről szóló megbízási szerződés 1-es számú kiegészítő okirat-tervezetének jóváhagyásáról
        Normatív jellegű határozattervezetet, az utólagosan módosított és kiegészített 2013/241-es tanácshatározattal jóváhagyott, Sepsiszentgyörgy municípium területére érvényes városgazdálkodási szabályzat módosításáról és kiegészítéséről
        Normatív jellegű határozattervezetet a sepsiszentgyörgyi közvilágítás kezelésének átruházásáról közbeszerzés útján; a sepsiszentgyörgyi közvilágításra vonatkozó szabályzat valamint a közvilágítás átruházásáról szóló feladatfüzet jóváhagyásáról
        Normatív jellegű határozattervezetet Sepsiszentgyörgy területén parkoló járművekkel kapcsolatos intézkedések bevezetésének jóváhagyásáról
        Normatív jellegű határozattervezetet Sepsiszentgyörgy képviselőjének megbízásáról az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület közgyűlésében a Közüzemek Rt. által nyújtott ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjszabás módosításának jóváhagyásáról.
        Normatív jellegű határozattervezetet sepsiszentgyörgyi lakhellyel rendelkező, legkevesebb háromgyermekes családok támogatását célzó többéves program létrehozásáról, egy egészségesebb életvitel támogatásáért és a Sepsiszentgyörgyi Helyi Tanácsa alárendeltségébe tartozó helyi közszolgáltatások hozzáférhetőbbé tétele, illetve az életminőség javítása céljából
        Normatív jellegű határozattervezetet a 2018/351-es számú tanácshatározattal jóváhagyott, a 2019. évi Sepsiszentgyörgy Municípium területére érvényes helyi adók és illetékek modosításáról
        Normatív jellegű határozattervezetet Sepsiszentgyörgy municípium, ”Patak utcai lakó- és szolgáltatási övezet” című övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról
        Normatív jellegű határozattervezetet a zöldövezetek helyi nyilvántartásának jóváhagyásáról
        Normatív jellegű határozattervezetet Sepsiszentgyörgy Municípium és a Multi-Trans Rt. között megkötött 2013/29.347-es számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről, Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetésének átruházását illetően
        Normatív jellegű határozattervezetet a Sepsiszentgyörgy municípiumi meglévő és létrehozandó utcák névadásával kapcsolatosan, illetve néhány közérdekű intézmény elnevezésének jóváhagyásáról
        Normatív jellegű határozattervezetet a a Kilyén Főút 72 szám alatt található Kilyéni Általános Iskola Mánya Béla Általános Iskolává való elnevezésének jóváhagyásáról
        Normatív jellegű határozattervezetet a 2016/6280-as számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről a Sepsiszentgyörgy municipiumi sportbazisok kezelése, valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek müködtetésére vonatkozóan
        Normatív jellegű határozattervezetet a természetes és jogi adófizetők fennálló adókötelezettségei kifizetésének megkönnyítésére irányuló eljárás jóváhagyásáról, a befizetési határidő átütemezése által
        Normatív jellegű határozattervezetet Sepsiszentgyörgy Municípium parkolási politikáját szabályozó szaktanulmány jóváhagyásáról
        Normatív jellegű határozattervezetet a 2016/6280-as számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről a Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése, valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek működtetésére vonatkozóan
        Normatív jellegű határozattervezetet Sepsiszentgyörgy municípium, ”Kilyéni lakóövezet” című övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról
        Normatív jellegű határozattervezetet Sepsiszentgyörgy municípium, ”Dózsa György utca 32 szám alatti lakóövezet” című övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról
        Sepsiszentgyörgy municípium 2019. évi költségvetés tervezete
        Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy municípium, ”Oltmező úti bevásárlóközpont” című övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról
        Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy municípium, ”Kós Károly utca 4 szám alatti közintézmény és szolgáltatási övezet” című övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról
        Normatív jellegű határozattervezet a SEPSI-SIC Sport Egyesület Alapító Okirata és Alapszabályzata módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról
        Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonában levő ingatlanokba való belépés szabályozásáról, az elektronikus hírközlő hálózatok vagy a fizikai infrastruktúra elemeinek építése, telepítése, karbantartása, cseréje vagy áthelyezése céljából
        Normatív jellegű határozattervezet közhasznú sportprogramok Sepsiszentgyörgy Municípium helyi költségvetéséből való támogatásának jóváhagyásáról, az utólagosan módosított és kiegészített 2000/69-es testnevelési és sporttörvény rendelkezéseinek alapján
        Normatív jellegű határozattervezet a Multi-Trans Rt.-vel megkötött 2013/29.437-es számú megbízói szerződés érvényességének meghosszabításáról, Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetését illetően
        Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy municípium, ”Kilyéni lakó- és szolgáltatási övezet” című övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról - 13.06.2019
        Normatív jellegű határozattervezet az utólagosan módosított és kiegészített 2013/241-es tanácshatározattal jóváhagyott, Sepsiszentgyörgy municípium területére érvényes városgazdálkodási szabályzat módosításáról és kiegészítéséről
        Normatív jellegű határozattervezet szórakoztató oktatás és sport célú helyi fejlesztési program létrehozásáról Sepsiszentgyörgyön
        Normatív jellegű határozattervezet a 2010/369-es számú tanácshatározat módosításáról, Sepsiszentgyörgy municípium területén a 3,5 tonnánál nagyobb, várakozó és parkoló gépjárművekkel kapcsolatosan
        Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy képviselőjének megbízásáról az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület közgyűlésében a Közüzemek Rt. által nyújtott ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjszabás módosításának jóváhagyásáról
        Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy Municípium területén a taxi és taxibérlés rendszerű szállítás szervezési, működési és engedélyezési szabályzat módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról
        Normatív jellegű határozattervezet a sepsiszentgyörgyi közszállításra vonatkozó megbízói szerződés jóváhagyásáról
        Normatív jellegű határozattervezet az utólagosan módosított és kiegészített 2018/415-ös számú tanácshatározattal jóváhagyott, sepsiszentgyörgyi lakhellyel rendelkező, legkevesebb háromgyermekes családok támogatását célzó többéves program módosításának és kiegészítésének jváhagyásáról
        Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy municípium belterületeinek pénzügyi körzetekbe való besorolásáról
        Normatív jellegű határozattervezet a 2020. évi Sepsiszentgyörgy Municípium területére érvényes helyi adók és illetékek megállapításáról.
        Normatív jellegű határozattervezet az utólagosan módosított és kiegészített 2018/415-ös számú tanácshatározattal jóváhagyott, sepsiszentgyörgyi lakhellyel rendelkező, legkevesebb háromgyermekes családok támogatását célzó többéves program módosításának és kiegészítésének jváhagyásáról
        Normatív jellegű határozattervezet a 2017/194-es számú a SEPSIIPAR iparipark működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról
        Normatív jellegű határozattervezet az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület tagtelepüléseinek a sepsiszentgyörgyi TEGA RT-vel megkötött, a hulladékgazdálkodási szolgáltatásra vonatkozó 2009/4-es megbizói szerződés módosításáról és kiegészítéséről
        Normatív jellegű határozattervezet a Sepsiszentgyörgy Municípium és a Multi-Trans Rt. között megkötött 2013/29.347-es számú megbízói szerződés módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról, Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetésének átruházását illetően
        Normatív jellegű határozattervezet a TEGA R.T. koncessziójába adott bizonyos leltári tételek és alapeszközök működésből való kivételéről, leírás céljából valamint a köztemető működtetését szabályozó 2017/40379 haszonbérleti szerződés módosításáról.
        Normatív jellegű határozattervezet a TEGA R.T. koncessziójába adott alapeszközök működésből való kivételéről, leírás céljából, valamint Sepsiszentgyörgy municípium területén működő nyilvános értékesítési helyek működtetéséről szóló 2018/19891 megbízói szerződes módosításáról.
        Normatív jellegű határozattervezet a Szociális Támogatási Igazgatóság csatlakozásáról a SEPSI Helyi Akciócsoport Egyesülethez
        Normatív jellegű határozattervezet sepsiszentgyörgyi közutak környékén létrehozandó építmények, létesítmények szabályzatának jóváhagyásáról
        Normatív jellegű határozattervezetet Sepsiszentgyörgy energiahatékonyságát javító program és a 2017-es, 2018-as jeletések jóváhagyásáról
        Normatív jellegű határozattervezetet egy tanulmány, valamint a Kovászna Megye és az ECO BIHOR Kft. Között megkötött 2017.04.28/128-as számú, a Kovászna megyei hulladékok raktározási, kezelési és áthelyezési szolgáltatásai átruházásáról szóló szerződés 3-as számú kiegészítő okiratának jóváhagyásáról
        Normatív jellegű határozattervezet a sepsiszentgyörgyi közterületi játszóterek szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról
        Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy, Gyárfás Jenő utcai rendeltetés módosítás – ipari övezetből lakó és szolgáltatási övezetté - övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról
        Sepsiszentgyörgy municípium 2019. évi költségvetés tervezete
        Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy municípium területén a petárdahasználat és -forgalmazás tilalmának jóváhagyásáról
        Normatív jellegű határozattervezet egy társulási szerződés megkötéséről Sepsiszentgyörgy Municípium, Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa által és a Mathias Corvinus Collegium Egyesület között
        Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy Municípium közigazgatási területén a rovartalanítási, fertőtlenítési és rágcsálóírtási köztisztasági tevékenységek átruházásának jóváhagyásáról
        Normatív jellegű határozattervezet az utólagosan módosított és kiegészített 2018/415-ös számú tanácshatározattal jóváhagyott, sepsiszentgyörgyi lakhellyel rendelkező, legkevesebb háromgyermekes családok támogatását célzó többéves program módosításának és kiegészítésének jváhagyásáról
        Normatív jellegű határozattervezet egy társulási szerződés megkötéséről Sepsiszentgyörgy Municípium, Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa által, Kovászna Megye, Kovászna Megye Tanácsa által és a Sapientia Alapítvány között
        Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy Municípium csatlakozásának jóváhagyásáról az Erdélyi Magyar Fesztivál Szövetség Egyesületéhez
        Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy Municípium 2020-2025 periódusra vonatkozó szociális szolgáltatások fejlesztési stratégiájának jóvahagyásáról - 04.03.2020
        Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy, Forrás utcai lakóövezet - övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról
        Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy Municípium területén a taxi és taxibérlés rendszerű szállítás szervezési, működési és engedélyezési szabályzat módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról
        Normatív jellegű határozattervezet az utólagosan módosított és kiegészített 2017/194-es számú, a SEPSIIPAR iparipark működési szabályzatát jóváhagyó tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről
        Normatív jellegű határozattervezetet Sepsiszentgyörgy, Szépmező övezeti városrendezési terv jóváhagyásáról
        Normatív jellegű határozattervezetet Sepsiszentgyörgy municípium és a Flash Lighting Service Kft. között megkötött, a sepsiszentgyörgyi közvilágítási szolgáltatás kezelésének közbeszerzés útján történő átruházásáról szóló 2019.10.07/65288-as számú megbízói szerződés módosításának jóváhagyásáról
        Normatív jellegű határozattervezetet a sepsiszentgyörgyi, Belterület-bővítés szabadidős övezet céljából a Borvíz utca folytatásában övezeti, városrendezési terv jóváhagyásáról
        Normatív jellegű határozattervezet a jogi személyek által fizetendő epületadó és illetékek engedményezéséről, valamint a jogi személyek 2020. március 31-én fennálló késedelmi kamatának eltörléséről
        Normatív jellegű határozattervezet a kovászna megyei víz- és csatornarendszer korszerűsített Mestertervének jóváhagyásáról
        Normatív jellegű határozattervezet a köztemető működtetését szabályozó 2017/40379 haszonbérleti szerződés meghosszabításáról, valamint a TEGA R.T. koncessziójába adott bizonyos leltári tételek és alapeszközök működésből való kivételéről, leírás céljából
        Normatív jellegű határozattervezet a 2016/6280-as számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről a Sepsiszentgyörgy municípiumi sportbázisok kezelése, valamint rekreációs és szórakoztató tevékenységek működtetésére vonatkozóan
        Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy, Cserey Jánosné utca 23A szám alatti ingatlan 1997/39-es tanácshatározat által jóváhagyott városrendezési, övezeti terv módosításának jóváhagyásáról
        Normatív jellegű határozattervezet az 2017/16-os számú tanácshatározattal jóváhagyott, Sepsiszentgyörgy municípium lakóhelyi parkolóinak odaitéléséről szóló szabályzat módosításáról és kiegészítéséről
        Normatív jellegű határozattervezet a 2004/87-es számú, Sepsiszentgyörgy Municípium területén befogott kóbor állatokról szóló tanácshatározat módosításáról
        Normatív jellegű határozattervezet a 2017/356-os tanácshatározattal jóváhagyott Sepsiszentgyörgy municípium integrált városfejlesztési stratégiája módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról
        Normatív jellegű határozattervezet a TEGA R.T. koncessziójába adott bizonyos leltári tételek és alapeszközök működésből való kivételéről, leírás céljából valamint az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület tagtelepüléseinek a sepsiszentgyörgyi TEGA RT-vel megkötött, a hulladékgazdálkodási szolgáltatásra vonatkozó 2009/4-es megbizói szerződés módosításának jóváhagyásáról - 20.08.2020
        Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy Municípium és a Multi-Trans Rt. között megkötött 2019/77628-as számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről, Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetésének átruházását illetően
        Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy municípium képviselőjének speciális megbízásáról az AQUACOV Közösségfejlesztő Egyesület közgyűlésében
        Normatív jellegű határozattervezet Sepsiszentgyörgy Municípium és a Multi-Trans Rt. között megkötött 2019/77628-as számú megbízói szerződés módosításáról és kiegészítéséről, Sepsiszentgyörgy területén történő menetrend szerinti közszállítási szolgáltatás működtetésének átruházását illetően
    Álláshirdetések
        Álláshirdetések
        Arhívum - álláshirdetések
        GDPR
    Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
        Álláshírdetések Szociális Támogatás Igazgatóság
        Formanyomtatványok állami támogatáshoz
    Helyi adók
    Közvállalatok vállalatigazgatása
        Közvállalatok
        2016-os évre szóló jelentés
Hírek
Általános tudnivaló az önkormányzati választásokról
Folytatódnak a munkálatok a Sport utcában, a Puskás Tivadar utcában és az Ág utcában
Tehetséggondozó programot indít az önkormányzat és a Mathias Corvinus Collegium
Szeptember 30-ig kamatmentesen lehet befizetni a második félévi épület-, terület-, és járműadót
Aszfaltoznak a Vasile Goldiș utcában, változik az autóbuszok menetrendje
Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 19 projektet nyújtott be az Országos Befektetési Társasághoz
Felújítják a vasúti átkelőt Sepsiszentgyörgyön
Eredmények - hordozható számítógépek vásárlásának támogatása pedagógusok részére
A vártnál jobban halad a Brassói Nemzetközi Reptér építése
Szavazókörzetek székhelyével kapcsolatos változtatások a szeptember 27-én sorra kerülő helyhatósági választások alkalmából
Nemcsak a városközpontra figyelünk
Holnaptól javítási munkálatokra kerül sor a Kós Károly utcában
ComON Sepsi - A közönségszavazás eredményei
Norvég befektető érkezik a sepsiszentgyörgyi Ipari Parkba
Támogatjuk az oktatást, támogatjuk a jövőt!
Sepsiszentgyörgyre érkezik a Ma Birodalmának Árgyélus Királyfija
Folytatódnak az újraaszfaltozási munkálatok a Vasile Goldiș utcában
Újra nyit a Művész Mozi
Takarítják a Debren-patak medrét
Meghosszabbítható az előre kifizetett havi parkolóbérlet érvényessége
Sepsiszentgyörgy Önkormányzata 5,2 millió lejjel támogatja az oktatási intézményeket az új tanévben
Floating Cinema&Theater – színház és mozi a tavon az árkosi Szentkereszty Kastély parkban
Egymillió eurós pályázat indul a rászoruló gyermekek részére Sepsiszentgyörgyön
Gát a Debren patakon és szabadidős létesítmények az Olt folyó partján
Hamarosan befejeződnek a felújítási Munkálatok a Kós Károly utcában
Nem szabad elfelejteni a múlt borzalmait
A teraszok a működési engedélyben meghatározott program szerint tarthatnak nyitva Sepsiszentgyörgyön
15 millió lejes gazdaságélénkítő program indul a kis- és középvállalkozások részére Sepsiszentgyörgyön
Hűsítő párakapu Sepsiszentgyörgy Főterén
A közvilágítási hálózat fejlesztése Sepsiszentgyörgyön
Jelentkezz gyakornoknak Sepsiszentgyörgy Önkormányzatához!
Információk, amiket tudni kell a gyermeknevelési szabadságról és a gyermekpénzről
Sepsiszentgyörgyön augusztus 6-tól, csütörtöktől kötelező a védőmaszk viselete egyes szabadtéri közterületeken
Látássérültek segítése céljából szereltek tapintható burkolati jeleket a sepsiszentgyörgyi gyalogátkelőhelyekhez
Közel 70 pályázó közül választották ki Sepsiszentgyörgy legszebb lakónegyedi zöldövezetét, erkélyét és kapu elejét
Női kézilabda kiválósági központ létesül Sepsiszentgyörgyön
Hétfőtől, augusztus 3-tól ismét érvénybe lép a fizetéses parkolás Sepsiszentgyörgyön
Indul a Com’ON Sepsiszentgyörgy második kiadása
A Kormány elfogadta a sepsiszentgyörgyi terelőút műszaki és gazdasági mutatóit
Betűoázis készül Sepsiszentgyörgy Főterén. Nyári ruhában a #SEPSI
Hamarosan a Dália utcai ingatlanba költözik a Szociális Támogatási Igazgatóság egy része
A szúnyogirtás során használt vegyszerek nem veszélyesek az emberek, állatok vagy madarak egészségére
A legnagyobb értékű támogatási szerződését írta alá Sepsiszentgyörgy Önkormányzata
A sepsiszentgyörgyi lakosok több mint háromnegyede befizette a helyi adóját
Élelmiszercsomagot kapnak a házi elkülönítésben levő sepsiszentgyörgyi rászorulók
Újra lehet szabadtéri esküvőket tartani Sepsiszentgyörgyön
15 helyszínen alakítottunk ki biztonsági övezetet az átjárók mellé Sepsiszentgyörgyön
Ingyenes lomtalanítási kampány Sepsiszentgyörgyön az év végéig
A sepsiszentgyörgyi székhellyel rendelkező cégek igényelhetik a de minimis támogatást
Ügyfélfogadás a vészhelyzet ideje alatt
Szabadidős létesítmények várják Sugásfürdőn a kikapcsolódni vágyókat
Látogatható a sugásfürdői kezelőközpont és fitneszterem
Helyi Tanács
Helyi Tanács
    Tanácsosok
        Tanácsosok
    Tanácsülések időpontja
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2020. július 16
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2010. november 4.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2017. február 17
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2009. október 08.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2009. április 9.
        Meghívó soros tanácsülésre - 2017. február 23
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2009. május 22.
        Meghívó 2008. szeptember 29.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2015. július 8.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2015. július 13.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2009 március 30
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2009. március 30.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2009 április 9
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2009. augusztus 31.
        Meghívó tanácsülésre - 2009. július 30.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2009. augusztus 10.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2009. szeptember 07.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2009. szeptember 21.
        Meghívó tanácsülésre - 2009. szeptember 30.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2009. október 14.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2009. október 16.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2009. október 22.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2009. október 26.
        Meghívó tanácsülésre - 2009. október 29.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2009. november 2.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2009. november 16.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2009. november 9.
        Meghívó tanácsülésre - 2009. november 26.
        Meghívó tanácsülésre - 2009. december 2.
        Meghívó tanácsülésre - 2010. január 28.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2009. december 9.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2009. december 21.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2009. december 23.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2010. január 19.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2010. február 8.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2010. február 10.
        Meghívó tanácsülésre - 2010. február 25.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2010. március 3.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2010. március 16.
        Meghívó tanácsülésre - 2010. március 25.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2010. április 19.
        Meghívó tanácsülésre - 2010. április 29.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2010. május 18.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2010. május 21.
        Meghívó tanácsülésre - 2010. május 27.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2010. június 10.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2010. június 18.
        Meghívó tanácsülésre - 2010. június 30.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2010. július 12.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2010. július 19.
        Meghívó tanácsülésre - 2010. július 29.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2010. augusztus 12.
        Meghívó tanácsülésre - 2010. augusztus 26.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2010. szeptember 13.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2010. szeptember 24.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2010. október 4.
        Meghívó tanácsülésre - 2010. október 14.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2010. október 28.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2010. október 21.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2010. november 11.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2010. november 15.
        Meghívó tanácsülésre - 2010. november 25.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2010. december 9.
        Meghívó tanácsülésre - 2010. december 23.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2010. december 30.
        Meghívó tanácsülésre - 2011. január 27.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2011. február 10.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2011. február 16.
        Meghívó tanácsülésre - 2011. február 24.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2011. március 10.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2012. november 20.
        Meghívó tanácsülésre - 2011. március 31.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2011. április 7.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2011. április 11.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2011. április 18.
        Meghívó tanácsülésre - 2011. április 28.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2011. május 9.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2011. május 26.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2011. június 9.
        Meghívó tanácsülésre - 2011. június 30.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2016. szeptember 1
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2012. július 10.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2011. július 14.
        Meghívó tanácsülésre - 2011. július 28.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2011. augusztus 1.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2011. augusztus 18.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2011. szeptember 26.
        Meghívó tanácsülésre - 2011. szeptember 29.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2011. október 4.
        Meghívó tanácsülésre - 2011. október 27.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2011. november 10.
        Meghívó tanácsülésre - 2011. november 24.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2011. december 8.
        Meghívó tanácsülésre - 2011. december 22.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2012. január 16.
        Meghívó tanácsülésre - 2012. január 26.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2012. február 6.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2012. február 15.
        Meghívó tanácsülésre - 2012. február 29.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2012. március 6.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2012. június 28.
        Meghívó tanácsülésre - 2012. március 29.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2012. április 24.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2012. május 17.
        Meghívó tanácsülésre - 2012. május 31.
        Meghívó tanácsülésre - 2012. július 26.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2012. augusztus 14.
        Meghívó tanácsülésre - 2012. szeptember 27.
        Meghívó tanácsülésre - 2012. október 25.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2012. november 8.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2012. november 16.
        Meghívó tanácsülésre - 2012. november 29.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2012. december 17.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2012. december 31.
        Meghívó tanácsülésre - 2012. december 27.
        Meghívó tanácsülésre - 2013. január 31.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2013. február 11.
        Meghívó tanácsülésre - 2013. február 28.
        Meghívó tanácsülésre - 2014. július 31.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2013. március 4.
        Meghívó tanácsülésre - 2013. március 28.
        Meghívó tanácsülésre - 2013. április 25.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2013. április 8.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2013. április 12.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2013. május 23.
        Meghívó tanácsülésre - 2013. május 30.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2013. június 10.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2013. június 20.
        Meghívói tanácsülésre - 2013. június 27.
        Meghívói tanácsülésre - 2013. július 25.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2013. július 29.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2013. augusztus 16.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2013. szeptember 5.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2013. október 16.
        Meghívó tanácsülésre - 2013. szeptember 26.
        Meghívó tanácsülésre - 2013. november 28.
        Meghívó tanácsülésre - 2013. október 31.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2013. november 11.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2013.december 12.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2014. február 13.
        Meghívó tanácsülésre - 2013. december 19.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2014. január 16.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2020. június 22
        Meghívó tanácsülésre - 2014. január 30.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2014. február 19.
        Meghívó tanácsülésre - 2014. február 27.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2014. március 13.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2014. március 20.
        Meghívó tanácsülésre - 2014. március 27.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2014. április 4.
        Meghívó tanácsülésre - 2014. április 30.
        Meghívó tanácsülésre - 2014. május 29.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2014. június 18.
        Meghívó tanácsülésre - 2014. június 26.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2014. július 7.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2014. augusztus 5.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2014. augusztus 12.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2014. augusztus 21.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2014. augusztus 21.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2014. szeptember 29.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2014. szeptember 29.
        Meghívó tanácsülésre - 2014. november 27.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2014. október 9.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2014. október 23.
        Meghívó tanácsülésre - 2014. október 30.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2014. november 6.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2014. november 21.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2014. december 11.
        Meghívó soros tanácsülésre - 2014. december 29.
        Meghívó soros tanácsülésre - 2015. február 26.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2015. január 15.
        Meghívó soros tanácsülésre - 2015. január 29.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2015. február 19.
        Meghívó soros tanácsülésre - 2015. március 26.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2015. március 31.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2015. április 8.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2015. április 20.
        Meghívó soros tanácsülésre - 2015. április 30.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2015. május 20.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2015. június 12.
        Meghívó soros tanácsülésre - 2015. május 28.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2015. június 8.
        Meghívó soros tanácsülésre - 2015. június 25.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2015. július 2.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2015. július 17.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2015. július 27.
        Meghívó soros tanácsülésre - 2015. július 30.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2015. szeptember 3.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2015. szeptember 22.
        Meghívó soros tanácsülésre - 2015. szeptember 30.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2015. október 10.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2015. október 19.
        Meghívó soros tanácsülésre - 2015. október 29.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2015. november 05.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2015. november 19.
        Meghívó soros tanácsülésre - 2015. november 26.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2015.december 16.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2015. december 23.
        Meghívó soros tanácsülésre - 2015. december 29.
        Meghívó rendkivüli tanácsülésre - 2016. január 08.
        Meghívó rendkivüli tanácsülésre - 2016. január 22.
        Meghívó soros tanácsülésre - 2016. február 01.
        Meghívó rendkivüli tanácsülésre - 2016. február 19.
        Meghívó rendkivüli tanácsülésre - 2016. február 24.
        Meghívó rendkivüli tanácsülésre - 2016. február 29.
        Meghívó rendkivüli tanácsülésre - 2016. március 24.
        Meghívó soros tanácsülésre - 2016. március 31.
        Meghívó rendkivüli tanácsülésre - 2016. április 11.
        Meghívó rendkivüli tanácsülésre - 2016. április 18.
        Meghívó soros tanácsülésre - 2016. április 28.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2016. május 12.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2016. május 23.
        Meghívó soros tanácsülésre - 2016. május 26.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2016. május 31.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2016. június 8
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2016. június 17
        Meghívó soros tanácsülésre - 2016. június 30.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2016. július 14
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2016. július 26
        Meghívó soros tanácsülésre - 2016. július 28
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2016. augusztus 18
        Meghívó soros tanácsülésre - 2016. augusztus 25
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2016. szeptember 6
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2016. szeptember 14
        Meghívó soros tanácsülésre - 2016. szeptember 29
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2016. november 10
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2016. október 13
        Meghívó soros tanácsülésre - 2016. október 27
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2016. november 17.
        Meghívó soros tanácsülésre - 2016. november 24
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2016. november 29
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2016. december 12
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2016. december 19
        Meghívó soros tanácsülésre - 2016. decemeber 28
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2017. január 13
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2017. január 18
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2017. január 25
        Meghívó soros tanácsülésre - 2017. január 26
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2017. március 20
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2017. március 09
        Meghívó soros tanácsülésre - 2017. március 30
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2017. április 13
        Meghívó soros tanácsülésre - 2017. április 27
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2017. május 05
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2017. május 31
        Meghívó soros tanácsülésre - 2017. május 25
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2017. június 14
        Meghívó soros tanácsülésre - 2017. június 29
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2017. július 10
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2017. július 20
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2017. július 24
        Meghívó soros tanácsülésre - 2017. július 27
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2017. szeptember 15
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2017. augusztus 10
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2017. augusztus 29
        Meghívó soros tanácsülésre - 2017. augusztus 31
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2017. szeptember 21
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2017. szeptember 25
        Meghívó soros tanácsülésre - 2017. szeptember 28
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2018. szeptember 13
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2017. október 11
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2017. október 17
        Meghívó soros tanácsülésre - 2017. október 26
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2017. november 6
        Meghívó soros tanácsülésre - 2017. december 21
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2017. november 09
        Meghívó soros tanácsülésre - 2017. november 23
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2017. december 04
        Meghívó soros tanácsülésre - 2018. augusztus 30
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2017. december 15
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2018. január 09
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2018. augusztus 14
        Meghívó soros tanácsülésre - 2018. január 25
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2018. február 13
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2018. augusztus 8
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2018. február 19
        Meghívó soros tanácsülésre - 2018. február 28
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2018. március 8
        Meghívó soros tanácsülésre - 2019. április 25
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2018. március 13
        Meghívó soros tanácsülésre - 2018. március 29
        Meghívó soros tanácsülésre - 2018. április 26
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2018. április 16
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2018. július 20
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2018. május 17
        Meghívó soros tanácsülésre - 2018. július 26
        Meghívó soros tanácsülésre - 2018. május 31
        Meghívó soros tanácsülésre - 2018. június 28
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2018. július 6
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2018. szeptember 20
        Meghívó soros tanácsülésre - 2018. szeptember 27
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2018. október 2
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2018. október 8
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2018. október 16
        Meghívó soros tanácsülésre - 2018 október 25.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2018. november 9
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2018. november 20
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2018. november 26
        Meghívó soros tanácsülésre - 2018. november 29
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2018. december 4
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2018. december 12
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2018. december 17
        Meghívó soros tanácsülésre - 2018. december 28
        Meghívó rendkívüi tanácsülésre - 2018. december 27
        Meghívó rendkívüi tanácsülésre - 2019. január 14
        Meghívó soros tanácsülésre - 2019. január 31
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2019. február 11
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2019. február 21
        Meghívó soros tanácsülésre - 2019. február 28
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2019. március 8
        Meghívó ünnepi tanácsülésre - 2019. március 15
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2019. március 19
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2019. március 25
        Meghívó soros tanácsülésre - 2019. március 28
        Meghívó rendkivüli tanácsülésre - 2019 április 04.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2019. április 11
        Meghívó ünnepi tanácsülésre - 2019. május 05
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2019. május 10
        Meghívó soros tanácsülésre - 2019. május 30
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2019. június 13
        Meghívó soros tanácsülésre - 2019. június 27
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2019. július 15
        Meghívó rendes tanácsülésre - 2019. július 25
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2019. augusztus 14
        Meghívó soros tanácsülésre - 2019. augusztus 29
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2019. szeptember 4
        Meghívó soros tanácsülésre - 2019. szeptember 26
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2019. október 3
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2019. október 24
        Meghívó soros tanácsülésre - 2019. október 31
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2019. november 5
        Meghívó soros tanácsülésre - 2019. november 28
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2019. december 2
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2019. december 12
        Meghívó soros tanácsülésre - 2019. december 30
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2020. január 10
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2020. január 17
        Meghívó soros tanácsülésre - 2020. január 31
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2020. február 7
        Meghívó soros tanácsülésre - 2020. február 27
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2020. március 3
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2020. március 26
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2020. április 3
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2020. április 16
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2020. április 27
        Meghívó soros tanácsülésre - 2020. április 30
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2020. május 5
        Meghívó soros tanácsülésre - 2020. május 28
        Meghívó soros tanácsülésre - 2020. június 25
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2020. július 8
        Meghívó sorosi tanácsülésre - 2020. július 30.
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2020. augusztus 3
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2020. augusztus 11
        Meghívó soros tanácsülésre - 2020. augusztus 27
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2020. augusztus 31
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2020. szeptember 16
        Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2020. szeptember 23
        Meghívó soros tanácsülésre - 2020. szeptember 24
    Tevékenységi beszámolók
        2019
        2018
        2017
        2016
        2015
        2014
        2013
        2012
        2011
        2010
        2009
        2008
    Szakbizottságok
        Szakbizottságok
    Érdeknyilatkozatok
        Érdeknyilatkozatok
    Vagyonnyilatkozatok
        Vagyonnyilatkozatok
    Helyi határozatok
    Tanácsosok/Belépés
    Archívum 2008-2012
        Tanácsosok
                Tanácsosok
        Vagyonnyilatkozatok
                Vagyonnyilatkozatok
        Érdeknyilatkozatok
                Érdeknyilatkozatok
        Szakbizottságok
                Szakbizottságok
        Tevékenységi beszámolók
                2011
                2010
                2009
                2008
    Archívum 2012-2016
        Tanácsosok
                Tanácsosok
        Vagyonnyilatkozatok
                Vagyonnyilatkozatok
        Érdeknyialtkozatok
                Érdeknyilatkozatok
        Szakbizottságok
                Szakbizottságok
    Polgári kezdeményezés
        Átirat
        Határozattervezet
Hirdetések
2011-12-09: December 12-19. zárva lesz a sepsiszentgyörgyi uszoda
2011-12-13: Útlezárás a Karácsonyi Vásár (december 14-27.) idején
2011-12-09: Közvetlen tárgyalás hőközpontok haszonbérbe adására
2011-12-07: Közérdekű hirdetés adófizetők figyelmébe
2011-11-30: Nyílt versenytárgyalás hőközpontok haszonbérbe adására
2011-11-25: Környezetvédelmi beleegyezés - Sepsiszentgyörgy Municípium Általános Rendezési Terve
2011-11-24: Versenytárgyalás a felszámolt hőközpontokból származó alapeszközök értékesítésére
2011-11-23: Környezetvédelmi beleegyezés - CSUTAK VILMOS – bronzszobor-állítási tervére
2011-11-17: Nyilvános árverés egy lefoglalt ingó vagyontárgy értékesítésére
2011-11-14: Nyílt versenytárgyalás a sepsiszentgyörgyi műjégpálya melletti, Oltmező úti két faház bérbeadására
2011-11-04: HO-SHOW turisztikai kiállítás
2012-02-09: EREDMÉNYEK - Kulturális pályázatok 2012. I. félév
2011-11-04: Nyílt versenytárgyalás hőközpontok haszonbérbe adására
2012-02-09: EREDMÉNYEK - Sport pályázatok 2012. I. félév
2011-11-02: Környezetvédelmi beleegyezés - A városi strand medencéinek korszerűsítése
2011-12-15: Versenytárgyalás az Olt utca 2. szám alatti volt posta III-dik emeleti helyiségeinek albérletbe adására
2011-10-25: Fűtéstámogatási dosszié összeállításához szükséges pénzügyi igazolás
2011-12-19: Nyilvános árverés egy lefoglalt ingó vagyontárgy értékesítésére
2011-10-17: Szünetel a közvilágítás a Horgász és a Bárányka utcákban
2011-10-13: Meghosszabbították a fizetett parkolóhelyek bérleti díjának befizetési határidejét
2011-09-30: Nyílt versenytárgyalás az Olt utca 2. szám alatti épület III-dik emeleti helyiségeinek albérletbe adására
2012-01-17: Versenytárgyalás az Olt utca 2. szám alatti volt posta III. emeleti helyiségeinek albérletbe adására
2011-09-23: Hosszabbított programmal dolgozik az adóbegyűjtő pénztár
2011-12-19: Felhívás - kulturális pályázatok 2012. I. félév
2011-09-22: Aszfaltozási munkálatok a Fenyves utcában
2011-08-29: Nyílt versenytárgyalás az Olt utca 2. szám alatti épület III-dik emeleti helyiségeinek albérletbe adására
2011-08-25: Közmeghallgatás Sepsiszentgyörgy Municípium Általános Rendezési Terve javaslataival kapcsolatosan
2012-02-02: Ösztöndíj roma származású középiskolás diákoknak - 2011/2012-es tanév II. félév
2011-08-25: Közmeghallgatás bizonyos övezeti városrendezési tervek javaslataival kapcsolatosan
2011-12-15: Sepsiszentgyörgy Általános Rendezési Tervének döntéshozatali szakaszba való besorolása
2011-07-19: Bicikliutak létesítése Sepsiszentgyörgyön
2011-07-19: Bicikliútak létesítése az Olt gáton, Sepsiszentgyörgy és Szotyor között
2011-07-07: EREDMÉNYEK - Kulturális pályázatok 2011. II. félév
2011-12-30: Felhívás - sport pályázatok 2012. I. félév
2011-07-05: EREDMÉNYEK - Sport pályázatok 2011. II. Félév
2011-06-28: Zöld Péter utca korszerűsítése, valamint közművesítése
2011-06-27: Környezetvédelmi beleegyezés - Olt negyedi zöldövezetek kiépítése
2011-06-15: Közmeghallgatás bizonyos Övezeti Városrendezési Tervek javaslataival kapcsolatosan
2011-06-03: Versenytárgyalás a Sport utca 2. szám alatti strand egyes helységeinek bérbeadásáért
2011-05-31: Székhely és iroda épület rendeltetésének, 200 lakrészes ANL-s tömbházzá való átalakítása
2011-05-17: Versenytárgyalás a Sport utca 2. szám alatti strand egyes helységeinek bérbeadásáért
2011-05-16: Kulturális pályázatok 2011. II. Félév
2011-04-11: Lábasház egyes helységei ingyenes használatba adása nonprofit jogi személyek részére
2011-05-09: Sport pályázatok 2011. II. Félév
2011-05-12: Borvíz utcai lakónegyed Övezeti Városrendezési Terve
2011-02-21: Hosszabbított programmal dolgozik az adóbegyűjtő pénztár
2011-02-23: Környezetvédelmi beleegyezés - 1956-os emlékpark kialakítására
2011-05-08: Parkolóhely bérbeadási árverés
2011-02-17: Környezetvédelmi beleegyezés - Kós Károly utca 78. szám alatt megvalósítandó tervére
2011-03-28: Hosszabbított programmal dolgozik az adóbegyűjtő pénztár
2011-03-11: Zárt borítékos nyílt versenytárgyalás beltelkek bérbeadására, újságárusító bódék elhelyezése céljából
2011-02-09: Közmeghallgatás - Sepsiszentgyörgy Központ Övezeti Városrendezési Terve javaslatával kapcsolatosan
2011-02-16: EREDMÉNYEK - Sport pályázatok 2011. I. Félév
2011-03-24: Parkolóhely bérbeadási árverés
2011-02-11: EREDMÉNYEK - Kulturális pályázatok 2011. I. félév
2011-01-26: Környezetvédelmi beleegyezés - Sepsiszentgyörgy Központ Övezeti Városrendezési Terv
2010-10-07: Állami támogatás 3 db szarvasmarhával bíró gazdák számára
2010-12-16: Kulturális pályázatok 2011. I. Félév
2015.07.07: Környezetvédelmi beleegyezési kérelmezés - Testvériség és László Ferenc utca
Településrendezési dokumentációkkal kapcsolatos közmeghallgatás
Környezetvédelmi beleegyezési folyamodvány - Grigore Bălan tábornok út sugárút menti terület
2014-07-22: 2001. évi, 10-es számú törvény alapján megítélendő kárpótlásokról - július
2014-06-02: Felhívás – ifjúsági pályázatok 2014, II. félév
2012-11-15: Szóróanyagok terjesztése a budapesti Hungexpo Télköszöntő Vigasság - Ízek és Borok kiállításon
2010-05-20: Sport pályázatok 2010. II. Félév
2010-03-29: Hosszabbított programmal dolgozik az adóbegyűjtő pénztár
2010-03-30: Elhanyagolt vagy elhagyott, közterületen parkoló gépkocsik elvontatása
2010-03-31: Elhagyott gépkocsi leadása az újrafelhasználható anyagokat begyűjtő cégnek
2010-04-05: 2010. április 12-től egyirányúsítják az Esthajnalcsillag és a Zefír utcát
2010-05-04: Kihelyezett adóhivatal programja
2010-05-07: Felhívás - Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala gyermeknapi rendezvényt szervez 2010. június 1-én
2010-05-11: Parkolóhely-bérbeadási árverés
2010-05-19: Kulturális pályázatok 2010. II. Félév
2010-05-21: Riadópróba
2010-06-03: Parkolási tilalom útfelújítási munkálatok miatt
2010-07-01: Július 5-11. között forgalomlezárás a Csíki utcában
2010-07-05: EREDMÉNYEK - Kulturális pályázatok 2010. II. félév
2010-07-05: EREDMÉNYEK - Sport pályázatok 2010. II. Félév
2010-07-09: Nyári forgalomkorlátozás a központban
2010-07-09: Július 12-18. között forgalomlezárás a Csíki utcában
2010-07-22: Út- és járdaaszfaltozási munkálatok az 1918. December 1. úti 15-ös tömbház mögött
2010-07-22: Sportesemények miatti útlezárás Sepsiszentgyörgy több pontján
2010-07-28: 2010. július 29-én, a Stadion utcában aszfaltozási munkálatok zajlanak
2010-07-28: Az Országos Lakásügynökség által épített, fiataloknak bérbeadásra szánt lakások végleges sorrendje
2010-07-29: Augusztus 2-6. között városgazdálkodási munkálatok miatt lezárják a forgalmat a Szabadság téren
2010-08-07: Augusztus 7-22. között közművesítési munkálatok miatt lezárják a forgalmat a Palló utcában
2010-08-09: Támogatás árvízkárosult családoknak
2010-08-05: Környezetvédelmi beleegyezés - Zöld Péter utca, valamint a közművek korszerűsítése terv
2010-08-16: Aszfaltozási munkálatok a Gróf Mikó Imre utca 1-es tömbház mögötti részen
2010-09-10: Emelt épületadó
2010-09-10: 2010. szeptember 13-tól újra nyitva tart a kihelyezett adóiroda
2010-09-22: Környezetvédelmi beleegyezés - Zöld Péter utca, valamint a közművek korszerűsítése terv
2010-10-13: Október 13-tól november 15-ig a Vasile Goldiş utca 22-es tömbház előtti részen parkoló felújítása zajlik
2010-10-18: Okt. 18-21. között a Grigore Bălan úti 33-as számú tömbház mögötti részen parkoló- és járdaaszfaltozás zajlik
2010-11-12: Felmérés a lakosok kulturális fogyasztói szokásairól
2010-12-27: Sport pályázatok 2011. I. Félév
2010-12-30: Nyílt versenytárgyalás egy Sugásfürdőn található ingatlan bizonyos helységeinek bérbeadása céljából
2011-01-14: Sepsiszentgyörgy municípium 2011. évi költségvetési tervezete
2012-08-01: Környezetvédelmi hirdetés - Tematikus park vadállatokkal Sugásfürdő közelében
2012-07-09: EREDMÉNYEK - Sport pályázatok 2012. II. félév
2012-06-01: Felhívás - sport pályázatok 2012. II. félév
2012-02-24: Hosszabbított programmal dolgozik az adóbegyűjtő pénztár
2012-02-29: Környezetvédelmi beleegyezés - 3000 férőhelyes több funkciós sportcsarnok
2012-04-26: Versenytárgyalás az Olt utca 2. szám alatti volt posta III-dik emeleti helyiségeinek albérletbe adására
2012-03-22: Versenytárgyalás az Olt utca 2. szám alatti volt posta III-dik emeleti helyiségeinek albérletbe adására
2012-03-29: Közmeghallgatás: Szotyorban lévő Mezőgazdasági Övezet - Zöldséges Üvegházakkal kapcsolatosan
2012-03-29: Március 29. és április 2. között az adóbegyűjtő pénztár hosszabbított programmal dolgozik
2012-04-02: Nyílt versenytárgyalás Építők úti 3914 négyzetméteres terület haszonbérbe adására
2012-04-13: Környezetvédelmi beleegyezés kéreleme sepsiszentgyörgyi utcák és közterületek korszerűsítésére
2012-04-26: Nyílt versenytárgyalás Építők úti 3914 négyzetméteres terület haszonbérbe adására
2012-12-10: Felhívás - sport pályázatok 2013. I. félév
2012-05-07: Környezetvédelmi hirdetés
2012-05-18: Felhívás - kulturális pályázatok 2012. II. félév
2012-05-22: A tulajdonosi társulások figyelmébe
2012-06-07: Közvetlen versenytárgyalás Építők úti területek haszonbérbe adására
2012-06-07: Versenytárgyalás az Olt utca 2. szám alatti volt posta III-dik emeleti helyiségeinek albérletbe adására
2012-06-20: Környezetvédelmi beleegyezés - Romulus Cioflec utca, Olt negyed közvilágításának feljavítása
2012-12-10: Felhívás - kulturális pályázatok 2013. I. félév
2012-07-04: Versenytárgyalás a városi strand egyes helyiségeinek előválogatás nélküli bérbeadására
2012-07-05: EREDMÉNYEK - Kulturális pályázatok 2012. II. félév
2012-07-02: Forgalomkorlátozás az Olt és Gyárfás Jenő utca némely szakaszain
2012-07-17: Környezetvédelmi beleegyezés - Stadion és Híd utcák feljavítása
2012-07-20: Környezetvédelmi beleegyezés - Elektromos energia előállítása napelemes rendszerrel
2012-07-20: Környezetvédelmi hirdetés - Tulipán, Stadion és Híd utcák korszerűsítése és a közvilágítás feljavítása
2012-07-27: Környezetvédelmi hirdetés - Elektromos energia előállítása napelemes rendszerrel
2012-08-13: Környezetvédelmi hirdetés (döntéshozatali szakasz) - Tematikus park vadállatokkal
2012-08-16: Nyilvános árverés két lefoglalt ingó vagyontárgy értékesítésére
2012-09-03: Zárt borítékos árverés a Csíki utcában levő 107 négyzetméteres telek eladására
2012-09-11: A Kovászna Megyei Agrárkamara irányító testületi tagsági jelöltjeinek jelentkezése
2012-09-14: Közlekedési rend változások
2012-09-17: Nyilvános árverés két lefoglalt ingó vagyontárgy értékesítésére
2012-09-24: Hosszabbított programmal dolgozik az adóbegyűjtő pénztár
2012-10-12: Adóügyi igazolás fűtéstámogatáshoz
2012-10-18: Nyilvános árverés lefoglalt ingó vagyontárgyak értékesítésére
2012-10-22: Versenytárgyalás az Olt utca 2. szám alatti volt posta III-dik emeleti helyiségeinek albérletbe adására
2012-10-30: Versenytárgyalás gyógyszertári tevékenységek folytatására a Kós Károly utca 78. szám alatti igatlanban
2012-11-12: A tulajdonosi társulások figyelmébe
2012-12-05: 2012. november 23. – december 31. közötti időszakban zajlik a rókák veszettség elleni oltása
2012-11-23: Nyílt versenytárgyalás a sepsiszentgyörgyi műjégpálya mellett levő két faház bérlésére
2012-12-06: Előzetes célszerűségi tanulmány kidolgozási szándéka - Szépmező
2012-12-07: Kilyén és Szotyor falvak képviselőinek választása
2012-12-12: Közmeghallgatás Szépmezőn létesítendő Ipari Park II szabályozási tervének láttamozására
2012-12-21: Környezetvédelmi beleegyezés - szépmezei szarvasmarha farm felszámolása
2013-01-09: Környezetvédelmi hirdetés, döntéshozatali szakasz - szépmezei szarvasmarha farm felszámolása
2013-01-11: Környezetvédelmi hirdetés - Ipari Park II, Szépmező
2013-01-16: Környezetvédelmi hirdetés - Ipari Park II, Szépmező
2013-02-08: Környezetvédelmi hirdetés a felülvizsgált szabályozási okmány kiállítására
2013-02-08: Adóbefizetési időpontok Kilyénben és Szotyorban
2013-02-08: EREDMÉNYEK - Kulturális pályázatok 2013. I. félév
2013-03-14: Közmeghallgatás Sepsiszentgyörgy municípium Szarvasmarha farm felszámolása tervével kapcsolatosan
2013-02-26: Nyílt versenytárgyalás Építők úti 6.000 négyzetméteres terület haszonbérbe adására
2013-02-27: Közmeghallgatás RETAIL PARK - Sepsiszentgyörgy övezeti városrendezési tervével kapcsolatosan
2013-03-27: Hosszabbított programmal dolgozik az adóbegyűjtő pénztár
2013-05-30: Felhívás - sport pályázatok 2013. II. félév
2013-04-16: EREDMÉNYEK - Sport pályázatok 2013. I. félév
2013-04-16: Környezetvédelmi hirdetés - Olt utca korszerűsítése és a közvilágítás feljavítása
2013-04-17: Versenytárgyalás a városi strand egyes helyiségeinek előválogatás nélküli bérbeadására
2013-04-17: Nyílt versenytárgyalás Építők úti 3914 négyzetméteres terület haszonbérbe adására
2013-04-18: Környezetvédelmi beleegyezés - szépmezei szarvasmarha farm felszámolása
2013-05-17: Környezetvédelmi hirdetés (döntéshozatali szakasz) - Olt utca korszerűsítése és a közvilágítás feljavítása
2013-06-03: Környezetvédelmi hirdetés - Gyárfás Jenő utca, Olt utca, Horgász utca, Otthon sétány
2013-05-17: Környezetvédelmi hirdetés - Ipari Park II
2013-05-29: Környezetvédelmi hirdetés - Gyárfás Jenő utca, Olt utca, Horgász utca, Otthon sétány
2013-05-29: Felhívás - kulturális pályázatok 2013. II. félév
2013-06-10: Közmeghallgatás a Covalact Rt. fejlesztési beruházásának tervével kapcsolatosan
2013-07-10: Környezetvédelmi hirdetés - Szemerja negyed közvilágításának feljavítása, valamint a Borvíz utca feljavítása
2013-07-18: EREDMÉNYEK - Kulturális pályázatok 2013. II. félév
2013-12-16: Felhívás - kulturális pályázatok 2014. I. félév
2013-07-29: EREDMÉNYEK - Sport pályázatok 2013. II. félév
2013-07-31: Környezetvédelmi hirdetés - Szemerja negyed közvilágításának feljavítása, valamint a Borvíz utca feljavítása
2013-08-05: Területrendezési munkálatok az Eprestető utcában
2014-05-20: Újraértékelik az ANL-lakás igénylőinek iratcsomóit
2013-08-22: 2013. augusztus 26-tól, hétfőtől új forgalmi rend lép életbe a Munkás és Fűzes utcákban
2013-09-25: Hosszabbított programmal dolgozik az adóbegyűjtő pénztár
2013-10-21: A tulajdonosi társulások figyelmébe
2013-11-27: Közmeghallgatás Kilyén területén megvalósítandó lakóövezet városrendezési tervével kapcsolatosan
2013-12-10: 2013. decembert 12-től egyirányúsítják a Sport utcát
2013-12-04: Nyílt versenytárgyalás műjégpályák területén található faházak bérlésére
2014-02-10: Ösztöndíj roma származású középiskolás diákoknak - 2013/2014-es tanév II. félév
2014-01-27: 1997/39-es számú határozattal jóváhagyott övezeti településrendezési terv módosítása
2014-02-18: Adóbefizetési időpontok Kilyénben és Szotyorban
2014-02-18: EREDMÉNYEK - Kulturális pályázatok 2014. I. félév
2014-02-19: Felhívás - ifjúsági pályázatok 2014, I. félév
2014-02-19: Felhívás - sport pályázatok 2014. I. félév
2014-02-24: Hosszabbított programmal dolgozik az adóbegyűjtő pénztár
2014-03-03: Nyílt versenytárgyalás Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonát képező beltelkek bérbeadására
2014-04-24: Közvetlen versenytárgyalás Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonát képező beltelkek bérbeadására
2014-03-21: EREDMÉNYEK - Sportpályázatok 2014. I. félév
2014-03-21: EREDMÉNYEK - Ifjúsági pályázatok 2014. I. félév
2014-03-27: Nyílt versenytárgyalás Sepsiszentgyörgy municípium közvagyonát képező beltelkek bérbeadására
2014-03-27: Hosszabbított programmal dolgozik az adóbegyűjtő pénztár
2014-04-16: Célszerűségi tanulmány - Szépmező
2014-05-12: Javaslatokat várnak a Gyermeknap szervezői
2014-05-14: A 2011/238-as számú tanácshatározattal jóváhagyott Központi Övezet szabályozási terv módosítása
2014-05-22: Falmászó verseny Sugásfürdőn
2014-05-29: Közmeghallgatás az Oltmező utca, 54. szám alatt megvalósítandó Autószerelő műhelyről
2014-05-29: 2001. évi, 10-es számú törvény alapján megítélendő kárpótlásokról - május
2014-07-08: Közmeghallgatás egy szotyori és egy Jókai Mór utcai övezeti településrendezési tervvel kapcsolatosan
2014-07-08: Környezetvédelmi beleegyezés - Bartók Béla utca korszerűsítése
2014-07-11: Környezetvédelmi hirdetés (döntéshozatali szakasz) - Bartók Béla utca korszerűsítése és körforgalmak megépítése a Váradi József utcában
2014-06-02: Felhívás – kulturális pályázatok 2014, II. félév
2014-06-02: Környezetvédelmi beleegyezés - sepsiszentgyörgyi beruházáasok
2014-06-02: Felhívás – sportpályázatok 2014, II. félév
2014-07-07: Környezetvédelmi beleegyezés - körforgalmak létesítése
2014-07-08: Útlezárás a Kálvin téren
2014-06-06: Környezetvédelmi hirdetés (döntéshozatali szakasz) - hét utca feljavítása és korszerűsítése
2014-08-20: Felszólítás - elhagyott gépkocsit szállítanak el
2014-06-25: 2001. évi, 10-es számú törvény alapján megítélendő kárpótlásokról - június
2014-08-22: Lovakat fogtak be
2014-08-25: A 2014/213-as számú normatív jellegű tanácshatározatát
2014-08-28: Járványveszély: Ne hozzuk haza az állatokat a legelőkről!
2014-08-28: Járványveszély: Ne hozzuk haza az állatokat a legelőkről!
2014-09-01: A Tamási Áron Színház menedzseri megbízási versenyvizsgájának eredménye
2014-10-23: Az „Európa a polgárokért” program keretében „Közös európai értékeink – közös európai ügyeink” projektben
2014-11-13: Hirdetés 36 személyszállítási szolgáltatásra feljogosító taxiengedély odaítélésére
2014-11-03: Közmeghallgatás a Borvíz utcai lakónegyed 2008/1327-as sz. rendezési tervének módosításáról
2014-11-25: Önkéntes program grafikusok számára Sepsiszentgyörgyön
2014-12-10: Közérdekű hirdetés, környezetvédelmi beleegyezés a Sugásfürdő felé vezető megyei út (DJ 121C) 3+575 km-nél lévő útszakasznak és védőfalának megerősítésének tervére
2014-12-11: A 2014/364-es és 2014/365-ös számú tanácshatározatok jóváhagyása a 2015-ös évi helyi adókat és illetékeket illetően
2015-02-18: Közmeghallgatás Sepsiszentgyörgy központjának övezeti városrendezési tervének módosítási javaslatával kapcsolatosan
Földmérés a Repülőtér-dűlőn
Szabályozási terv - Grigore Bălan tábornok út sugárút menti terület
2015.07.15: Környezetvédelmi beleegyezési kérelmezés - Vadász utca
2015.07.20 - Értékelési eljárás döntését a sepsiszentgyörgyi Vadász utca körszérűsítése tervére
2015.07.29: Közérdekű hirdetés, környezetvédelmi beleegyezésre benyújtott kérelemre Sepsiszentgyörgy „központi magjának” csatornázása tervére.
2015.07.29: Közérdekü hirdetés a döntéshozatali szakaszba való besorolásért a sepsiszentgyörgyi Vadász utca korszerűsítése tervére.
2015.07.29: Hirdetés - Árajánlatok újsághirdetésekre a helyi lapokban
2015.07.31.: Közérdekü hirdetés a döntéshozatali szakaszba való besorolásért
2015.08.07.: Árajánlatok - Helyi költségvetési bevételkezelő informatikai rendszer
2015.10.20: Árajánlatok rehabilitációs munkálatokra
2015.10.23: Számitástechnikai eszközök
2015.10.30: Szeméttárolók
2015.10.30: Közérdekű hirdetés, környezetvédelmi beleegyezésre benyújtott kérelemre
2015.11.03: Közérdekű hirdetés
2015.11.03: Közérdekű hirdetés a döntéshozatali szakaszba való besorolásért
2015.11.13: A 2016-os választások idejére, a szavazókörzetek választási irodáiba számítógépkezelők jelentkezését várják
2015-12-10: Jövő héten zárva az uszoda
2016-01-21: Közérdekű hirdetés, környezetvédelmi beleegyezésre benyújtott kérelemre
2016.02.12: Közmeghallgatás: Építők út, 3. szám - „Bon Sweet Bon ipari övezete”
2016-02-19: Közérdekű hirdetés a „Központi Övezet” szabályozási tervének módosítása céljából
Közvetlen úton történő beszerzés: „Esély, nőként”-című projekt megvalosításáért, CPV kód 72224000-1.
2016-03-16: Közmeghallgatás Sepsiszentgyörgy központjának övezeti városrendezési tervének (PUZ) módósítási javaslatával kapcsolatosan.
2016-04-29: Hidetés – Románia Alkotmányának módosítása
2016.06.16 FELHÍVÁS-pályázatok határideje
2016.08.04.-Szolgálati lakások Borvíz utca
2016-09-14 Kültelkek ingyenes telekkönyvi bejegyzése
2016-10-03 Kataszteri technikai dokumentációk kifüggesztése
2016-10-04 - Bizonyos kültelkek birtoklevél szerinti tulajdonosainak névsora
2016.10.19: Versenytárgyalás 13 személyszállítási szolgáltatásra feljogosító taxiengedély odaítélésére
2016-11-01: Szent György Ösztöndíj – Jelentkezés
2016-11-02: A lakossági parkolóhelyek bérének befizetése
2017-02-10: Közérdekű hirdetés, közmeghallgatás
2017-02-15: Jelölés a Pro Urbe 2017 díjra
2017-03-13: Versenytárgyalás a Bodok Szálloda eladására
2017.03.14: Kilyén és Szotyor falvak képviselőinek választása
2017-04-13: Versenytárgyalás a Bodok Szálloda eladására
2017.06.08: Hirdetés- Kerérkbilincs
2017-06-20: Versenytárgyalás a Bodok Szálloda eladására
2017.07.07: Közmeghallgatás: Árkos pataka melletti „Sportlétesítmények és parkolók kialakítása” övezeti rendezési tervjavaslat (PUZ)
2017.06.28.: Közérdekű hirdetés környezetvédelmi beleegyezésre benyújtott kérelemre
2017.07.17: Közérdekű közlemény: A Kónya Ádám Művelődési Ház projektmenedzsment tervének eredménye
2017.07.25: Közmeghallgatás: Szemerja negyedi övezet szabályozási terv részleges módosítása (PUZ)
2017.08.09: Közérdekű hirdetés környezetvédelmi beleegyezésre benyújtott kérelemre
2017:08:09: Közérdekű hirdetés, környezetvédelmi beleegyezésre benyújtott kérelemre
2017:08:09: Közérdekű hirdetés, környezetvédelmi beleegyezésre benyújtott kérelemre
2017.09.27: Közérdekű hirdetés a sportcsarnok előtti körforgalom szabályozási tervével kapcsolatban
2017.08.21: Közérdekű hirdetés a döntéshozatali szakaszba való besorolásért
2017.09.13: Közérdekű hirdeté: Közmeghallgatás övezeti rendezési tervek javaslatáról
2017.09.25: Helyi adók és illetékek II. féléves kifizetési határideje
2017-10-02: Versenytárgyalás a Bodok Szálloda eladására
2017.10.03: Közmeghallgatás a „Körforgalom létesítése a 3000 férőhelyes sportcsarnok megközelítése érdekében” övezeti rendezési tervjavaslatról
2017.10.09: Közérdekü hirdetés környezetvédelmi jováhagyás végső döntésére
2017.10.27: Szent György Ösztöndíj
2017.11.29: Szent György Ösztöndíjra jelentkezők névsora
2017.11.29: Közérdekű hirdetés környezetvédelmi beleegyezésre benyújtott kérelemre
2017.12.06.: Közérdekü hirdetés a döntéshozatali szakaszba való besorolásért - Puskás Tivadar utca
2017.12.08.: Nyílt versenytárgyalást egy sugásfürdői faház eladása céljából
2018.07.10.: A Tamási Áron Színház menedzsmenti tevékenységének végső kiértékelése
2018.08.08: Közmeghallgatás: „Ipari és szolgáltató övezet”, Oltmező utca, Sepsiszentgyörgy, övezeti, városrendezési és szabályozási tervével (PUZ) kapcsolatban
2018.07.23: Közmeghallgatás: „Szolgáltatás és lakóövezet”, övezeti, városrendezési és szabályozási tervével (PUZ) kapcsolatban, Kilyén, Sepsiszentgyörgy.
2018.02.15.: Jelölés a Pro Urbe díjra
2018.02.16.: Felhívás – Kulturális pályázatok
2018.02.21: Közérdekű hirdetés: Patak utcai lakó és szolgáltatási övezet - PUZ
2018.02.15.: Közérdekű hirdetés - Kós Károly utca 4. szám, PUZ
2018.02.26.: Versenyvizsga a SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ KFT gazdasági társaság vezető poziciójának betöltésére
2018.03.19.: Közmeghallgatás – „Ipar és szolgáltatás” Övezeti, Városrendezési és Szabályozási Terv
2018.03.20.: Az Andrei Mureșanu Színház 2017-es évi menedzsmenti értékelője
2018.03.21.: A Tamási Áron Színház 2017-es évi menedzsmenti értékelője
2018.03.22.: A Kónya Ádám Művelődési Ház 2017-es évi menedzsmenti értékelője
2018.03.29 : Közmeghallgatás - PUZ „Erdő utcai II. lakó övezet”
2019.01.17: Hirdetés – Versenytárgyalás, Kórház utca 11
2018.05.07:„Épületek rendeltetésének megváltoztatása ” Övezeti, Városrendezési és Szabályozási Terv
2018.05.11: Közmeghallgatás: „31 számú U.T.R. részleges módosítása – Grigore Bălan sugárút”, övezeti, városrendezési és szabályozási tervének (PUZ) javaslatával kapcsolatosan
2018.05.11: Közmeghallgatás: „40 számú U.T.R. részleges módosítása – Román Hadsereg utca - Autoliv”, övezeti, városrendezési és szabályozási tervének (PUZ) javaslatával kapcsolatosan.
2018.05.11: „Szépmezői lakó és szolgáltatási övezet ” Övezeti, Városrendezési és Szabályozási Terv
2018.05.22: Közérdekű hirdetés környezetvédelmi beleegyezésre benyújtott kérelemre
2018.05.30: Közmeghallgatás: „Dunapack-Rambox Prodimpex S.R.L bővítése””, övezeti, városrendezési és szabályozási tervének (PUZ) javaslatával kapcsolatosan
2018-09-18: Hidetés – Románia Alkotmányának módosítása
2018.09.20: Hirdetés – Versenytárgyalás, Oltmező utca 14
2018.10.04: Hirdetés – Versenytárgyalás, Oltmező utca 15
2018.10.15: Hirdetés – Versenytárgyalás, Oltmező utca 15
2018.10.29: Szent György Ösztondíj
2018.10.31: Hirdetés – Versenytárgyalás, Oltmező utca 15
2018.11.06: Hirdetés – Versenytárgyalás, Szabadság tér 7
2018.11.21: Közmeghallgatás: kilyéni „Lakóövezet”, városrendezési és szabályozási tervével (PUZ) kapcsolatban.
2018.11.28.: A Szent György Ösztöndíjra jelentkezők névsora
2018.12.06.- Ingyenes telekkönyvezési lehetőség Sepsiszentgyörgy önkormányzatánál
2018.12.07.: A Szent György Ösztöndíj eredmények
2019. 01. 16: Közmeghallgatás: Sepsiszentgyörgy, Dózsa György utca, 32 szám alatti „Szolgáltatás és lakóövezet”, övezeti, városrendezési és szabályozási tervével (PUZ) kapcsolatban.
2019.01.17: Hirdetés – Versenytárgyalás, Május 1 utca
2019.01.09: Hirdetés – Versenytárgyalás, Hajnal utca 24.
2019.01.09: Hirdetés – Versenytárgyalás, Fülemüle utca 39.
2019.02.01. Hirdetés – Ismeretlen tulajdonban lévő járművek
2019.02.06- Hirdetés: Választási törvény módosítás
2019.02.15: Jelölés a Pro Urbe díjra
2019.02.20 Közmeghallgatás: „Oltmező utcai Bevásárló Központ”, övezeti, városrendezési és szabályozási tervével (PUZ) kapcsolatban.
2019.03.14 Közmeghallgatás: József Attila utcai „Lakóövezet", övezeti, városrendezési és szabályozási tervével (PUZ) kapcsolatban.
2019.03.20: Az Andrei Mureșanu Színház 2018-as évi menedzsmenti értékelője
2019.03.19.: A Tamási Áron Színház 2018-as évi menedzsmenti értékelője
2019.03.19.: A Kónya Ádám Művelődési Ház 2018-as évi menedzsmenti értékelője
2019.04.15: Beazonosított, ismeretlen tulajdonban lévő járművek adatait, azok tulajdonosainak beazonosítása céljából
2019.05.16: Közpénzekből történő visszanemtérítendő támogatási szerződések odaítélési eljárásának érvénytelenítése
2019.05.20: Az Andrei Mureșanu Színház menedzsmenti értékelője
2019.05.21: Az Andrei Mureșanu Színház tevékenységi beszámolója a 2015-2019-es periódusra
2019.10.17 Közmeghallgatás: Gyárfás Jenő utcai„Rendeltetés módósitás – ipari ővezeből lakó és szolgáltató ővezetté”, övezeti, városrendezési és szabályozási tervével (PUZ) kapcsolatban.
2019.10.31: Beazonosított, ismeretlen tulajdonban lévő járművek adatait, azok tulajdonosainak beazonosítása céljából
2019.04.11: A szavazókörzetek székhelyével kapcsolatos változtatások
2019.11.05.: Szent György Önsztöndíj
2019.11.26 Közmeghallgatás:„Belterület bővítés a Borvíz utca foytatásában – Szabadidős ővezet céljából”, övezeti, városrendezési és szabályozási tervével (PUZ) kapcsolatban
2019.12.04 Közérdekü hirdetés
2019.12.06.: A Szent György Ösztöndíjra jelentkezők névsora
2019.12.09.: A Szent György Ösztöndíj eredmények
2020.01.10 Közérdekü hirdetés, környezetvédelmi beleegyezésre benyújtott kérelemre
2020.01.15 Közmeghallgatás:„Szépmező Övezet”, (PUZ) kapcsolatban
2020.01.16 Közmeghallgatás:„Őrkő Övezet”, (PUZ) kapcsolatban
2020.01.17 Közmeghallgatás: Sepsiszentgyörgy, Forrás utca, „Lakóövezet”, (PUZ) kapcsolatban
2020.02.20: Jelölés a Pro Urbe díjra
2020.03.10 Közmeghallgatás:“1997/39 -es T.H. által jóváhagyott Városrendezési, övezeti és szabályozási tervének módosítása”
2020.03.13: A Tamási Áron Színház 2019-es évi menedzsmenti értékelője
2020.03.17: Az Andrei Muresanu Színház 2019-es évi menedzsmenti értékelője
2020.05.14 Közmeghallgatás:“1997/39 -es T.H. által jóváhagyott Városrendezési, övezeti és szabályozási tervének módosítása”
2020.07.02 A várólista megnyítása a taxis személyszállításra feljogosító engedélyek odaítélési eljárásán való részvételre
2020.07.20 Közmeghallgatás:“Kilyéni Lakóövezet, városrendezési és szabályozási tervével (PUZ) kapcsolatban
2020.08.11 Közmeghallgatás: „Ipari és szolgáltató övezet”, Oltmező utca, Sepsiszentgyörgy, övezeti városrendezési és szabályozási tervével (PUZ) kapcsolatban
2020.08.11 Közmeghallgatás: Sepsiszentgyörgy központi övezetének modósítása, városrendezési és szabályozási tervének (PUZ) javaslatával kapcsolatosan a 1 Decembrie 1918 utca, Kossuth Lajos utca, és Körösi Csoma Sándor utca közötti részt illetően
2020.08.13 Közmeghallgatás: „Közintézmények, szolgáltatás és lakóővezet” Nicolae Iorga utca, Bánki Donát utca, Császár Bálint utca, Sepsiszentgyörgy, övezeti városrendezési és szabályozási tervével (PUZ) kapcsolatban
2020.09.03 Közmeghallgatás: „Rendeltetés váltás, mezőgazdasági ővezetből, ipari és szolgátatás ővezetté”, városrendezési és szabályozási tervével (PUZ) kapcsolatban
2020.09.08.: Védőmaszkok igényelhetők Sepsiszentgyörgy Szociális Támogatási Igazgatóságánál
2020.09.16: Zárt borítékos, nyílt versenytárgyalás a Sepsiszentgyörgy Municípium magántulajdonát képező Kökényes utcában található 772 négyzetméteres terület eladása céljából
2020.09.16: Nyílt versenytárgyalás Sepsiszentgyörgy Vasile Goldiș utca 3-as szám alatt található 40,60 négyzetméteres orvosi rendelő haszonbérbe adása céljából
2010-02-26: Elhanyagolt vagy elhagyott közterületen parkoló gépkocsik elvontatása
2010-03-16: Szépmezőn talált mezőgazdasági gépek elszállítása
2010-02-22: 2010. február 25-én lezárják a forgalmat a Csíki utcában
2010-02-09: Pályázat olyan sepsiszentgyörgyi tanulók számára, akik Magyarországon végzik tanulmányaikat
2010-02-08: Kereskedelmi társaságok kötelezettségei a termékek kiárusításának időpontjáról
2010-02-02: Hosszú idő után újból hokicsapata lesz Sepsiszentgyörgynek! - Felhívás válogatásra
2010-01-26: 2010-es évre meghatározott helyi adók és illetékek befizetési programja
2010-01-25: Építkezési engedély nélkül elhelyezett melléképületek és gazdasági épületek lebontása
2010-01-07: Információgyűjtés a 2010-es eseménynaptár összeállításához
2009-12-16: Kulturális pályázatok 2010. I. Félév
2009-12-04: Sport pályázatok 2010. I. Félév
2009-11-19: Sziréna-ellenőrzés - november 23-24.
2009-11-02: HO-SHOW kiállításon való részvétel
2009-10-19: Sepsiszentgyörgy Municípium Általános Városfejlesztési-terve
2009-10-19: Szentgyörgy Ösztöndíjra benyújtott iratcsomók
2009-10-15: Ingatlanok karbantartása
2009-09-24: Második félévi helyi adók és illetékek befizetési programja
2009-09-24: Helyi adók és illetékek befizetési programja Kilyénben és Szotyorban
2009-09-15: Örkői Roma Közösség Integrált Fejlesztése
2009-07-16: EREDMÉNYEK - Kulturális pályázatok 2009. II. félév
2009-07-03: EREDMÉNYEK - Sport pályázatok 2009. II. Félév
2009-07-02: Közmeghallgatás a felértékelési tanulmány környezetre gyakorolt hatásának beszámolójáról
2009-04-02: EREDMÉNYEK - Kulturális pályázatok 2009. I. félév
2009-04-02: EREDMÉNYEK - Sport pályázatok 2009. I. Félév
2009-03-05: Új típusú taxiengedélyek
Székelyföld Kulturális Fővárosa
    A programról
        OTTHON A KULTÚRÁBAN
        Kulturális Nyílt Napok programja - március 21–23.
        Előjegyzéses programok a Kulturális Nyílt Napokon
        Csütörtöktől Kulturális Nyílt Napok
        Sikeres Kulturális Nyílt Napok – megmutattuk az intézmények emberi arcát
        pulzArt – Új fesztivállal gazdagodik Sepsiszentgyörgy
        SIC 21 a Félszigeten
        pulzArt fesztivál a Hang és szó évében
        Lehet jegyet vásárolni a pulzArt fesztivál előadásaira
        Felnőtt az elvárásokhoz a pulzArt
        Pulzál Sepsiszentgyörgy
        Rendkívüli kulturális események helyszíne Sepsiszentgyörgy
        Kulturális évváltás Sepsiszentgyörgyön – a játékon a hangsúly
        A Hang és szó évének beszámolója – Lapozz bele!
        A Hang és szó évének beszámolója – Lapozz bele!
    Zene
        Évadzáró hangverseny a Marosvásárhelyi Állami Filharmóniával
        Bach család ünnepei – a Codex együttes hangversenye
        Művészetis diákok koncertje a hangversenyévadban
        Időpontváltozás - A Plugor Sándor Művészeti Líceum koncertje
        Rekegő III. – Dascălu Alexandru (Ducu) pásztorfurulya estje
        JAZZ A TEMPLOMBAN - A kortárs jazz kiemelkedő egyéniségei koncerteznek Sepsiszentgyörgyön
        Klasszikusok zene és vers ölelésében
        Második alkalommal lesz Folk hétvége
        2015-03-24: 30Y koncert a Tein Teaházban
        Toronyból szálló muzsika: Sepsiszentgyörgy a kultúrára épít sorozat évzáró ünnepi koncertje
        2015-03-10:Ünnepi koncerttel folytatódik a hangversenyévad
        A Georgius Kamarazenekar és a Csíki Kamarazenekar karácsonyi hangversenye
        Énekes-orgonás adventi est Szalóki Ágnessel, Eperjes Károllyal és Szamosi Szabolccsal
        Milyen ember a pásztorfurulya? És milyen hangszer a gyimesi pásztor? - Rekegő délután a Tein teázóban
        2015-02-24: Emlékezz, ahogy én emlékezek - Cseh Tamás emlékest Sepsiszentgyörgyön
        2015-02-18: Női sorsok és klarinétművek – a hangversenyévad negyedik koncertje
        Francia klasszikusok a hangversenyévad második koncertjén
        Sepsiszentgyörgyön vendégszerepel Bogdán Zsolt Ady estje
        Hangban a hangulat – a Neumarkt Brass Quintet koncertje Sepsiszentgyörgy Főtérén
        2014-11-11: A Brassói Filharmónia adja a hangversenyévad második koncertjét
        A Snaps Vocal Band is a főtéren koncertezik
        A magyar tánc a főszereplő a Georgius Kamarazenekar és a Csíki Kamarazenekar közös hangversenyén
        Erdélyi turnén a Mácsafej Zenekar
        Német klasszikusok a hangversenyévad első koncertjén
        Szívküldi, dzsessz alapokra helyezve
        Zenei programok a Kulturális Nyílt Napokon
        Sepsiszentgyörgy, Székelyföld Kulturális Fővárosa a wUnderPlatzon
        Még egyszer alias Sinatra
        Zenei workshop Kovács Ferenccel
        Zenei végletek a Santa Diverrel
        A Benito Gonzalez Trio Sepsiszentgyörgyön
        Tom White és barátai a Múzeumkertben
        Jövő héttől: Zene máshol
        Foltbolt Dézsi Zoltánnal
        Örömzenélés: a vártnál is nagyobb sikere volt a Zene máshol programnak
        Alias Sinatra - summer edition
        Tiberius Quartet Light
        Világzene a múzeumkertben
        Visszhang kórus a Krisztus Király templomban
        Jazzhét Sepsiszentgyörgyön
        Esti koncertek és örömzenélés
        Zene máshol – zenés utazás
        Énekelt versek a múzeumkertben
        Zene máshol – A zene elfeledteti a mindennapi gondokat
        Képzeletbeli utazás a világ körül
        A flamenco hete - kulturális programajánló
        Rendkívüli hangverseny az Erzsébet parkban
        NemEZ koncert a Múzeumkertben
        Szalonspicc koncert
        Sepsiszentgyörgyön a nemzetközi világzenei toplistás Lajkó Félix
        Sepsiszentgyörgyön a nemzetközi világzenei toplistás Lajkó Félix
        Babos Gyula Trió a Múzeumkertben
        I. Székelyföldi Blues Fesztivál
        Tein Syndrome – summer edition
        Nicolas Simion Group a Múzeumkertben
        Black Betty koncert a Huhuuban
        Kumm koncert a Huhuuban
        Hétfőtől már lehet vásárolni hangversenybérletet a 2013/2014-es évadra
        Álló koncert a Magmában
        Szeptember végén - Énekelt Versek Fesztiválja a ChocoFest-en
        KeleTrip 2 – egy kis Mongólia a Teinben
        Rendkívüli régizene koncert a kilyéni unitárius tempomban
        Helybéli zenészek nyitják a hangversenyévadot
        Álló koncert a Lábas Házban
        Jubiláló Népzene- és néptánctalálkozó Sepsiszentgyörgyön
        Rádióaktív gondolat-ok – Kortárs zenei koncert a Hang és szó évében
        Erdélyi premier: Gryllus Dániel – Weöres Sándor: A teljesség felé
        Demény Balázs zongorahangverseny
        Luiza Zan & Sárik Péter koncert
        Bach és a jazz: frontális ütközés
        Sepsiszentgyörgyön a világhírű Madrigál
        Zene máshol - ügyintézés közben
        Megjelent az Evilági harmadik lemeze: a Kincs
        Magyar kultúra napja Sepsiszentgyörgyön
        Sepsiszentgyörgyön a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia
        Még lehet jegyet vásárolni a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia hangversenyére
        Nemzetközi turnén a Selfish Murphy
        Hazatért a Selfish Murphy nemzetközi turnéjáról
        Sárosi Péter Azara & Tasi Nóra Sepsiszentgyörgyön
        A művészeti líceum diákjai zárják a hangversenyévadot Sepsiszentgyörgyön
        Sepsiszentgyörgyön koncertezik Palya Bea
        Sepsiszentgyörgyön koncertezik Palya Bea
        Palya Bea indítja a múzeumkerti koncerteket
        Ragyog a mindenség – Kaláka koncert Sepsiszentgyörgyön
        Zenei különlegességek augusztusban is
        A vers nagykövetei Sepsiszentgyörgyön
        Heti programajánló
        Sepsiszentgyörgyön a Pénzügyőr zenekar
    Irodalom
        Könyvbemutató: Akcióművészet Székelyföldön
        Háromszéki Pszichoaktív műhely Tari Annamáriával
        KultúrTeaház: Természetes fény Fülkeufóriában
        Bemutatkozik a Sepsiszentgyörgyi Irodalmi Kerekasztal
        Egy este James Joyce-szal a Tein Teaházban
        KultúrTeaház: Varga Melinda új verseskötete
        Körbeírt otthon a Teinben
        Megvert pásztorok nyája, egy a nemzet – megmaradásunk esélyei
        Mesél a város
        SepsiSlamGyörgy: SlamNyitó Simon Mártonnal
        Arcok és hátraarcok
        KultúrTeaház: A nagy átmenetelés – vidám regényes est Szávai Gézával
        Másik? – Barnás Ferenc-est Sepsiszentgyörgyön
        Esterházy Péter Sepsiszentgyörgyön
        Magyarok a szétszórattatásban – bemutatják Gazda József könyvét
        Kezdődik a Játék éve: felolvasószínház a Teinben
        Sepsiszentgyörgy személyiségei – könyvbemutató
        Sepsiszentgyörgy személyiségei – 391 életút
        InterSlam & TTTrió
        Bodor Ádám Sepsiszentgyörgyön
        Versfogyatkozás: nagyszombati körülírás
        Purgatórium a KultúrTeaházban
        Erdélyi szlemtúr 2013
        Amikor az irodalom leszáll a pódiumról
        Könyvbemutató és megemlékezés ifj. Gödri Ferenc halálának 100. évfordulóján
        Találkozás
        Amikor a költészet kiölti anyanyelvét
        KultúrTeaház: Fenyődúcos Verstetőzők Találkozója
        Erdélyi Slam Poetry bajnokság Sepsiszentgyörgyön – székelyföldi forduló
        KultúrTeaház III. – Az alkotó annyit és úgy írjon, amennyivel és ahogyan el tud számolni önmagának és olvasóinak
        KultúrTeaház III. – Az interkulturális irodalmi es(e)t
        Olvasósarok a wUnderPiknikben
        Rendhagyó versóra a Bod Péter Megyei Könyvtárban
        Fordított nap a Bod Péter Megyei Könyvtárban
        100 éve hunyt el Gödri Ferenc
    Színház
        KaravanAct – Színházi utazás a Shoshin Egyesülettel
        A hazai előadások sikerével ért véget a 22. Atelier fesztivál
        Felhőtlen játék esős időben is
        Tein Teátroom: Költészet.Itt.Ott
        A színházi tükrözések találkozópontján a színház önmagára is rákérdez
        Felolvasószínház és koncert lesz Sepsiszentgyörgy épülő főterén
        Összkép a színházi képzésről - Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
        Tein Teátrum: A Grönholm-módszer
        2014-12-22: Színház másként
        Ismét lüktet a kultúra – pulzArt másodszor
        2014-08-25: Tein Teátrum - Kacsa
        Olaszországi színházi projektben az Osonó
        Interjú Chang Janaprakal Chandruanggal, a Moradokmai Színházi Központ vezetőjével
        Véget ért az Osonó Nemzetközi Drámatábora
        Haute Cuisine – bemutató
        Zsámbéki és monacói fellépéssel indul az Osonó hathetes európai turnéja
        Színészi gesztusról: színházi szakkönyv a Játék évében
        Interjú Fazakas Misivel az olaszországi színházi projekt bemutatója kapcsán
        Sepsiszentgyörgyön tart ősbemutatót Nagy József Jel Színháza
        A két Osonó-olasz koprodukció Sepsiszentgyörgyön
        Nemzetközi fesztiválon kapott díjat az Osonó-olasz koprodukció
        Budapesten az M Studio Mozgásszínház
        Felolvasószínház II.: Közönséggyalázás
        Öt UNITER-jelölés a Hamletnek
        A történet ismerős – Parasztopera Sepsiszentgyörgyön
        Színházi világnap Sepsiszentgyörgyön
        Sepsiszentgyörgyi-szentesi drámaosztályos diákok közös eseményművészete
        Parasztopera Sepsiszentgyörgyön
        Bábszínházi világnap: ünnepelj a Cimborákkal!
        Tein Teátrum III. – American Buffalo
        A Közép-Európa Táncszínház vendégjátéka Sepsiszentgyörgyön
        HORDA: fény és sötétség határmezsgyéjén
        Marosvásárhelyi vendégjátékok Sepsiszentgyörgyön
        Tein Teatrum: Pánik, avagy férfiak az idegösszeomlás szélén
        Tein Teátrum: A 42. hét vendégművészekkel
        pulzArt 2: Ötnaposra bővül a fesztivál
        Túl a Maszat-hegyen és Bányavakság Sepsiszentgyörgyön
        Tein Teátrum: Káosz
        Végetért az Atelier fesztivál
        Színház kétkeréken – összekötjük a színház és a biciklizés iránti érdeklődést
        Tein Teatrum: Pánik, avagy férfiak az idegösszeomlás szélén
        Hazatér az Atelier – Románia legrégibb nemzetközi színházi fesztiválja
        Színisek vendégjátékai a Tamási Áron Színházban
        Üzen a színház – színházi világnap Sepsiszentgyörgyön
        Marosvásárhelyi vendégjátékok Sepsiszentgyörgyön
        Egyre több csöndre és magányra van szüksége
        Kambodzsában turnézott a sepsiszentgyörgyi Osonó Színházműhely
        Izgalmas új évad a Háromszék Táncegyüttesnél
        Sepsiszentgyörgyi drámás diákok az Országos Színészmesterség Tantárgyverseny díjazottai között
    Vizuális művészetek
        Design Hét Sepsiszentgyörgy, 2015 - Program
        Egy nap a határidőig! – Pályázat kezdő designereknek
        II. TransNatura Nemzetközi Természetfotó Pályázat díjátadóval egybekötött kiállítás
        Igazi tűzzel a kovácsmesterségért! – II. Nemzetközi Kovácstalálkozó Sepsiszentgyörgyön
        Négymegállós kultúrcsemegézés az EMŰK-ben és a Tein Teaházban
        Design Hét Sepsiszentgyörgyön - Pályázati lehetőség kezdő designereknek
        Programok az Erdélyi Művészeti Központban
        SZENESEK - néprajzi dokumentumfilm
        Az egymásra figyelés jegyében - Székek, terek és kultúrák találkozópontján
        Bodosi Dániel kiállítás az Erdélyi Művészeti Központban
        Megőrizni az időt – Korniss Péter fotóművész alkotásai Sepsiszentgyörgyön
        HátraArc –a Cannes-i nagydíjas Saul fia című film portréi Sepsiszentgyörgyön
        A Saul fia film Sepsiszentgyörgyön
        Esküvő után a parkban
        Kendőzetlenül – aktok a Lábas Házban
        Meszesek című néprajzi dokumentumfilm bemutatója a Lábas Házban
        Gyurgyalagok a sétányon
        Eperjes Károly az idei első szabadtéri filmvetítésen
        Bor, tangó, kapufa a parkban
        Dombokon túl – vetítés és beszélgetés
        Amit nem ismerünk, azt nem is tudjuk megvédeni
        Némafilm zongorakísérettel – A tolonc a Múzeumkertben
        „Gúzsba kötve” - Magyar Festészet Napja a Székely Nemzeti Múzeumban
        TÁV-TÉR-KÉP – Ütő Gusztáv kiállítás
        Transylvania a parkban
        Haggyállógva Vászka az Erzsébet parkban
        VII. Animációs Világnap
        A Kárpátok bűvöletében
        A Pál utcai fiúk a parkban
        Cseh Gusztáv kiállítás Sepsiszentgyörgyön
        Szindbád az Erzsébet parkban
        Életre ítélve - szabadtéri filmvetítés a parkban
        HungaRomânisme - HungaRomagyarázatok
        Szabadtéri filmvetítések és múzeumkerti koncertsorozat
        HungaRomânisme – a tükörfordítások diszkrét bája
        Csáki–Henning Camino di Assisi
    Ösztöndíjak
    Alkotói pályázatok
        Pályázati felhívás: II. Székelyföldi Fotóbiennále 2015
        2014-11-03: Őszi gyermekrajzpályázat a Vadon Egyesületnél
        2015-01-08: Kulturális pályázatot hirdet Sepsiszentgyörgy önkormányzata
        Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa jelölési pályázatot hirdet a 2016. évi PRO URBE díj odaítélésére
        Rövidfilm- és fotópályázatot hirdet az Osonó
    Játék
        Csodák Palotája Háromszéken - Ahol megérintheted a tudományt
        Logóvadászat a nyílt napokon
    Sajtó
        Sajtó
Képgaléria
A lejárt dokumentumok érvényesek maradnak a szükségállapot végéig
Galéria
Hírarchívum
Forgalomkorlátozás a halottak napja alkalmából
COM’ON Kolozsvár – részvételi költségvetési modell romániai és európai városoknak
Lezárják a gyalogos forgalmat a Szabadság téren
Az 1956-­os forradalomra és szabadságharcra emlékeznek Sepsiszentgyörgyön
Ötödik alkalommal szerveznek Őszi Vásárt Sepsiszentgyörgyön - Program
Az aradi vértanúkra emlékeznek Sepsiszentgyörgyön
Őszi Vásár Sepsiszentgyörgyön - Felhívás őstermelők, kézművesek és iparművészek számára
Az Aranylabdás Albert Flóriánra emlékeznek
Sokadalom az i2021 csapatával
Sepsiszentgyörgyön koncertezik a Liszt Ferenc Kamarazenekar
Váncsa Jenő elsőként képviseli országunkat az Aacheni Négyesfogathajtó Európa-bajnokságon
Elhunyt Albert Álmos, Sepsiszentgyörgy egykori polgármestere
Közmeghallgatás Sepsiszentgyörgy belterületeinek pénzügyi körzetekbe való besorolásáról
Lezárják a Kórház utcában a forgalmat
Szent György-napi útlezárás
Lezárják a járdát a Szabadság téren
November elsejei forgalomkorlátozás
Munkatársat keres a Humánerőforrás iroda
Székelyföld Kerékpáros Körversenye idén is érinti Sepsiszentgyörgyöt
Új munkatársat keres a Helyi Közigazgatási iroda
November elseje munkaszüneti nap Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalában
Munkatársat keres a Fejlesztési, Befektetési Iroda
Határozattervezet az új területi besorolásról/zónásításról
A kultfőváros feldobja a labdát Tusványoson!
Virágos utcák Sepsiszentgyörgyön
Németh Zsolt Hitünkből értékek következnek című könyvét mutatja be Sepsiszentgyörgyön
Október 23 – Az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulója alkalmából szervezett megemlékezés
KOMOLYAN GONDOLJUK! - Sepsiszentgyörgy Európa Kulturális Fővárosa 2021: ötletgyűjtő konzultációk hat városban
Kultúrában dolgozóknak szervez mini képzést a Kónya Ádám Művelődési Ház
Sugásfürdőn elindult a nyári szezon
Megnyílt a strand Sepsiszentgyörgyön
Őszi Vásár 2017 – Végleges program
30 éves az Andrei Mureșanu Színház
MANUS konferencia és kerekasztal az őrkői cigány közösség helyzetéről
Teltházas Meseország - Gyermeknap Sepsiszentgyörgyön
Hamarosan nyílik a sepsiszentgyörgyi városi strand
Végrehajtó igazgatót keres Sepsiszentgyörgy önkormányzata!
Kezdődik a 2017/2018-as hangversenyévad
IX. Sepsiszentgyörgyi Sportnapok
Már lehet jegyeket venni a Szent György napok kulturális hetének előadásaira
Újságírók látogattak a sepsiszentgyörgyi Őrkőre
Utazz Meseországba! - Hétpróbás gyermeknap Sepsiszentgyörgyön
Megemlékezés az aradi vértanúkról Sepsiszentgyörgyön
Már igényelhető a 2017-2018-as évre szóló fűtéstámogatás
Antal Árpád: Sepsiszentgyörgyön nincsenek etnikai terek, közösségi terek vannak
Végleges a Szent György Napok főszínpadi programja
Felhívás gyermeknapi vásárra–2015
Virágba borult Sepsiszentgyörgy
Közmeghallgatás Sepsiszentgyörgy fenntartható városi mobilitási tervének jóváhagyásáról
Őszi Vásár 2017 – Felhívás őstermelők, kézművesek és közélelmezési egységek számára
Megajándékozta tízezredik jegyvásárlóját a Művész Mozi
II. Holnemvolt Székelyföldi Mesefesztivál – Nem csak gyerekeknek!
Európai Mobilitási Hét a Cycle to Work Sepsi csapatával
Kezdődik az első szakasza a főtér kialakításának - Lezárások május 15-től
Tisztítják a Csaba-forrás vizét
Közlemény – A Kónya Ádám Művelődési Ház 2016. évi menedzseri tevékenységi beszámolója
Véget ért a kutyaszámlálás a sepsiszentgyörgyi magánházaknál
Zajlik a III. Székelyföldi Magyar Városok Polgármestereinek Találkozója Sepsiszentgyörgyön
Megkezdték a Debren-patak takarítását
Útfelújítási munkálatok az 1918. December 1 utcában
Színházi világnap a Tamási Áron Színházban
TIFF Karaván Sepsiszentgyörgyön: adrenalin és humor
SZEMÉLYES játékok a Szent György Napokon
Útlezárások a Szent György Napok alatt
Rangos meghívottak a III. Nemzetközi Kovácstalálkozón
Szakmai tapasztalatcsere a városfejlesztés terén
A kortárs kultúra színe-java az 5. pulzArton
4 új állás a Polgármesteri Hivatal Könyvviteli Irodájában
Új munkatársakat keres a Közpénzügyi Igazgatóság
Nyílt nap a Sepsi Arénában
Közlemény – Az Andrei Mureșanu Színház 2016. évi menedzseri tevékenységi beszámolója
KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY: November 1-jei ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban
9 állás a Városi Kertészetnél
Folytatódnak a tavaly elkezdett munkálatok Sepsiszentgyörgyön
KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY: November 1-jei forgalomkorlátozás
Közlemény – A Tamási Áron Színház 2016. évi menedzseri tevékenységi beszámolója
Sepsiszentgyörgy lesz az első állomása a Magyar Állami Operaház Kárpát-Haza OperaTúrájának
Szalmás, garasos Őszi Vásár gyerekeknek is
Dobbant a D-butan-T, a fiatal színházi tehetségek versenye
Pihenőszabadság miatt szünetel a kutyaszámlálás Sepsiszentgyörgyön
Közérdekű közlemény: Szerdától egyirányú lesz a Csorgó utca
Sugas Race – idén ötödször is Sugásfürdőn!
Az Őszi vásár teljes programja
Halottak napi dub requiem
Székelyföld Kerékpáros Körversenye: érdekességek és útlezárás emlékeztető
Egyre több művészfilm jön a Művész Moziba!
Útlezárások Székelyföld Kerékpáros Körversenye sepsiszentgyörgyi szakasza alatt
10 új állás a Kónya Ádám Művelődési Házban
Kilyén és Szotyor falvak képviselőinek megválasztása
A Szacsvay Akadémia előadása
Kereskedők jelentkezését várják a Szent György-napi vásárra
Őszi Vásár Sepsiszentgyörgyön – Felhívás őstermelők, kézművesek és kis közélelmezési egységek számára
Klasszikus zenét a főtérre – fellép az ArteMiss
Irodalmi programok és könyvvásár a Szent György Napokon
Szünetel a sípálya működésé a kedvezőtlen időjárás miatt
Kötelező szakképesítés tömbházfelelősöknek
ÉPÍTMÉNYEINK 2016 ERDÉLY – Kiállítás és konferencia
Szent György-napi kézműves vásár felhívás
Nyolcadik Őszi vásár Sepsiszentgyörgyön
Évadnyitás a Háromszék Táncegyüttesnél
Könyvbemutató: Tamás Dénes – minden egész...
Apad az Állomás negyedi tó szintje
Tizenkettedikszer szerveznek Sportnapokat Sepsiszentgyörgyön
Zajlik az egészségmegőrző csomagok szétosztása és a lépcsőházak fertőtlenítése Sepsiszentgyörgyön
Csütörtöktől lehet már sízni Sugásfürdőn
Hétfőig még vakációs programmal műkődnek a korcsolyapályák
XIII. Kárpát-medencei Arany János Balladamondó verseny
Forgalomkorlátozás Szilveszterkor
Irodavezetőt keres a jogi iroda
Vonzó karrier lesz az önkormányzati munka!
Idén első alkalommal Sepsiszentgyörgyről indul Székelyföld Kerékpáros Körversenye
Díjugrató verseny Benedekmezőn
Regiotrans menetrend
De minimis támogatás vállalkozóknak
Március 15. – Ünnepi megemlékezés az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc tiszteletére
Munkaszüneti nap március 15-e Sepsiszentgyörgy Önkormányzatánál
Bemutatkoznak a sepsiszentgyörgyi iskolák
PulzArt 6 programajánló
Láthatatlan Székelyföld - Sepsiszék, Bardóc, Miklósvár
Gyermekprogramok a Szent György Napokon
A Sepsiszentgyörgyön alakuló Design Bank csapatába fiatal, dinamikus személyt keresnek
Gang Rehab: szeptember 5-ig lehet pályázni
A Romániai Municípiumok Szövetsége munkatársat keres sepsiszentgyörgyi irodájába!
Kézdivásárhely a Székely Vágta győztese
Sepsiszentgyörgy övezetek és napok szerinti felosztása a tömbházak fertőtlenítése miatt
Családi nap Kukatündérrel – felelősen a környezetünkért
Szilveszteri nyitvatartás - Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala
Polgárvédelmi gyakorlat Sepsiszentgyörgyön
Angyalfiát a karácsonyi vásárból
Július 14-én, pénteken rajtol a Székely Vágta
Találkozó Szotyorban új gyermekotthon témájában
A Közpénzügyi Igazgatóság Ügyfélfogadó irodája zárva lesz 2019. január 3-án és 4-én
Forgalomkorlátozások Székelyföld Kerékpáros Körversenye alatt
Lampionos szilveszter Sepsiszentgyörgy új főterén
3. Családi nap – szelektív hulladékgyűjtés és műfalmászás
Sepsiszentgyörgyön koncertezik a Four Bones Quartet
Regionális Operatív Program: Újra pályázhatunk tömbházszigetelésre
Ünnepi hangverseny
Leckehangverseny
Sepsiszentgyörgyön rajtol a 13. Székelyföld Kerékpáros Körversenye
Karácsonyi vásár – színpadi fellépők programja
Közösen búcsúztatjuk 2016-ot – szilveszter a főtéren
10 mozis alapszabály: Ezt tegyük/ne tegyük mozizás közben
Ütős körút Sepsiszentgyörgy főterén
Péntektől, június 19-től nyílik az uszoda
Forgalomkorlátozások Székelyföld Kerékpáros Körversenye alatt
Nem iható a Honvéd-kút vize
Szilveszteri utcabál Sepsiszentgyörgy fénypompás főterén
`56-os megemlékezések Sepsiszentgyörgyön
Művészetben jártas jelentkezőket vár a Polgármesteri Hivatal
Haszonállatok Sepsiszentgyörgyön
Közérdekű közlemény: Szerdától egyirányú lesz a Híd utca
Az Írisz ház közössége látogatott Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalába
Hétfőn kezdődik a sepsiszentgyörgyi lépcsőházak fertőtlenítése
Lezárult a GAL Sepsi Egyesület első pályázati kiírása
A második szúnyogirtásra augusztus 7-én, péntek reggel kerül sor
Szúnyogírtás második alkalommal Sepsiszentgyörgyön
Újra várják a kicsiket a sepsiszentgyörgyi önkormányzati bölcsődék
2015-03-12: Forgalomkorlátozás és lovas felvonulások Sepsiszentgyörgyön, a március 15-i megemlékezés alkalmából
Szent György Napok 2017 – visszatérés a legendához
Mire figyeljünk a kánikulában?
Megvannak Sepsiszentgyörgy legsportosabb osztályai
Holnap gördül az opera - Forgalomkorlátozás
Képregény kiállítás Sepsiszentgyörgyön
Felhívás! Módosult a karácsonyi vásár időpontja
Auditort keres a Polgármesteri Hivatal
Jelen pillanatban nem iható a Csaba forrás vize
Lakossági konzultáció az Állomás-negyedi tó hasznosítására vonatkozó ötletekkel kapcsolatban
Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának ünnepi nyitvatartása
Minden sepsiszentgyörgyi lakosnak kézfertőtlenítőt és maszkot ad az önkormányzat
2015-03-10: Március 15. - Ünnepi megemlékezés az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc tiszteletére
Ünnepi nyitva tartás a polgármesteri hivatal intézményeiben
TIFF Karaván Sepsiszentgyörgyön
Gang Rehab – pályázati felhívás sepsiszentgyörgyi gangok felújítására
Kórustalálkozó a Kilyéni Búzavirág Dalkör szervezésében
Pályakezdők jelentkezését is várják a Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Irodájában
Saját karbantartó céget hoz létre Sepsiszentgyörgy Önkormányzata
Új épületegyüttest avatott a vártemplomi református gyülekezet
Hétfőig lehet kifizetni a lakónegyedi parkolóhelyek bérleti díját
Beatbox Sepsiszentgyörgy főterén, a Diákok évében
Érvényesek a régi típusú saját felelősségű nyilatkozatok is
A szépmezői Ipari Parkot választotta egy német befektető romániai leányvállalata számára
122 élelmiszercsomagot vittek házhoz az önkéntesek a járvány ideje alatt
Dollárpiac – nem mérgező, csak rendszerezett
Ünnepvárás a belvárosban - Pénteken kezdődött a karácsonyi vásár
Marosvásárhelyi szólisták a Klasszikus zenét a főtérre sorozat vendégei
Kísérlet a trianoni trauma orvoslására
Keringők és polkák estje
Tarnówi konferencián vesz részt Sepsiszentgyörgy
Folytatódik az ötödik Lóra! Hagyományápoló benedekmezei lovastábor
Argentin tangó dallamok Sepsiszentgyörgy főterén
A Multi Trans újraindítja reggeli és délutáni járatainak egy részét
Még két hétig jelentkezhetnek a lakók a zöldövezetszépítési programra
A sepsiszentgyörgyi lakosok közel 70 százaléka már befizette az épület és terület utáni adóját
Elnapolták a köd miatt a repülőből való szúnyogirtást
A Magyar Férfidalárda és a Siófoki Férfi Dalkör közös műsora a főtéren
Munkatársakat keres Sepsiszentgyörgy polgármestere
A sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség munkája
Alkoholforgalmazási tilalom a főtéren
Kamionszínpaddal tér vissza az Opera Székelyföldre
Megtörtént az Állomás-tavi ötletpályázat első értékelése
Körinterjú a Bevezetés a sportba program edzőivel – VII. rész: László Arnold, profi jégkorongozó
Rendhagyó köztéri karácsonyi installációk, dekorok helyi alkotóktól Sepsiszentgyörgyön
Folytatódik a szúnyogirtás Sepsiszentgyörgyön
Szilveszter Sepsiszentgyörgy Főterén
Kalandra hív a Varázsvonat!
Nemzetközi rajz-, fotó- és mesepályázatot hirdet Sepsiszentgyörgy testvértelepülése, Kiskunhalas Önkormányzata és a Zöld-híd Egyesület
66 nevezővel zárult Sepsiszentgyörgy Önkormányzatának zöldövezeti szépségversenye
Idén hat diák vehette át a Szent György Ösztöndíjakat
Közérdekű közlemény: Nemzetközi csendőrgyakorlat június 12-16. között
Munkaszüneti Napok Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalánál
Eldöntheti, hogy ki legyen az év legjobb háziorvosa!
Ingyenes lomtalanítási kampány indul
Életeket veszélyeztet
A méhek védelme érdekében két időpontban kerül sor szúnyogirtásra
PulzArt3 – Metszéspontok a válaszkeresésben
Pályázatíró munkatársakat keres a Polgármesteri Hivatal
Nemzetközi együttműködési program indult útjára Budapesten
Élsportolókat díjazott Sepsiszentgyörgy Önkormányzata
Szúnyogirtás Sepsiszentgyörgyön
Fényrajzokkal mozgatjuk meg a színház épületét
Sepsiszentgyörgy összes lépcsőházát fertőtlenítették
Újraindul a kulturális élet Sepsiszentgyörgyön
Szent György Napok: kulturális hét
Jelölés Pro Urbe díjra
Jegyárusítás a pulzArt-on
Buszjáratok a Vágtára Sepsiszentgyörgyől
EQUIMUNDO NYEREG KÜLÖNDÍJ – hadd kapja a legjobbat a legjobb
31 lovas indul a Székely Vágtán
3. Családi nap – katonáskodás és műfalmászás
Az Avantâge esztétikatábor előadásainak témái
Székelyföld Kerékpáros Körversenye idén is érinti Sepsiszentgyörgyöt
Két betöltendő állás a Lakossági Nyilvántartó Irodában
Finomhangolások a karácsonyi vásáron
Oscar-hét a Művész Moziban!
Passió a csíksomlyói Nyeregben
Körinterjú a Bevezetés a sportba program edzőivel – VI. rész: Petra Knežević Kolarevic, profi műkorcsolyázó
Útlezárás az Ág utcában a felújítási munkálatok miatt
Sepsiszentgyörgyön díjmentesen terjeszkedhetnek a közterületen lévő teraszok
Két óriáskivetítőn lesz nézhető a Román Kupa döntője, a Sepsi OSK és a FCSB közötti mérkőzés a Városi Stadionban
Elbírálták az első félévi kulturális pályázatokat
Ismét klasszikus zene a főtéren: Canticorum Női Kar
Folytatódik a Képben a technológia sorozat
Sepsiszentgyörgy önkormányzata kipostázta az idei évre szóló adózási értesítőt
Arany- és gyémántlakodalmasok köszöntése
Lakónegyedi parkot épít az önkormányzat
Zajlik a Mikes Kelemen Elméleti Líceum épületének felújítása
Ismertették a YOUMIG nemzetközi projektben készült migrációval kapcsolatos kutatások eredményeit
Folytatódnak az útjavítási munkálatok Sepsiszentgyörgyön
2015-02-24: Adófizetés Kilyénben és Szotyorban
Hatodik alkalommal ünnepel közösen a város adventet Sepsiszentgyörgyön
Önkormányzati kommunikációhoz és projektek koordinálásához keres munkatársakat Sepsiszentgyörgy önkormányzata
Lakossági Nyilvántartó Osztály rendkívüli nyitvatartása december 10-11-én
Géphiba miatt rövid időre szünetel a sepsiszentgyörgyi utcák foltozása
Útlezárás Székelyföld Kerékpáros Körversenyének idejére
A Szacsvay Akadémia negyedik előadása
Pénteken szúnyogirtás lesz Sepsiszentgyörgyön
Megemlékezés az aradi vértanúkra áldozatuk 170 éves évfordulóján
Természetművészeti (nature-art) workshop
Nyilatkozatokat és kézfertőtlenítő szereket oszt szét a lakóknak az Önkormányzat
Szerdától vehető igénybe az ingyenes sürgősségi fogorvosi szolgáltatás Sepsiszentgyörgyön
Sokan igényelték a gyógyszerek házhoz szállítását Sepsiszentgyörgyön
Arany- és gyémántlakodalmasok köszöntése
Karácsonyi vásár - felhívás
pulzArt3: kortárs összművészeti fesztivál a hagyomány évében
White Betty koncert Sepsiszentgyörgy Főterén
A neheze már lejárt! Ütemesen haladnak a Kós Károly és a Gyöngyvirág utcai korszerűsítési munkálatok
Mesterségek Nagyvására Sepsiszentgyörgy főterén
Városi kóbor kutyák sorsa Sepsiszentgyörgyön
Sepsiszentgyörgyről rajtol a XII. Székelyföldi Kerékpáros Körverseny
Karácsonyi vásár angyalfiával, mesebeli birodalommal és zenei csemegékkel
Ünnepváró Sepsiszentgyörgy – pénteken kezdődik a Karácsonyi vásár
Kérvényeztük a bankoktól, hogy engedjék el a közköltségek befizetése utáni kezelési költséget
Lehet igényelni a szociális lakásokat Sepsiszentgyörgyön
Együttműködési szerződés Sepsiszentgyörgy gazdaságának fejlesztéséért
Még egy hétig lehet jelentkezni Sepsiszentgyörgy Önkormányzatának zöldövezeti szépségversenyére
2014-11-27: Útlezárások az Adventi ünnepség alkalmából
2014-12-03: Elővizsga menedzseri állásra a Sepsi Sport Kft.-nél
Utcajavítások és felújítások térképe Sepsiszentgyörgyön, 2015-ben
Főhajtás az aradi vértanúk emléke előtt
Áramkimaradás szerdán, december 7-én
Focilázban Sepsiszentgyörgy!
Zajlanak az útjavítási munkálatok Sepsiszentgyörgyön
Népszerű az időseknek szóló „egyetem”. Vége fele közeledik az Ezüst Akadémia Oktatási Programja Sepsiszentgyörgyön
A Szacsvay Akadémia ötödik előadása
Péntek este nyílik a köztéri korcsolyapálya
Közös parlagfűirtásra kerül sor országszerte
Telefonos meghibásodás Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalában
Karantén a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház három osztályán
Kezdik a koronavírus tesztelésre alkalmas laboratórium kialakítását
Hosszabbítják a lakónegyedi parkolók bérleti szerződését
2015-02-13: Sepsiszentgyörgy, Európa Kulturális Fővárosa címre jelölt város munkatársakat keres
Szent György Ösztondíj - Pontszámok
Közlemény
Francia dalok a főtéren
Régizenei koncert a sepsikilyéni unitárius templomban
Rövid áramkimaradás január 31-én, kedden
Nemzetközi partnertalálkozón vett részt Sepsiszentgyörgy önkormányzata
Forgalomkorlátozás a Kós Károly utcában a felújítás alatt
Elbírálták a Szent György Ösztöndíjra benyújtott pályázatokat
Vakációs program a sugásfürdői sípályákon és a Főtéri korcsolyapályán
Idén 35 arany- és gyémántlakodalmas pár köszöntésére kerül sor
Egy hete ballagott az első Agrármérnök szakos évfolyam
Kreatív karácsonyvárás Sepsiszentgyörgyön. Interaktív installációk a központban
Szent György szobrok és festmények
Meteorológiai előrejelzés miatt elmarad a csütörtökre tervezett szúnyogirtás
2015-01-22: Felhívás
2015-02-03: Folk hétvége az Üsztürüvel
Kilyénben és Szotyorban ideiglenes kihelyezett adóbefizetési pénztárak létesülnek
Teljes program – Hagyományok Háza Napok
Hagyományok Háza Napok Sepsiszentgyörgyön
Teljes program – Gyermeknap
Megy a gőzös – Második alkalommal szerveztek családi napot a Főtéren
Bartók és kora – Sepsiszentgyörgyön koncertezik a Brassai vonósnégyes
A Szent György Ösztöndíjra jelentkezők névsora
Pro Urbe díj a kiemelkedő teljesítményért
Szakértői munkacsoport segíti Sepsiszentgyörgy önkormányzatát a RARE projekt megvalósításában
Még egy hónapig lehet korcsolyázni az Aréna melletti jégpályán
Lezárult a jelentkezés a Gyere haza programra
Jövő héten kezdődnek a felújítási munkálatok az Állomás negyedi katona szobránál
Járdajavítás a Sugás vendéglő melletti parkoló bejáratánál
Adventi gyermekfoglalkozások Sepsiszentgyörgyön
Sepsiszentgyörgy ad otthont a Városi Tájfutó Nemzeti Bajnokságnak
Ingyenes szálláshelyek a pápalátogatás idejére
Folytatódnak a munkálatok a Kós Károly utcában
Figyelem! A Sugás úton található források vize nem iható!
Védőfelszerelést és fertőtlenítőszert kaptak a sepsiszentgyörgyi családorvosok
Újraindulnak a sugásfürdői szabadidős létesítmények
Mindenkori kedvencek a Szent György Napokon
Szent György Ösztondíj - pályázók névsora
Régi és új kincseink képes kiadványa - Megjelent a Kincses Képeskönyv Sepsiszentgyörgyöt bemutató kötete
A március 15-i megemlékezés részletes programja
Forgalomkorlátozás és lovas felvonulások Sepsiszentgyörgyön, a március 15-i megemlékezés alkalmából
Közlemény
95 éve alakult a Sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda
Családi nap 2: főszerepben Krauss, az igazi gőzmozdony
Új iroda alakult Sepsiszentgyörgy önkormányzatánál – Közterületek, közüzemek fenntartásához keresnek munkatársakat
Kosárpalánkok a jövő kosárlabda generációjának!
Szakemberek egy asztalnál – Sepsiszentgyörgyi szakmai találkozó a YOUMIG projekt kapcsán
A héten nem működnek a parkolóautomaták
Adóbeszedés Kilyénben és Szotyorban
Kommunikációs munkatársat keres Sepsiszentgyörgy Önkormányzata
Kishuszár versennyel erősít az idei Székely Vágta
Komolyzene gyermekeknek Sepsiszentgyörgyön
Pályázati procedúra nyitóeseménye
A Szacsvay Akadémia előadása
nem fogadott hívás(ok) – Az M Studio új bemutatója
Lekapcsolják a közvilágítást Sepsiszentgyörgy Főtérén a Föld órájában
Két nap maradt az óvodás, iskolás csoportok, kórusok és önkéntesek jelentkezésére a Karácsonyi vásárba
Elmarad a március 15-re szervezett megemlékezés és az azt megelőző ünnepi felvonulás
Felhívás a közbiztonság érdekében
„A neheze még hátra van!” – Antal Árpád üzenete a sepsiszentgyörgyieknek
A szükségállapot teljes ideje alatt igényelhető az élelmiszerek és gyógyszerek házhoz szállítása
A Multi-Trans a megszokott program szerint újraindítja járatait
A héten kerül sor a Puskás Tivadar utca Olt utca és 1 december 1918 utca közötti szakasz aszfaltozásának előkészítésére
Tömbházfelújítási programba kezd az önkormányzat
Szent György Ösztondíj - pályázók névsora
Kialakult a Szent György Napok programjának gerince
A Németh–Kriza gyűjtemény Sepsiszentgyörgyön
„Aktív zenehallgatás közben megmozdulnak a gondolatok, működik a képzelet, szárnyra kel a lélek”
Kikapcsolódási lehetőségek Sugásfürdőn
Gyereknapi hangoló
Ünnepi megemlékezés az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc tiszteletére
Ünnepeljük együtt március 15-ét
Tanulmányi ösztöndíj végzős diákoknak
Ivartalanítással is csökkentené a kóbor kutyák számát Sepsiszentgyörgy önkormányzata
Megtörtént a forgalmi modellezés
Az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékeznek Sepsiszentgyörgyön
Művész Mozi by Cityplex, a legrövidebb út a filmek birodalmába
Adóbeszedés Kilyénben és Szotyorban
Elkezdődött a jelentkezés a Szent György-napi kézműves vásárra
Május 25-én kerül sor a Sugásfürdői Majálisra
Nyilvános konzultációt tartanak Sepsiszentgyörgyön a DN12-es országúti forgalom által kibocsátott zaj csökkentéséről
Adventi gyertyagyújtás Sepsiszentgyörgyön
Kortárs természet
Megnyílt a jelentkezés a Szent György-napi kézműves vásárra
Minden családorvosi rendelőnek koronavírus-gyorsteszteket adott Sepsiszentgyörgy Önkormányzata
Egy újabb haszonbérleti szerződést írtak alá a szépmezői ipari parkban
Kulturális évváltás: kezdődik a Hagyomány éve
Harmadik alkalom, négy esemény: Sepsiszentgyörgy a kultúrára épít
Ütős sporthétvége Sepsiszentgyörgyön
Parkolás Sepsiszentgyörgyön
Kiválasztotta Sepsiszentgyörgy önkormányzata a 25. Szent György Napok logóját
Szúnyogirtásra kerül sor Sepsiszentgyörgyön
Lehet jelentkezni az első meghirdetett vezetői állásokra Sepsiszentgyörgy önkormányzatánál!
Ovisoktól volt hangos Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala
Áramkimaradás Sepsiszentgyörgyön holnap, január 26-án
Gyermeknap 2017 - Program
Lovas felvonulások és forgalmkorlátozások Sepsiszentgyörgyön, a március 15-i megemlékezés alkalmából
Lakónegyedi zöldövezetek szépítésére lehet pályázni
Körültekintőnek kell lenni az erdőkben
Pénteken a családoké a főtér
Forgalomkorlátozás november 1-jén
Szigorítások a lakónegyedi garázsok használatát illetően
Nyílik a kis sípálya Sugásfürdőn
Hamarosan kezdődnek a felújítási munkálatok az Ág utcában
Sétálj velünk az iskolába! #walktoschoolday
A 172 éve kitört 1848-1849-es forradalom és szabadságharcra emlékezünk
Zajlanak az útjavítási munkálatok Sepsiszentgyörgyön
A Multi-Trans jóvoltából több százan jutnak el ingyen a munkahelyükre
Zajlanak az útfestési munkálatok Sepsiszentgyörgyön
Csökkentett szemétszállítási díj szelektív hulladékért cserébe
2014-11-05: Székelyföld–Raetia nemzetközi barátságos mérkőzés
Sepsiszentgyörgy municípium 2015. évi költségvetés-tervezete
Zöldövezet-karbantartási program a lakónegyedekben
Újra háromszéki zenészek a Főtéren
Ingyenes telekkönyvezési lehetőség Sepsiszentgyörgy önkormányzatánál
Pozitív változás a városi díjköteles parkolóhelyek használatában
Barabási Albert-László előadása Sepsiszentgyörgyön – NetWorks kiállítás
Útlezárás a Váradi József utcában és a Sas utcában
Karácsonyi vásár 2017 – Felhívás közélelmezési egységek, vásárosok számára
Megérte kivárni a karácsonyi világítást
Tudnivalók az állomási tavas ötletpályázatról
Aszfaltozás a Bem József utcában
Aszfaltozás a Vasile Goldiș utcában
Adventi gyertyagyújtás Sepsiszentgyörgy Főtéren
A Helyi Tanács elfogadta a városi stadion önkormányzati kezelésbe vételét kezdeményező határozattervezetet
Tavaszi nagytakarítás a TEGA-nál
Hétvégén kezdődnek a 15. Háromszéki Diáknapok
Újult mezőnnyel rajtol a 9. Székely Vágta - Program
Kaphatók a jegyek a pulzArt7-re!
PulzArt7 az alkotás jegyében
Kis- és nagy diákokat várnak a sepsiszentgyörgyi Karácsonyi vásárba
Kiemelkedő személyiségeket lehet jelölni a 2020-as Pro Urbe díjra
Elbírálták a kulturális pályázatokat
Felfüggesztik az esketést és változik a halotti bizonyítványok kiállításának folyamata
Belső felújítási munkálatok zajlanak a volt Kós Károly iskolában
Június 30-ig lehet igényelni szociális lakásokat Sepsiszentgyörgyön
Sepsiszentgyörgy idén is megküzd az Újrahasznosítás városa címért
Gyökeresen megújítják az idei Szent György Napokat
Sales és marketing vezetőt és üzemeltetési igazgatóhelyettest keresnek
Felhívás gyermeknapi vásárra
Szentgyörgy újfent együtt szurkolt – Portugál győzelem az Európa Bajnokságon
Az idei Őszi Vásár programja
Ahol a tradíció a modern designnal találkozik – Karácsonyi vásár 2016
Munkatársat keres a Fejlesztési, Befektetési Iroda
Módosítani kellett a Kós Károly utca alapozási technológiáját
Hulladékelszállítási eredmények az elmúlt 4 hónapból
Megérkezett az útfestő gép és elkezdődtek a kátyuzások is a városban
Kegyeleti parkkal bővül a városi köztemető
Parkolási tilalom a Tavaszy Sándor utcában
A sertéstartó gazdák tájékoztatása az afrikai sertéspestisről
Március 15. Ünnepi megemlékezés az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc tiszteletére
Sepsiszentgyörgy municípium 2019. évi költségvetés-tervezete
Még pár napig közölhetők a garázsokra vonatkozó adatok
Könyvbemutató másként - pedagógia az úton
Sepsiszentgyörgy Önkormányzata köszöni az adományokat
Kezdődnek a Design Bank építkezési munkálatai
Ezeket a filmeket nézzük leginkább!
25 éves a Szent György Napok – Logójavaslatokat vár az önkormányzat
Székelyek Vására Bukarestben
Szombaton a papírmeséké a Főtér – Családoknak szóló rendezvénysorozat veszi kezdetét Sepsiszentgyörgyön
Zenebarangolás a fuvola hangjára
Szemet gyönyörködtető előadások a Kép évében
450 parkolóhelyet osztott ki a Polgármesteri Hivatal
Elbírálták a Gyere haza programra leadott pályázatokat
Elbírálták a Szent György Ösztöndíjra benyújtott pályázatokat
Bővül a közkorcsolyázás programja a főtéri korcsolyapályán
Pályázati lehetőségek Sepsiszentgyörgy önkormányzatánál
Nyílik a városi strand
Folytatódnak az útfestési munkálatok Sepsiszentgyörgyön
Szlovéniai tanulmányúton vettek részt Sepsiszentgyörgy Önkormányzatának képviselői
Aranylakodalmasokat köszöntöttek
Zajlanak az útjavítási munkálatok Sepsiszentgyörgyön
Lakossági parkolóhelyek bérbeadása Sepsiszentgyörgyön
Forradalmi fényrajzok a Tamási Áron Színház homlokzatán
Március 30-tól ingyenesen vehetőek igénybe a Multi-Trans járatai
Hamarosan befejeződnek a munkálatok az Andrei Șaguna utcában
Összefogásból, szolidaritásból és fegyelmezettségből jelesre vizsgázott Háromszék
Helyi adók és illetékek – 2017-es évi fontos tudnivalók
2014-12-25: Színház az egész világ – véget ér a Játék éve
Átadták a Szent György kiválósági ösztöndíjakat
Szent György Ösztöndíj
Haladnak a térrendezési munkálatok Kovászna Megye Tanácsa előtt
Változnak a helyi adókra vonatkozó határidők
A kultúra júliusban is összehangol – négy rendezvénnyel indul a júliusi kulturális kínálat a Főtéren
Közérdekű közlemény – Hosszabbított program
FELHÍVÁS a második FORMULA interdiszciplináris műhelytáborba való jelentkezésre
Végrehajtó igazgatót keres Sepsiszentgyörgy önkormányzata!
A Brassói Filharmónia hangversenye
Leckehangverseny
Ünnepélyesen átadták a sepsikilyéni unitárius templomban feltárt Szent László-freskókat
Közmeghallgatás a helyi adókról és illetékekről
Sporttal a rászorulókért
Újra lehet pályázni kulturális tevékenységek lebonyolítására
Visszaigényelhetőek a homlokzatszépítési munkálatok költségei
Idén is lehet jelentkezni a Szent György Ösztöndíjra
Hallgatói ösztöndíjas diákoknak szerveztek konferenciát
Juttatások a sepsiszentgyörgyi három- vagy többgyermekes családoknak
Rekordot döntött a sízők száma Sugásfürdőn
Szabó Lajos esperes kapta a Pro Urbe-díjat
Kezdődnek a munkálatok a Kós Károly utcában
Sor kerül az elmaradt learn2drum koncertre
RocketCamp önkéntestábor a Diákok évében
Adventi gyertyagyújtás Sepsiszentgyörgyön
A sportszállót ingyenesen a kórházi alkalmazottak rendelkezésére bocsájtják Sepsiszentgyörgyön
Értékes hagyaték az utókor számára
Hétvégén házhoz jön a kultúra
Az Avantâge esztétikatábor szemináriumainak témái
A Csík zenekar az Őszi Vásár fő meghívottja
Befektetőket vár a régi Bodok Szálló felújítására az önkormányzat
Lakossági Nyilvántartó Osztály rendkívüli nyitvatartása december 10-11-én
Lakossági közlemény
Művészetben jártas jelentkezőket vár a Polgármesteri Hivatal
Késnek az ünnepi fények Sepsiszentgyörgyön
Másfél éves a Művész Mozi Sepsiszentgyörgyön
Lakossági ötleteket várnak az Állomás-negyedi tó hasznosítására
Újra lehet jelentkezni a Gyere Haza programra
A Ceaușescu-rendszer magyarságpolitikája
Tanulmányúton az őrkői lakosok
Új tetőt kapott a piac
A sárkány itt jár közöttünk
Megkezdődtek a munkálatok az Andrei Şaguna utcában
Nagy kapacitású szivattyút vásárolt Sepsiszentgyörgy Önkormányzata
Szünetelnek a munkálatok a Puskás Tivadar utcában
Szerezzük be a vásárfiát a sepsiszentgyörgyi Karácsonyi vásárból
Téli kihívás! Sportoljunk és örökítsük meg a pillanatot
A lakónegyedi társulások 2020-ban is jelentkezhetnek Sepsiszentgyörgy Önkormányzatának zöldövezetszépítési programjára
Útlezárás az Ág utcában és a Domb utcában
Nyitva lesznek a teniszpályák a Sepsi Arénánál és a futópálya a városi stadionnál
2014-10-20: Megemlékezés Sepsiszentgyörgyön az 1956-os forradalom tiszteletére
Hőszigetelési támogatás lakótársulásoknak
Új fizetéses parkolók és kedvezményes bérletek Sepsiszentgyörgy belvárosában
Közlemény
Állatokról szerveznek esztétikatábort Sepsiszentgyörgyön
Zenei gyöngyszemek a Marosvásárhelyi Állami Filharmóniától
Muzsika királyok és hercegek korából
A kolozsvári Transilvania Állami Filharmónia koncertje
Megjelent Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsának kulturális pályázati kiírása
Nyílt napok a Sepsi Aréna melletti fedett jégpályán
Ingyenes kutyaivartalanításra kerül sor az Őrkőn
Hetven éves a Tamási Áron Színház
Végéhez közelednek az idei útjavítási munkálatok
Matl Péter szobrászművész kiállítása Sepsiszentgyörgyön
A sertéspestis terjedésének megelőzése miatt levágták az összes disznót az Őrkő negyedben
Végéhez közeledik a romák foglalkoztatottságát elősegítő program
Idén is lehet programok támogatására pályázni Sepsiszentgyörgy önkormányzatánál
Szentes szakmai látogatása a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Távközlési Kismúzeumban
Egyensúlyban a látvány és a hangzás: tüzes zenei produkció Sepsiszentgyörgy főterén
Karácsonyi vásár felhívás – 2019
Elmaradnak az idei Szent György Napok
Sugásfürdő, Sepsiszentgyörgy kincset érő üdülőtelepe
2014-12-30: Utcabál Feróval, kelta zenével és a Bagossyval
Lehet pályázni a Szent György kiválósági ösztöndíjra
2014-12-29: Holnaptól lehet sízni Sugásfürdőn
Indul a 2015/2016-os hangversenyévad
Tíz százalékos kedvezmény az előzetes adókifizetésért
A kolozsvári Vates Kvartett koncertezik Sepsiszentgyörgy Főterén
Korniss Péter fotókiállítása június 22-ig látogatható
Új gázvezetékekre való áttérés
Új, kétnyelvű irányító táblákat helyeztek ki az Oltmező utcába és a Păiuș Dávid hadnagy utcába
Karnyújtásnyira egy igazi mozis élmény
Megoldódott a jégszám megrongálásának esete
Középszintű végzettséggel is lehet jelentkezni a Sepsiszentgyörgy önkormányzatánál lévő állásokra
Folytatódik az Ifjúság sétány útjavítása – időszakos útlezárásra számíthatnak a lakók
vibrate!sessions – Vibráló kortárs és klasszikus zene Sepsiszentgyörgyön
Vasárnap nyílik a Sepsi Aréna melletti műjégpálya
Felújították az Erzsébet parki 1848–49-es honvéd emlékművet Sepsiszentgyörgyön
Egy évtizede Sepsiszentgyörgy élén
Esély a munakerőpiacon való elhelyezkedésre
Afrikai sertéspestist azonosítottak be az Őrkő egyik gazdaságában Egyelőre nem szükséges leölni állatokat
Az utak és járdák felújításán dolgoznak az önkormányzat munkatársai
Zajlanak az útjavítási munkálatok Sepsiszentgyörgyön
Őszi Vásár 2019 – Felhívás őstermelők, kézművesek és közélelmezési egységek számára
Aszfaltrajzok a kicsi Mikes/Mikó udvarán Jövőben is színes programok várnak a Diákok Évében
Idén a törvény által megengedett legalsó határon maradnak a lakásadók
Házhoz szállítják az alapélelmiszereket és higiéniai termékeket
A szükségállapot ideje alatt bevezetett intézkedések többsége egyelőre érvényes marad a vészhelyzetben is
Jó évet zárt a sepsiszentgyörgyi Művész Mozi
2014-10-14: Lehet már kapni az idei hangversenybérleteket
2014-12-29: Ünnepi nyitva tartás
Új kulturális stratégiája van az Európa Kulturális Fővárosa 2021 címre pályázó Sepsiszentgyörgynek
Szombaton kezdetét veszi a Kép éve Sepsiszentgyörgyön
Július 9-én, csütörtökön nyílik a sepsiszentgyörgyi strand
Együtt Európáért, együtt az uniós szintű közügyekben való aktívabb szerepvállalásért
Szemétgyűjtő nap szombaton
Megjelentek az első álláslehetőségek Sepsiszentgyörgy önkormányzatánál!
Közös gyertyagyújtás Advent első vasárnapján
Megvannak a 2017-es hallgatói ösztöndíj nyertesei!
Gyermeknapi vásárfelhívás
Körinterjú a Bevezetés a sportba program edzőivel – II. rész: Kovasch Norbert kosárlabda edző
A 2017-es önkormányzati év számokban
Arany- és gyémántlakodalmasok jelentkezését várjuk
35 000 tájékoztató levelet küldött ki Sepsiszentgyörgy Önkormányzata a lakóknak
Elkészült Sepsiszentgyörgy zöldövezeteinek a regisztere
A Brassói Filharmónia adja a Hangversenyévad első koncertjét
Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa megszavazta a Municípiumi Sportklub teljes sportbázisának önkormányzati kezelésbe vételét
A kormány támogatását kérik. Regionális projekt a vidombáki reptér
INNOVATORY: Diákok keresték a megoldásokat a sepsiszentgyörgyi problémákra
Önkéntestábor Benedekmezőn, a Diákok évében
Az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezünk Sepsiszentgyörgyön
Ajándékkönyv másodikosoknak
Téli sportok Sepsiszentgyörgyön
Zárva lesznek a kulturális intézmények és a szabadidős létesítmények
Elmaradnak a Szent György Napok, felfüggesztik a közszállítást, lezárják a játszótereket. Újabb szigorító intézkedések Sepsiszentgyörgyön
Sepsiszentgyörgy Önkormányzata egymillió lejjel támogatja a vártemplom felújítását
Újraindulás a TEGA-nál
2014-10-09: Erős gasztronómiai vonal és tartalmas gyerekfoglalkozások az idei Őszi Vásáron
Elkészült az új közvécé az Erzsébet parkban
Élet vagy halál – A marosvásárhelyi Művészeti Egyetem sepsiszentgyörgyi vendégjátéka
Haladnak az útfelújítási munkálatok Sepsiszentgyörgyön
Zenés emberszabás Herczku Ágnes, Lackfi János és Sinha Róbert módra
Emlékezetes képek a pulzArtról – Véget ért a kortárs összművészeti fesztivál
A hang szeretetének magját el kell ültetni
Fiatalok rongálták meg a sepsiszentgyörgyi jégszobrot
Mozizzunk vakációban is!
Sepsiszentgyörgy szervezi másodszor is a női kosárlabda Román Kupát!
Betöltésre váró állások a Közpénzügyi Igazgatóságnál
Adventi fények Sepsiszentgyörgyön
Modellezésre kerül sor az esetleges forgalmi változásokkal kapcsolatban
Csökken a szemét mennyisége, növekszik a szelektív hulladékgyűjtés aránya
Hétfőtől kezdődik a Mihai Viteazul tér körüli parkolók felújítása
Míg az idő engedi, zajlanak az útjavítási munkálatok a városban
Franciaországban turnézik az Andrei Mureşanu Színház
Design Bank épül kreatív fiatalok számára Sepsiszentgyörgyön
Több mint 250 fiatal 62 kezdeményezést nevezett be a Com’ON Sepsiszentgyörgyre
Diákok „orvosolják” a város problémáit
Avar és kerti hulladék – Hogyan bánjunk helyesen vele
Haladnak a szotyori ravatalozó építkezési munkálatai
A Helyi Tanács 2,8 millió lejt különített el a koronavírus megfékezésére
Miklóssy Mária festészeti és grafikai kiállítása a Lábas Házban
A Nemzeti Összetartozás Napja Sepsiszentgyörgyön
Indul a Design Hét
Közlemény – Kedves jégsárkány kedvelők!
A Plugor Sándor Művészeti Líceum klasszikus koncertje
Még két hónapig lehet igényelni a kedvezményes kutyaivartalanítást
Árverési hirdetmény
Az esetek többségében találkoznak a lakók javaslatai az önkormányzat terveivel
Bemutatták az Állomás-tavi ötletpályázatokat
Kiterjesztik a Bevezetés a sportba programot
Tájékoztató kampány indul a kutyatartást illetően
Önkormányzati programok az oktatás minőségének javításáért
Hazacsábítanák a külföldre kivándorolt fiatalokat
Rajtol a Sepsinet
Közel 2000 kiszabott parkolási bírság Sepsiszentgyörgyön 2018-ban
A jövő repülőtere Vidombákon
Az önkormányzat idén nem küld tájékoztató levelet a lakosságnak a helyi adókat illetően
Tapasztalatok megosztása a romák foglalkoztatottságát elősegítő programról
A Helyi Rendőrség kezdi a lakónegyedi garázsok használatának ellenőrzését
Lezárult a szúnyogirtás Sepsiszentgyörgyön
Medve Sugásfürdőn – figyelmesen közlekedjünk
Felhívás iskolák, óvodák, kórusok számára
Tizedik alkalommal adták át a Szent György Ösztöndíjakat
Sepsiszentgyörgy lakosságának közel 30 százaléka már befizette a terület- és az ingatlanadókat
Elnapolják a Forradalmi fényrajzok vetítését Sepsiszentgyörgyön
Részleges kijárási tilalom lép érvénybe Romániában
Áttekintő az útfelújítási munkálatok típusairól
Július 24-ig lehet jelentkezni a Virágos Sepsiszentgyörgy szépségversenyre
2014-10-06: Értékgyarapítás jegyében zajlott a IV. Székelyföldi Vadásztalálkozó
2014-12-17: Új helyszínen a Karácsonyi vásár Sepsiszentgyörgyön
2014-12-18: Csökken a magánszemélyek ingatlanadója
2011-12-20: „Európa a polgárokért” - Vajdasági projekt
PÁLYÁZATI KIÍRÁS - Berde Mózsa forradalmi kormánybiztos egész alakos szobrának megalkotása érdekében
A fotó egy érzés – Közeleg Sylvia Plachy sepsiszentgyörgyi fotókiállításának megnyitója
Mesebirodalomba utazhatunk gyermeknapkor
Kisiskolásoknak vetítenek jövő héttől a megújult Művész Moziban
Két új állás a Vagyonkezelő Igazgatóságnál
Közlemény - A Kónya Ádám Művelődési Ház végső menedzseri tevékenységi beszámolója
Sportra nevelés játékos formában – Körinterjú a Sepsi Aréna edzőivel
Körinterjú a Bevezetés a sportba program edzőivel – III. rész: Farkas Zsuzsanna, testnevelés tanár
Nyertes pályázat a marginalizált emberek életminőségének javításáért
Romák munkaerő-piaci helyzete: akadályok és hátrányok a közép-kelet-európai régióban
Szigorított intézkedések a járdára való parkolással kapcsolatosan
Átalakul az Állomási- és a Dollárpiac
Az aradi vértanúkra emlékeznek Sepsiszentgyörgyön
Hétfőtől egyirányú lesz a Széna utca
Idén is igényelhető a fűtéstámogatás
A sepsiszentgyörgyi Művész Mozi bekerült az Europa Cinemas hálózatba
327 újszülöttel növekedett Sepsiszentgyörgy lakossága 2018-ban
Felsőházi rájátszásba jutott a Sepsi OSK
Lakossági fórumokra került sor a város leromlott negyedeiben
Tíz végzős hallgató részesül tanulmányi ösztöndíjban
Elballagtak az Ezüst Akadémia hallgatói
Tisztítják a patakok medreit Sepsiszentgyörgyön
A Hadügyminisztérium képviselői látogattak Sepsiszentgyörgyre
Haladnak a felújítási munkálatok a volt Kós Károly Szakképző Líceumban
Elkezdődött a Bajnokok Osztálya – Sepsiszentgyörgy legsportosabb osztálya elnevezésű verseny
Hivatali ügyfélszolgálat
76 jelentkező Sepsiszentgyörgy zöldövezetszépítési programjára
Idén újra indul a Virágos Sepsiszentgyörgy, városunk zöldövezeti szépségversenye
2014-10-03: Az aradi vértanúkra emlékeznek
2014-12-18: Színházi túra – túra a színházban
2014-12-16: Utcabállal ünnepli a Szilvesztert Sepsiszentgyörgy
Jégcsapveszély
Közös ének és hangzás – A Plugor Sándor Művészeti Líceum műsora
Folyamatos tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal új állásairól
Karácsonyi vásár felhívás 2016
Felhívás a sepsiszentgyörgyi fotósoknak
Sepsiszentgyörgy autós forgalmának átszervezésében a minőségi életvitelnek kulcsszerepe van
A városban elvégzett és jelenleg is zajló apróbb munkálatok
Idén nagyobb főtéri korcsolyapályának örülhetünk
Több mint két hete működik a központi korcsolyapálya
Hótakarítási kisokos, avagy mégsem ér váratlanul a tél
Jelenleg két utcában zajlanak felújítási munkálatok Sepsiszentgyörgyön
Idén a tömbháznegyedekben zajló felújításokon lesz a hangsúly
Épül az új futballstadion
Éjszakára tilos a furgonok parkolása a lakónegyedekben
Idén is járhatnak egyetemre az idősek
A városi stadion „barakkja”, még egy ok arra, hogy a stadion átkerüljön Sepsiszentgyörgy Önkormányzatának kezelésébe
11 millió eurós beruházás, 60 új munkahely a sepsiszentgyörgyi Ipari Parkban
Székelykeve Sepsiszentgyörgy új testvértelepülése
Marad a Mikó homlokzatának eredeti, magyar nyelvű felirata
Ütős lesz a nyár Sepsiszentgyörgyön!
Reflektorfényben a sepsiszentgyörgyi diákok
Új korlátok az Erzsébet parkban
Több mint ezer fényrajzzal festjük át a Tamási Áron Színház homlokzatát
Iskolai fogászati rendelőket újítottak fel Sepsiszentgyörgyön
Segítünk az időseken Sepsiszentgyörgyön
Sepsiszentgyörgy Önkormányzata segíti a jövedelem nélkül maradt lakosokat
Lehet kéréseket leadni az esketésekre Sepsiszentgyörgyön
Higiéniai csomagok a fogyatékossággal élő személyeknek
2014-09-24: Árkoson szervezik a IV. Székelyföldi Vadásztalálkozót
2014-12-18: Átmenetben - Henning János új kiállítása
Épül a Sepsi Aréna
„Ha nem elég jó a képed, nem voltál elég közel az emberhez”
Az energiatakarékos város – Naperőmű park Sepsiszentgyörgyön
Földes László – HOBO verses estjei Sepsiszentgyörgyön
Megyei turisztikai információs iroda nyílik Sepsiszentgyörgyön
Újabb állások a Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Irodájában
Rendszermérnököt keres Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala
Közérdekű közlemény: Április 18-május 23. között gyakorlatozó katonák állomásoznak Kovászna megyében
Újabb utcákat és egy iskolát újítanak fel kormánypénzből Sepsiszentgyörgyön
Három vállalkozás még az idén beköltözhet a szépmezői ipari parkba
Körinterjú a Bevezetés a sportba program edzőivel – IV. rész: Kernászt Huba, jégkorong edző
A Híd utca egyik szakaszát kétirányúsították lakossági kérésre
Év elei kedvezmények a TEGA-nál
Most a lakóknak is lehetőségük van, hogy szebbé tegyék a környezetüket
Forgalomváltozás a Sugás áruház körül
Újból iható a Csaba forrás vize
Zajlanak az útfelújítási munkálatok Sepsiszentgyörgyön
Változni fog a forgalom a Sugás áruház és Jysk üzlet körül
Sepsiszentgyörgy Önkormányzatának és a Kolumbán család álláspontja a doppingvétség hírével kapcsolatban
Sepsiszentgyörgy Önkormányzata csökkentené a bürökráciát
Teheránba utazott az M Studio
Gyakorlati útmutató a nagycsaládos igazolvány igényléséhez
Székely Vágta 2019: június 14-ig lehet jelentkezni
Újra a legjobb látványnak járó Fux Pál-díjat hozta el a Cimborák Bábszínház!
Útjavítási munkálatok Sepsiszentgyörgyön
Javában zajlik a Karácsonyi vásár Sepsiszentgyörgy főterén
Sepsiszentgyörgy Önkormányzata újabb licitet szervez a lakónegyedi parkolók bérbeadására
Újból iható a Sugásfürdő fele található Csaba és Honvéd források vize
Folytatódnak a munkálatok a Kós Károly utcában
Nem állít ki számlákat a TEGA Rt. köztisztasági vállalat
Többfunkciós térrel egészül ki Sepsiszentgyörgy Főtere
2014-08-20: Kigyulladt egy lépcsőház a Tavirózsa utcában
2014-09-30: Helyi értékekre összpontosít az Őszi Vásár
2014-11-27: Ünnepre készül Sepsiszentgyörgy
2014-12-09: Antal Árpád: Olyan közpolitikákra van szükség, mely segít a fiataloknak az itthoni érvényesülésben
Még idén elkészül Sepsiszentgyörgy új főtere
Újra lehet sízni a kispályán Sugásfürdőn
Képesnek lenni – képben látni és láttatni
Korniss Péter, a magyar fotográfia legnagyobbikának tárlata Sepsiszentgyörgyön
Hétfőn elkezdődik a Kós Károly utca felújítása.
Újra lehet jelentkezni a Szent György Ösztöndíjra
Új munkatársat keres a Helyi Közigazgatási iroda
Román nyelvű dráma tagozat indul márciustól a Plugor Sándor Művészeti Líceumban
Vigyázzunk a környezetünkre!
Hétfőtől használhatóak a Váradi József utca alján levő, valamint a központi piaci parkolóban elhelyezett új automaták
Áthelyezték a várostáblát a Csík felé vezető szakaszon
Elkezdődött a jéghez szoktatás a Bevezetés a sportba program keretében
Szigorításokat vezet be Sepsiszentgyörgy Önkormányzata a földtárolással kapcsolatban
Idén is népszerű Sepsiszentgyörgy Önkormányzatának zöldövezet- szépítési programja
Elkezdte működését a SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ cég
Lehet véleményezni a helyi adókkal és illetékekkel, illetve a pénzügyi körzetekkel kapcsolatos tervezeteket
Nem változik az 5-ös buszjárat menetrendje
A WIFI4EU pályázat keretében Sepsiszentgyörgyön is lesz ingyenes köztéri wifi
Sepsiszentgyörgy Önkormányzata iskolai étkezdét létesít a Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjainak
Sepsiszentgyörgy Önkormányzata folytatja a roncsautók elszállítását a város közterületéről
Keressük Sepsiszentgyörgy legszebb lakónegyedi zöldövezetét – A fődíj egy zárható kerékpártároló 14 000 lej értékben
6323 szavazat érkezett a Com’ON Sepsiszentgyörgyre benevezett kezdeményezésekre
Ingyenes fejlesztés fogyatékkal élő gyerekeknek és fiataloknak
Katonai gyakorlat alacsony repülési magasságban Sepsiszentgyörgy területén
Változások a felújítás alatt álló Andrei Șaguna utcában
A Helyi Rendőrség 23 új térfigyelő kamerát szerelt fel Sepsiszentgyörgyön
Együttérzéssel a zaklatás megelőzésért drámajátékos projekt a Diákok Éve keretében
Sepsiszentgyörgy Önkormányzata betiltaná a petárdák használatát a város területén
Regionális együttműködés jelenti a jövőt
Fertőtlenít a TEGA a koronavírus járvány megelőzése érdekében
A járvány idejére felfüggesztik a vízórák leolvasását
Elkezdődött a gyalogos védőszigetek kialakítása
A sepsiszentgyörgyi óvodák és bölcsödék nyitvatartása a nyári vakáció ideje alatt
2014-08-06: Forgalomkorlátozás a Kórház utcában
2014-12-15: Romcsíptető – Albert Levente kiállítása
Évente egyszer ír ki kulturális pályázatot Sepsiszentgyörgy önkormányzata
Hamarosan új filmszínháza lesz Sepsiszentgyörgynek
Novemberre elkészül a Sepsi Aréna
57 munkahely vár betöltésre a sepsiszentgyörgyi önkormányzatnál
Pályakezdők jelentkezését is várják a Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Irodájában
Pályakezdők jelentkezését is várja a Mezőgazdasági Nyilvántartó Iroda
Nekünk minden sepsiszentgyörgyi diák fontos!
Megszűnik a Székely Mikó Kollégium és a Péter Pista/Amigo üzlet közötti gyalogátjáró
Elkezdődött a Bevezetés a sportba elnevezésű program
Márciusban pályáznak az Állomás negyedi tó felújítására
Ovisok látogattak a Polgármesteri Hivatalba
Indul a közkorcsolyázás az Aréna melletti műjégpályán
Nem engednek a 48-ból, nem távolítják el a március 15-e alkalmából kihelyezett nemzeti szimbólumokat
Előnyös árak a sugásfürdői kezelőközpontban
Kezdődik a közvilágítás felújítása az Oltmező úton
Folytatódnak az útjavítási munkálatok Sepsiszentgyörgyön
Folytatódik a Bevezetés a sportba elnevezésű program
Kis módosítással lép érvénybe a Sugás áruház körüli forgalomváltozás
Sepsiszentgyörgy Önkormányzata felújíttatta a Gödri család síremlékét
Sepsiszentgyörgy Önkormányzata várja a jelöléseket a 2019-es Pro Urbe díjra
Új üveggyűjtőket helyeztek el
Tóthpál Gyula Fotópályázat
Területi fejlesztési politikák hatékonyságának növelése Brüsszelben
Változik a forgalmi rend a Păiuș David hadnagy úton
Nyílik a mobil korcsolyapálya Sepsiszentgyörgy Főterén
Újabb mandátumért indul Antal Árpád-András, Sepsiszentgyörgy polgármestere
Szigorító intézkedések az ügyfélfogadásban
Felfüggesztik a lakónegyedi parkolók bérbeadására vonatkozó liciteket
Az elmúlt 12 évben 93 utcában modernizálták a közvilágítási rendszert Sepsiszentgyörgyön
Megkezdődtek az idei útjavítási munkálatok
2014-10-07: Őszi vásár - program
Folytatja tevékenységét a sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház
133 millió lejt számol Sepsiszentgyörgy önkormányzatának 2016-ra szóló költségvetés tervezete
Márciustól működik a mobilparkolás Sepsiszentgyörgyön
Astor Piazzola művei a pünkösdi koncerten
A Kormányhivatal előtti terület parkosítása várat még magára
Kényelmes és egyszerű megoldás a mobilparkolás
Multimédiás várostörténeti kiállítás a Lábas Házban
Az én városom Sepsiszentgyörgy – iskolai könyvosztás program
Művész Mozi by Cityplex: megnyitó, program és jegyárak
Orange szerda már a sepsiszentgyörgyi Művész Moziban is!
Új buszjáratot indít az önkormányzat a Sepsi Arénához
Vállalkozói kerekasztal a romák foglalkoztatásáról
Magyar nemzeti színű szalagokkal díszítették a városközpontot március 15-e alkalmából
Ismeretlen tettesek lefestették Sepsiszentgyörgy városbejárati táblájának magyar feliratát
Terelőutat Sepsiszentgyörgynek
Október 5-én indul a közkorcsolya program a Sepsi Arénánál
Zajlanak az útjavítási munkálatok Sepsiszentgyörgyön
Sepsiszentgyörgy Önkormányzata elítéli a törvénytelen cselekedeteket
Január 15-től díjköteles lesz a parkolás a Széna utcában
Az adófizetők több mint 30%-a már befizette az idei évre szóló terület és épület utáni adóját
Hétvégeken korábban nyit a városi strand
Indul a 2019/2020-as Hangversenyévad jegy- és bérletértékesítése
Környezettudatosabb Karácsonyi vásár Sepsiszentgyörgyön
Több mint 130 közvilágítási hibabejelentés érkezett
Befejeződtek a Mikes Kelemen Elméleti Líceum felújítási munkálatai
Sor került a Tamási Áron Színház homlokzatára vetített rajzok díjazására
Vegyük komolyan! Helyi lépések a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében
A fizetéses parkolás felfüggesztése és más intézkedések Sepsiszentgyörgyön
Jó ütemben haladnak az útjavítási munkálatok Sepsiszentgyörgyön
A piac olcsóbb a helyi termelőknek
2014-09-30: Filmtettfeszt – Magyar Filmnapok Sepsiszentgyörgyön
2014-12-11: Ajándékelőadásokkal zárul a Játék éve
Antal Árpád: Élettel teli belvárosa lesz Sepsiszentgyörgynek
Arany- és gyémántlakodalmasok köszöntése
Megérezni, és közel engedni az embert – Bogdán Zsolt Ady-estje Sepsiszentgyörgyön
Az ügyfélfogadó irodába keres munkatársat Sepsiszentgyörgy önkormányzata
Mindenki használhatja a polgármesteri hivatal új elektromos hulladékgyűjtőjét
Január végéig lehet pályázni a hallgatói ösztöndíjakra
Nyílik a sepsiszentgyörgyi Művész Mozi
Folytatódik a lakóövezetek szépítése, rendben tartása program
Folytonos bicikliutak kifestése a cél Sepsiszentgyörgyön
Ezüst Akadémia Oktatási Program indul Sepsiszentgyörgyön
A nagy útjavítási beruházások vége fele járunk
Kutyafuttató épül Sepsiszentgyörgyön
Városi költségvetési kérdőív 2018
Körinterjú a Bevezetés a sportba program edzőivel – V. rész: Kertész Zoltán, jégkorong edző
Lehet már teniszezni is a Sepsi Arénánál
Sepsiszentgyörgy három utcájának felújítására várják a cégek jelentkezését
Nyolcan kaptak ingyen telket a Gyere haza program keretében
Bemutatják dolgozataikat a hallgatói ösztöndíjban részesült diákok
Folytatódik Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsának hallgatói ösztöndíjprogramja
Új utcanévtáblák Sepsiszentgyörgyön
Sepsiszentgyörgy Önkormányzatának megvalósításai és rendezvényei a 2018-as év során
Egy nap áll a rendelkezésre a medvekárok bejelentésére
Idén is lesz Ezüst Akadémia
Több ezer diák érkezett autó nélkül iskolába az Európai Mobilitási Hét keretében
Hetedik alkalommal adták át a Barabás Samu-ösztöndíjat
Megújul a sepsiszentgyörgyi Közpénzügyi Igazgatóság földszintje
A kisautókra kivetett adó hozzávetőlegesen havonta 1 lejjel lesz több jövőben
Idén is lehet pályázni Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsának hallgatói ösztöndíjára
Sepsiszentgyörgyön épül fel Románia legmodernebb kulturális és ifjúsági központja
30 millió lej uniós forrásból fejlesztjük tovább Sepsiszentgyörgyöt
Zajlik az önkormányzat és a TEGA közös lomtalanítási kampánya
A kisebb felújítási munkálatok is zajlanak Sepsiszentgyörgyön
2014-11-19: Átfogó migrációs kutatás a SEEMIG projekt keretében
Január közepétől lehet helyi adót és illetéket fizetni Sepsiszentgyörgyön
A Vox Humana hangversenye Sepsiszentgyörgy új Főterén
Megszerezte második világrekordját a triálkerékpáros Orbán-Barra Gábor
2017-ben is lesz egyetemista ösztöndíjprogram
Intézményes felfrissülés Sepsiszentgyörgy önkormányzatánál
Elhunyt Pro Urbe díjas polgár előtt tiszteleg az önkormányzat
2017. évi kulturális pályázati felhívás
Szervezettebb, környezettudatosabb hulladékgyűjtés Sepsiszentgyörgyön – mindannyiunk érdeke
Gyorsabb, szervezettebb közvilágítási szolgáltatást tervez Sepsiszentgyörgy önkormányzata
Új székhelyet kap a Multi Trans, helyére épül a Művészeti Központ
Figyeljünk a környezetünkre kirándulás közben is
Idén is támogatja az Önkormányzat a délutáni oktatást
Ünnepre hangolódik Sepsiszentgyörgy
Sepsiszentgyörgy Önkormányzata közbeszerzési eljárást hirdet a közvilágítás karbantartására
Kedvezmények a sepsiszentgyörgyi adófizetők számára
Átadták az első nagycsaládos kedvezményes kártyákat
Európai uniós forrásokból hőszigetelik az Árvácska óvodát Sepsiszentgyörgyön
Folyamatosan lehet igényelni a nagycsaládosoknak szánt kedvezményes kártyákat
Elkezdődtek a felújítási munkálatok a Puskás Tivadar utcában
Szombaton avatják Dávid Ferenc kültéri szobrát Sepsiszentgyörgyön
Kilencedik Őszi vásár Sepsiszentgyörgyön
Még zajlanak az események a Com’ON Sepsiszentgyörgy projekt keretében
Sepsiszentgyörgyi karanténdal 51 helyi művész közreműködésével
2014-08-28: Földutakat aszfaltoz az önkormányzat
2014-11-26: Szent György Ösztöndíj – Pontszámok
Szent György Napok 2015 az európai uniós polgári részvétel előmozdításának jegyében
Marosvásárhelyi szimfonikusok Bartók, Sosztakovics és Mozart darabokkal
Nem kötelező a telekkönyvi kivonat az ingatlanadó befizetéséhez
A szembenézés, a véletlen és a remény – Kezdetét vette a Kép éve
De minimis támogatás – Sepsiszentgyörgyi beruházások ösztönzésére és munkahelyteremtésre
Egy hely, amely a fiataloké – Eco WiFI Ifjúsági Park
Az ügyfélfogadó irodába keres munkatársat Sepsiszentgyörgy önkormányzata
Lakossági közlemény – Garázsbérleti szerződések meghosszabbítása
Kedvezményes kutya ivartalanítás Sepsiszentgyörgyön
Újra megnyílt a Regionális Operatív Program tömbházszigetelésre vonatkozó programja
Adóügyi tanácsadással bővült a Közpénzügyi Igazgatóság szolgáltatása
Tervdokumentáció készült a sepsiszentgyörgyi régi Hősök temetőjében található emlékoszlop felújítására
Sepsiszentgyörgy önkormányzata folytatná a 100 évesek köszöntésének hagyományát
Kátyúzások a városban. Megoldások a tátongó lyukak problémájára
Csütörtökön lép érvénybe a Sugás áruház körüli forgalomváltozás
A helyi adók és illetékek az inflációs ráta mértékével fognak növekedni
A sepsiszentgyörgyi önkormányzat tulajdonába kerül a sportbázis
Az arany-, illetve gyémántlakodalmukat ünneplő párok jelentkezését várja Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala
Kétezer ingyenes szálláshely a pápalátogatás idejére Sepsiszentgyörgyön
Díjaztuk Sepsiszentgyörgy legszebb zöldövezeteit
A nap 24 órájában hívható telefonszám közvilágítási hibák bejelentésére
BookMegállók Sepsiszentgyörgy közterein a Diákok Évében
Tavaly közel 500 sepsiszentgyörgyi gyermek született. A legközkedveltebb keresztnevek a Milán és a Hanna
Három éves a sepsiszentgyörgyi Művész Mozi
Felújítjuk a Domb utcát és a 25-ös tömbházat
A családorvosokat is segíti Sepsiszentgyörgy Önkormányzata
A szükségállapot idejére felfüggeszti az önkormányzat a pályázatok elbírálását és a szerződéskötéseket
A sepsiszentgyörgyi cégek online is fizethetik az adókat és illetékeket
Három éve ingyen sportolnak a sepsiszentgyörgyi kisiskolások
2014-11-05: Hosszabbított ügyfélfogadás csütörtökönként az Adóhivatalban
A világhírű humanista fotós, Sylvia Plachy Sepsiszentgyörgyön
Már látogatható a Puskás Tivadar Hírközlési Kismúzeum Sepsiszentgyörgyön
Kezdődik a 2016/2017-es hangversenyévad!
Gang Rehab – tömbház alatti átjárók felújítása Sepsiszentgyörgyön
Közlemény – Rászorulóknak segít a Gyulafehérvári Caritas Családsegítő Szolgálat és Sepsiszentgyörgy Önkormányzata
Robbanásszerű növekedés az autók terén
Mostantól a Tega működteti a városi közös temetőt
Idén elkészülő utcák Sepsiszentgyörgyön
Hosszabb ügyfélfogadási program Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalában
Közösségfejlesztésbe fektetik a parkolási díjból befolyó összegeket
Közel 1400 ember dolgozik a városért
Szabadidős tevékenységek kínálata Sugásfürdőn
A Polgármesteri Hivatal a munkaidőn kívül is a lakók rendelkezésére áll!
Sepsiszentgyörgy Önkormányzata támogatja a lakónegyedi zöldövezetek szépítését
Tizenketten jelentkeztek Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsának hallgatói ösztöndíjprogramjára
Két új ifjúsági program indul Sepsiszentgyörgyön
A lakók kötelessége tisztán tartani a tömbházak és a magánházak előtti járdákat, zöldövezeteket
Keressük Sepsiszentgyörgy legsportosabb osztályát
Sepsiszentgyörgy municípium 2020. évi költségvetés-tervezete
Idén is várjuk az arany-, illetve gyémántlakodalmukat ünneplő párok jelentkezését
Javasoljuk az adóügyek távolsági intézését
Hosszabbított határidő a kedvezményes adófizetésre
Újabb szociális lakásokat létesít Sepsiszentgyörgy Önkormányzata
Rajt előtt Székelyföld Kerékpáros Körversenye
Összefog a város a megyével
Sok a kiskorú koldus a városba
Vízelvezető csatornák az Őrkőn
IX. Háromszéki Turisztikai Napok
Emlékművet állítottak a holokauszt háromszéki zsidó áldozatainak Sepsiszentgyörgyön
Munkálatok a város területén
Különleges vendégek a polgármesteri hivatalban
A hatékonysági átszervezés az önkormányzatnak alárendelt intézményekben
Gondozni kell a zöldövezeteket
Orbán Viktor Sepsiszentgyörgyön kampányolt
Sugásfürdő ékszerdoboza lesz a városnak
Első háromszéki természetfotó kiállítás
A következő három évben jelentősen átalakul Sepsiszentgyörgy központja
A helyi önkormányzat feladatának tekinti a polgárvédelem népszerűsítését a gyerekek körében
Zorán koncert Sepsiszentgyörgyön
A Magyar Összefogás Sepsiszentgyörgyről indult
Plugor Sándor emlékkiállítás
Elkészültek a háztervek a Gyere haza programhoz
Sepsiszentgyörgyön fontos a lakók véleménye
Sugásfürdő ékszerdoboza lesz a városnak
Hamarosan átadják a Mikes Kelemen utcai szociális lakásokat
Hamarosan átadják a Mikes Kelemen utcai szociális lakásokat
Szent György Napok, a találkozások ünnepe
A közszolgáltatások minőségének javítása az idei költségvetés prioritása
Szent György Napok, a találkozások ünnepe
Sepsiszentgyörgyön fontos a lakosság véleménye
Antal Árpád András: egész évben várom a lakosság észrevételeit a költségvetésről
A Föld órája - Sepsiszentgyörgy is csatlakozik
Markó: ezt a könyvet nem én írtam
Markó: a kormány politikája az autonómia malmára hajtja a vizet
"Boldog idők" – Zorán Sepsiszentgyörgyön
„Mikor széjjelszakadsz, akkor vége...” – Tüntetés Csíkszeredában
Gyermeknapi program
Sportnapok programja
Mozdulj! – Startoltak a sepsiszentgyörgyi Sportnapok
Gyermeknap 2009 – Mézeskalács, léggömb és játékok
Sógor Csaba a székelyföldiek képviselője
Folytatódnak a javítások városszerte
Nyugdíjas Házat alapít az önkormányzat
Szabályozni fogják a szekerek közlekedését
Antal Árpád: Erős közösség áll mögöttünk
A román pártokat nem érdekli Kovászna megye jóléte
Háromszéki önkormányzati autók székelyföldi jelzéssel
Szent Iván napi fesztivál
Kutyamenhely létesítésében partner a Városháza
Parkolóórákat állítanak fel Sepsiszentgyörgy központjában
Antal Árpád András: A polgármester, ha kell, politizál is
Augusztus 1-től használhatók a parkolóautomaták
Élőlánc Sepsiszentgyörgyön
Egy év mandátum – csapatban dolgozunk
Új munkahelyek Sepsiszentgyörgyön
Elköltözik az orosz piac
Még az idén lesz hóágyú és új sífelvonó Sugásfürdőn
Kitakarítják a Debren patak medrét
Elfogadott pontrendszer a Gyere haza programhoz
Az autótulajdonosok nem jelentkeztek a meghirdetett parkolóhelyekért
Szépítik a várost
Sepsi Strand Party 2009
Új sportcsarnok épül Sepsiszentgyörgyön
Székelyföld Kerékpáros Körversenye - Sepsiszentgyörgyön
Rendkívüli hangverseny: Enescu és kortársai
Székelyföld Kerékpáros Körversenye - II. szakasz
A polgármester nem támogatja a 10 napos kényszerszabadságot
Antal Árpád az etnikumközi megegyezést szorgalmazza
Antal Árpád csalódott Crin Antonescuban, a Nemzeti Liberális Párt elnökében
Antal Árpád elítéli a Székelyföld elrománosító stratégiáját kidolgozó tanulmányt
Határidőre elkészül a központ leaszfaltozása
9 új játszótér épül Sepsiszentgyörgyön
Kulturális Örökség Napjai 2009
Európai Mobilitás Hét Háromszéken
Gomba-nap a Székely Nemzeti Múzeumban
Helyi Tanács - Szent György Ösztöndíj
Közönségtalálkozó Lengyel László politológussal és közgazdásszal
Kutyamenhely Szépmezőn
Hamarosan befejeződik a központ felújítása
A munka a hosszú élet titka
Halottak napi forgalomátirányítás a közös temető környékén
Interneten is lehet fizetni a helyi adókat és illetékeket
Késnek a központban zajló munkálatok az időjárás miatt
Óvodások látogattak a Polgármesteri Hivatalba
A közhivatalnokok kényszerszabadsága nem érinti a lakossági ügyintézési folyamatot
Antal Árpád András szolidarizál a szlovák nyelvtörvény áldozataival
Antal Árpád: Fontos, hogy a magyar jelöltet támogassuk
Elkészült a park tábla
Lehet már jelentkezni a Karácsonyi Vásárra!
El kell kerülni a provokációt – az Új Jobboldalnak nincs helye Sepsiszentgyörgyön
A Fáklya utca lakói megköszönték a javításokat
Felvidék megköszönte a székelyföldiek törődését
Közvetlenül a Sugás Áruház előtt lesznek a taxisok
Antal Árpád kezdeményezi Bálint József alpolgármester leváltását
Járható a Csíki utca
Leváltották Bálint József alpolgármestert
Kedvezmény az év elején törlesztő adófizetőknek
Erdély 2015 - fejlesztési konferencia
Mindenki karácsonya - jótékonysági gálaest
Karácsonyi vásár - Program
Antal Árpád: Válságban le kell nullázni a sérelmeket
Megnyílt a sepsiszentgyörgyi karácsonyi vásár
A havazás ellenére is működőképes maradt a város
Jótékonysági est Sepsiszentgyörgyön
Ünnepi nyitva tartás Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalában
Antal Árpád: Eredménypolitikát követ az RMDSZ
Vissza kell szerezni a katonaság épületeit, területeit
Veszélyben a város integrált fejlesztési terve
Zöld utat kapott az ingatlancsere a Vérközpont és az önkormányzat között
Hosszú idő után újból hokicsapata lesz Sepsiszentgyörgynek!
A város címerével díszített önkormányzati pecsétet mutatott be a polgármester
Kifüggesztették a város idei költségvetését
Tudományos alapokra kell helyezni a fejlesztési régiók átszervezését Romániában
Van magyar jövő Hunyad megyében
Szégyenlista készül a városnak tartozó adósokról
Nem kötünk kompromisszumot a gödrökkel
Antal Árpád András üdvözli a CEDO döntését
Százéves nénit köszöntött fel a polgármester
Háromszéki fejlesztések
Munkálatok a város területén
Antal Árpád polgármester viccesnek találja Grama kijelentéseit
Szent György Napok 2010
Sepsiszentgyörgy municípium területén létesítendő Kereskedelmi Központ elnevezésű körzeti városfejlesztési részlettervét jóváhagyó határozattervezet
A 2010. március 15-i ünnepi megemlékezés programja Sepsiszentgyörgyön
In memoriam Gábor Áron (1814-1849)
Dancs Annamari Kanadában népszerűsíti Háromszéket
Antal Árpád Andrásnak, Sepsiszentgyörgy polgármesterének ünnepi beszéde – 2010. március 15.
Sepsiszentgyörgy legyen 2013-ban Európa Ifjúsági Fővárosa
Szent György Napok 2010 - Vásár
Szent György Napok 2010 - Erősítik a kulturális hetet
Szeklermen in black
Gyakornoki program Sógor Csaba EP-képviselő kabinetjében
Szent György Napok 2010 - felhívás civil szervezetek számára
A Föld órája – Sepsiszentgyörgy is csatlakozik
Tavaszi utcajavítások Sepsiszentgyörgyön
A Szent György Napok kiemelt fellépői
Etnikum-közi kapcsolatok és multikulturalizmus Székelyföldön
Antal az Urban Locato-ról
Hiánypótló Székelyföld Napok
Első alkalommal jön Sepsiszentgyörgyre a csíksomlyói nosztalgiavonat
Új parkoló a Sajtó utcában
Sportösztöndíjat létesít az önkormányzat
Új igazgató az Urban Locato kft-nél
IV. sepsiszentgyörgyi Sportnapok - program
Sportösztöndíjak 2010
Gyermeknap 2010
Székelyföldi Kerékpáros Körverseny negyedszer
Szavazás a város honlapján
Országos szintű biciklimaraton Sepsiszentgyörgyön
Jecza Péter szobrászművész NIKE II. című alkotásának avatója
Elmarad a szoboravató
Ideiglenes útlezárás
Székelyföld Kerékpáros Körversenye - I. szakasz - Popkov a győztes
Székelyföld Kerékpáros Körversenye - Eséssel zárult a második szakasz
Háromszék kupa Sepsiszentgyörgyön
Székelyföld Kerékpáros Körversenye - Szökés az első pár kilométeren
Bolgár győzelem a 4. Székely Kerékpáros Körversenyen
Hivatalos a Petőfi utca Sepsiszentgyörgyön
Tri-Aluta kupa
Hangverseny
Háromszékiek a Kolozsvári Magyar Napokon
IV. Aquarius – a borvíz ünnepe
Hosszabbított program az adóbegyűjtési pénztárnál
A város – Sepsiszentgyörgy – arcai, arculata könyvbemutató
Gyárfás Jenő szoboravatás
Székelyföldi politikusok az MTV-ben
Útlezárás a központban
Közönségtalálkozó Krasznahorkai László íróval
Ünnepi megemlékezés az ’56-os forradalom tiszteletére
Pályázat csatornázásra Kilyénnek és Szotyornak
Halottak napi forgalomátirányítás
Kiállítás nyílik a Jelek szobrásztábor alkotásaiból
Vizet osztanak a város felső részén – még szünetel a vízellátás
Adventi gyertyagyújtás a megyeszékhelyen
Vasárnaptól ünnepel a város
Fotóalbum-bemutató Sepsiszentgyörgyön
Szent György Ösztöndíj – fellebbezések felülvizsgálása
Utcabál szilveszterkor
Könyvkelengye-találkozó a könyvtárban
Karácsonyi vásár 2010
Elena Udrea miniszter a megyeszékhelyen
Szilveszteri utcabál és Hóünnep
Ünnepi nyitvatartás a városházán
Hójelentés
Lejárt a kulturális pályázatok határideje
Gyertyás tüntetés Sepsiszentgyörgyön
A lakók kezében a döntés
Legyen Szentgyörgy Románia Zöld fővárosa
Egy óráig sötétbe borul Sepsiszentgyörgy központja
Felhívás
Szombaton is lehet helyi adót fizetni
Hójelentés
Ösztöndíj roma diákok számára – pályázók névsora
Tavaszi miniévad az M Studionál
City In My Mind - Regionális rövidfilmpályázat
Nyílt levél a Szent György Napok szervezőitől
Szent György-napi útlezárás - frissítve
Gyermeknap a város szívében
Múzeumi Világnap Sepsiszentgyörgyön
Ismerd meg városod!
Útlezárás a gyermeknapi rendezvények miatt
Sport ösztöndíjak 2011
Visszaállítják a Szemerja–Sepsiszentgyörgy határjelzőt és 550 fős kórus énekel
550 perc szaladás
Sporttörténeti előadás helyi vonatkozásokkal
Székely Vágta programja
Honfoglalás - Sikeres Ősbemutató
Finisben a Székely Vágta – 37 település áll rajthoz
Jól haladnak a Honfoglalás próbái
Információk a Székely Vágta kulturális kísérőprogramjairól
Megújul három iskola
Elkezdődött a Jelek alkotótábor
Székely Vágta – Még egy hétig lehet jelentkezni
Közlekedési felhívások a Székely Vágtára
Székely Vágta médiaturné
Székely Vágta 2011 - benevezett települések
Szombaton Székely Vágta
Székely Vágta 2011 – sorshúzás
Nyeregben a székelyek
Honfoglalás
Honfoglalás
Székelyföld Kerékpáros Körversenye 2011
Kilakoltatják a moziból a bérlőt
Bangó Margit Sepsiszentgyörgyön
II. Háromszék Kupa – amatőr kerékpárverseny
Útlezárások kerékpáros sportrendezvények miatt
Tri-Aluta Kupa és Románia Kupa 2011
Két 50 kilogrammos óriás kenyér készül Szent István napjára
Kampec Dolores koncert
Felhívás: Hagyományos kirakodóvásár – jelentkezési feltételek
Hagyományos kirakodóvásár - PROGRAMTERVEZET
Közel száz induló a Nemzeti Vágtán
Zárul a fotópályázat leadási határideje
Mozgáskultúra- és életmód-nap
Az Európai Mobilitás Hete
Gyűlnek a jelentkezők a hagyományos vásárra
Útlezárások
Hagyományos kirakodóvásár - PROGRAM
Sepsiszentgyörgy a Székely Vágta győztese
Hagyományos kirakodóvásár - Muzsikusok
Cimborák 3 - Erdélyi Magyar Bábostalálkozó
Négy pályázati szerződést írnak alá
Megemlékezés az aradi vértanúkra
Napocelli: Kizárólag csellisták!
Ünnepi megemlékezés az '56-os forradalom és szabadságharc tiszteletére
Elkezdődtek az ’56-os emlékpark kialakítási munkálatai
Közel 45 ezer személyt már összeírtak
Halottak napi forgalomátirányítás
Ütős sportok napja Sepsiszentgyörgyön
Lesz szilveszteri utcabál
Vasárnaptól ünnepi díszben a város
Nagyszabású szilveszteri utcabál Sepsiszentgyörgyön
Vetélkedő óvodásoknak
Szent György Ösztöndíj – fellebbezések felülvizsgálása
Kezdődik a karácsonyi vásár
Delhusa, a rutinos visszatérő
Ünnepi nyitva tartás
Legyen a köpeci szil az Év Fája Európában!
Nincs fennakadás a városban
Könyvbemutató - Pénzes Lóránd: A sepsiszentgyörgyi római katolikus egyházközség a 18-20. században
Tartalmas kiegészítő programok a Szent György Napokon
Rögtönző varroda a Kulturális és Ifjúsági Fővárosban
Szerdától lezárják a városközpontot a Szent György-napok előkészületei miatt
Európai Egyetemek Börzéje - PROGRAM
Gyermeknap Sepsiszentgyörgyön
Útlezárások
Újra Rögtönző varroda a Fővárosban
Népi kézműves vásár
Őstermelők vására
72 település indul a Nemzeti Vágtán
Készülnek a székely lovasok a Nemzeti Vágtára
Útlezárás a hétvégén tartandó kirakodóvásár előkészületei miatt
Nemzetközi Néptáncfesztivál és Őszi Vásár
Készül a díszvilágítás
Könyvbemutató: Háromszék kis természetkalendáriuma
Szavazás a költségvetésről
Antal Árpád András polgármester március 15-i ünnepi beszéde
2013. évi költségvetés-tervezet
Megfogadják a tanácsokat – változások a Szent György Napok helyszíneiben
Sepsiszentgyörgy, Székelyföld Kulturális Fővárosa a wUnderPlatzon
Arany- és gyémántlakodalmasok köszöntése
Kereskedők jelentkezését várják a Szent György-napi vásárra
6. Éneklő Ifjúság Kodály Zoltán Szellemében Gyermekkari Találkozó
Elbírálták a zárt borítékos versenytárgyalásra beérkezett ajánlatokat
Korlátozzák a forgalmat a Szent György-napok előkészületei miatt
Különleges rock-koncert
Június elején nyílik a strand
Zárva az uszoda
Sepsiszentgyörgy Székelyföld Kulturális és Ifjúsági Fővárosa rendezvénysorozat dióhéjban
Útlezárások az őszi vásár előkészületei miatt
Pénteken startol a Nemzeti Vágta
Népi kézműves vásár
szÉpítkezz velünk! közösségi kampány - fotópályázatok
Székelyföld Kerékpáros Körversenye
Útlezárások a kerékpáros versenyek miatt
Kivágják a beteg fákat
Szerdáig szünetel a személyigazolványok nyomtatása
Jövőben kezdődik a mozi felújítása
Chocofest: Már csak két hét van a csokifesztiválig
Nemzetközi Néptáncfesztivál és Őszi Vásár 2013
Zene mindenhol – csütörtökön indul a SUF
Szocrelatív - Erdélyi magyar művészet 1945-1965 között
Őstermelők vására
Hétvégén Nemzetközi Néptáncfesztivál és Őszi Vásár
Nemzetközi Néptánctalálkozó és Őszi Vásár - Programajánló
Nemzetközi Néptáncfesztivál és Őszi Vásár 2013 – Program
Nemzetközi Néptáncfesztivál és Őszi Vásár 2013 képekben
Erdélyi Lakoma - Program
Szeresd, gondozd, féregtelenítsd és fogadd örökbe!
Átadták a Barabás Samu-díjat
Négyszeres túljelentkezés
Új évad a román színházban
Díjazzák az eminens diákokat
Újból ingyenesen próbálhatják ki a gyerekek a sugásfürdői erdei kalandparkot
Szerdán nyílik Sepsiszentgyörgy központjában a karácsonyi vásár
Képzés a migrációs folyamatok kezelésére
Várja a sízőket Sugásfürdő
Elkészült a sportterem
2014-04-15: Változások a Székely Vágta szabályzatában
2014-05-19: Megkezdődtek az iskolai szelektív hulladékgyűjtési akciók
Megvásárolható a Szent György Napok programfüzete
Találkozás
Hallgatói ösztöndíj - pályázók névsora és pontszáma
Sepsiszentgyörgyre figyelt Budapest
Szabályoznák a legeltetést
2014-04-25: Folytatják az aszfaltozást
Korlátozzák a forgalmat a Szent György-napok előkészületei miatt
A madarak és fák napja
Holokauszt-emlékpark avatására kerül sor
Felhívás gyermeknapi vásárra – 2014
Májusban zárul a hangversenyévad Sepsiszentgyörgyön
2014-05-09: Holokauszt-emlékparkot avattak
A Sugás Nyugdíjas Egyesület Apajon
Népszerűsítik a szakoktatást Sepsiszentgyörgyön
2014-05-20: Szökőkút a Vitéz Mihály téren
2014-05-05: Az ’56-osok nem engednek a 48-ból
Várják a tanulni vágyókat
Sepsiszentgyörgyön Kusztos Endre grafikusművész kiállítása
2014-07-07: Beiratkozás és felvételi a drámaosztályba
2014-07-08: 7. Magyar Református Világtalálkozó
Ünnepi műsor a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából
2014-05-20: Városismereti kalandtúra
2014-05-30: Felújítják a városi kertészet üvegházait
Össznemzeti zarándokvonat Sepsiszentgyörgyön
2014-06-10: Megnyílt a városi strand
2014-06-10: Egy éven belül befejezik a munkálatok zömét
2014-05-20: Pályázat lakótársulásoknak szeméttárolók felújítására
Előszerződés a Bodok szálló megvásárlásáról
Járdaszigetet építenek
2014-06-04: Elindult a Vágta-szezon, várják a lovasokat
2014-06-11: Tarolt a Székely Mikó Kollégium
2014-06-17: Szépülnek a lakóövezetek
Jövő héten szünetel a személyigazolványok nyomtatása
2014-06-20: Lovastábor Benedekmezőn
2014-06-27: Mozifelújítás
2014-05-20: Elbírálták a sportpályázatokat
2014-05-20: Útlezárások Székelyföld Kerékpáros Körversenye idején
2014-12-12: Irodalmi etűdök gimnazistáktól
Tájékoztató a 2015-ös sepsiszentgyörgyi helyi adókkal és illetékekkel kapcsolatos törvényes előírásokról
„Európa a polgárokért” - Vajdasági projekt
REFLEX 3 NEMZETKÖZI SZÍNHÁZI FESZTIVÁL - egy PONT Európa kulturális térképén
2015-03-25: 30Y KONCERT a TEIN Teaházban
BESZÁMOLÓ- REFLEX3 Nemzetközi Színházi Fesztivál
Komolyan gondoljuk
A «A mi környezetünk, a mi jövőnk» projektet az Európai Unió finanszírozta az „Európa a polgárokért” program keretében
A pulzArt kortárs összművészeti fesztivál programja
Lakossági parkolóhelyek körüli szabálymódosítások, változások
Újabb buszokkal bővül a Multi-Trans helyi busztársaság
Bulgáriai tanulmányúton vettek részt Sepsiszentgyörgy Önkormányzatának képviselői
Vásároljon tombolát – nyaraljon Korfun
Felhívás gyerekeknek téli, karácsonyi rajzok készítésére épületvetítéshez
Sikeres az első Székely Vágta
Nyeregben a székelyek
2014-07-04: Benedekmezőre kirándultak az éjszakai menedékhely lakói
Elkészült Sepsiszentgyörgy helyi migrációs stratégiája
Első Székely Vágta a maksai Óriáspince-tetőn
Székely Vágta 2011 – sorshúzás
Méltó záróünnepség Sepsiszentgyörgy születésnapjára
Érdemes a szakoktatást választani
Könyvajándék kicsiknek, nagyoknak
Gyermeknapi programok Sepsiszentgyörgyön és Benedekmezőn
Szombaton Székely Vágta
2014-09-19: Megnyerte Sepsiszentgyörgy az Újrahasznosítás városa címet
2014-09-19: Mozgásérzékelőkkel felszerelt jelzőlámpák Sepsiszentgyörgyön
Székely Vágta 2011 - benevezett települések
Sepsiszentgyörgy gyerekeknek – könyvbemutató kisiskolásoknak
615 gyerekrajz az 550 éves városnak
Eső esetén is szombaton „vágtázunk”
Kapcsolat fotópályázat: megtekinthetőek a legjobb pályamunkák
2014-09-08: Szeptember végén lezárulnak a sugásfürdői beruházások
Az ütős sportok napja
Közlekedési felhívások a Székely Vágtára
Rajzverseny óvodások és kisiskolások számára
2014-06-23: Nyilvános liciten a mezőgazdasági külterületek
Székely Vágta programja
Székely Vágta – Még egy hétig lehet jelentkezni
Sepsiszentgyörgy zászlója
Megszavazták Sepsiszentgyörgy 2010-es költségvetését
Regionális parlamentek segíthetnék a kis létszámú törvényhozást
Magyar összefogás – hogyan tovább
140 éves a kilyéni iskola és óvoda
Szavazás a strandról
Húsz jelentkező a Székely Vágtára
A Székely Vágta számokban
Információk a Székely Vágta kulturális kísérőprogramjairól
Tolódik a Romtelecom épületének befejezése
Iskolakezdésig kész lesz a Mikó tornaterme
Ütős sportok napja Sepsiszentgyörgyön
Az ütős sportok napja
Jelentős túljelentkezés a karácsonyi vásárra
Március 15-i megemlékezések Sepsiszentgyörgyön
Médiaturnéra jött Geszti Péter
Javaslatokat vár a CFR
Szolnokra utazik a nemzet kenyere
Zalánpataka, mint önellátó falu
Karácsony Sepsiszentgyörgyön
Forgalomkorlátozások a március 15-i megemlékezések okán
Internetről érkezett álom
A 22. Szent György Napok számokban
Termékvásár ötödszörre
Közel száz jelentkező az idei sepsiszentgyörgyi karácsonyi vásárra
2014-06-27: Kilyén és Szotyor csatornázása az önkormányzat figyelmében
Antal Árpád Andrásnak, Sepsiszentgyörgy polgármesterének Csíkszeredában elhangzó beszéde
Székely kapuk Kilyénben és Szotyorban
Aláírták a szerződéseket a szociális otthon lakói
Testvértelepülések képviselői a Szent György Napokon
Idén felújítják az Olt-hidat
Háromszék kupa – amatőr kerékpárverseny
Az operett csillagai Izraelben
Hétvégén mindkét sípálya működik
Jól haladnak a Honfoglalás próbái
Honfoglalás - Sikeres Ősbemutató
Eső esetén is szombaton „vágtázunk”
Kézimunka kiállítás a művelődési házban
Lesz adventi koszorú
Popkov három év után újra győzött
Karácsonyi vásár nyílt Sepsiszentgyörgyön
Ünnepi megemlékezés Sepsiszentgyörgyön az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc 165. évfordulóján
Sepsiszentgyörgy is indul a Nemzeti Vágtán
Ifjúsági pályázati tanácsadás
Háromszék Táncegyüttes: nyitott kapuk a tánc világnapja alkalmából
Új játszóterek Sepsiszentgyörgyön
Új utcanévtáblák a belvárosban
A háromszéki közintézmények kétharmadát magyarok fogják vezetni
Háromszéken Gábor Áron eredeti ágyúja
Idén elkészülhet a kórház
Új játszóterek Sepsiszentgyörgyön
Összetartozunk – Böjte atya gyermekei a Benedek-mezőn
Szúnyogirtás Sepsiszentgyörgyön
November 23-25. között Békéscsabán, Budapesten és Gyöngyösön vendégszerepel a Háromszék Táncegyüttes.
Kulturális és sportprogramokra lehet pályázni
Folytatódnak a munkálatok a 12-es országúton
Készül a város a gyereknapra
Első Székely Vágta a maksai Óriáspince-tetőn
Húsz jelentkező a Székely Vágtára
Megváltozott ütemterv az öregotthonnál
Kiállítás szabad ég alatt
Szent György-szobor avatóünnepség
III. Háromszék Kupa – amatőr kerékpárverseny
Őszi Vásár - koncertek
Szent György Ösztöndíj - pályázók névsora és pontszáma
Forgalomkorlátozások és lovas felvonulások a március 15-i megemlékezések okán
Iskola másként Sugásfürdőn
Újabb magyar vezetőket neveztek ki
Közvita Sepsiszentgyörgy zászlójáról
Szent György Ösztöndíj - kiértékelés
Felszerelték a turisztikai eligazító táblákat Sepsiszentgyörgyön
Vállalkozóbarát Sepsiszentgyörgy
Gazdasági válság kontra becsületesség
Idén is kiosztják a Szent György-ösztöndíjakat
Sepsiszentgyörgyön az X-faktor
Székely március – szónokverseny
Ösztöndíj roma diákok számára - a nyertes pályázók névsora
Jól alakul az első Székely Vágta szervezése
Turisztikai tájékoztatási központra pályáznak
Kilakoltatás a mozinál jövő héten
Napocelli: Kizárólag csellisták!
Szent György Ösztöndíj - pályázók névsora és pontszáma
Könyvbemutató: Sepsiszentgyörgy képes története
Harmincnégy jelentkező a Székely Vágtán
Nemzetközi Néptánctalálkozó - néptáncegyüttesek
Pénteken nyílik a karácsonyi vásár
Gyermeknap gazdag programokkal
A magyar kóruszene napja
Múzeumok Éjszakája a Székely Nemzeti Múzeumban
Chocofest: Alkotás 475 kilogramm csokiból
Karácsonyra készül a város
A szabadságharc ereklyéi – a Székely Nemzeti Múzeum új időszakos kiállítása
Több mint 90 lakás vár gazdára
Székely kapu program
Hagyományos vásár az egykori sokadalmak emlékére
Hétfőn értékelik ki a Kapcsolat pályázat fotóit
Pályázhatnak a fiatalok
Karácsonyi Vásár 2012 - jelentkezési feltételek
Reklámzabálók éjszakája
Ácsolt fatornyok – védelmező templomok
Karácsonyi Vásár 2013 - jelentkezési feltételek
Hallgatói ösztöndíj - pályázók névsora
130 teljes dosszié a Gyere Haza programban
Szent György Ösztöndíj - pályázók névsora
Városfejlesztési prioritások Sepsiszentgyörgyön 2010-ben
Szerezzük vissza a katonaság által elvett területeinket!
Kőrösi Csoma Sándor: a kultúrák egymásmellettiségének 200 éves példája
Folytatják a javításokat városszerte
Álmaink Székelyföldje - Antal Árpád András polgármester augusztus 20-ai beszéde
A március 15-i ünnepi megemlékezések és koszorúzások Sepsiszentgyörgyön 2011
Pályázati felhívás - Tega Rt., Multi-Trans Rt.
Tovább újul a városközpont
Hagyományos kirakodóvásár - Muzsikusok
Hétfőn értékelik ki a Kapcsolat pályázat fotóit
Karácsonyi Vásár 2011 - jelentkezési feltételek
Élőben lehet nézni a Székely Vágtát
Nemzetközi Néptáncfesztivál és Őszi Vásár 2012 - PROGRAM
Utcabállal várják az új évet Sepsiszentgyörgyön
Az Edda Művek zárja a 22. Szent György Napokat
Haladnak a stranddal
Három kitüntetéssel tért vissza Sepsiszentgyörgy az Újrahasznosítás városa gáláról
Csokifesztivál lesz Sepsiszentgyörgyön
A művészeti líceum diákjai zárják a hangversenyévadot Sepsiszentgyörgyön
Squash- és teniszpályák épülnek Sepsiszentgyörgyön
Hét és fél milliárd lej kormányalapokból a Vitéz Mihály téri munkálatok folytatására
Még egy lépés a mozi visszaszerzésében
A láthatatlan falakat kell lebontani
Sepsiszentgyörgyre látogatott a lengyel nagykövet
Több mint 50 helyszínen végeznek munkálatokat – interaktív térkép
65 év után hazatért a rétyi honvédszobor
Közgyűlést tartott az Öko Sepsi
Kedden lejár a pályázati határidő
Parkavató a Váradi József iskolában
Hamarosan megvásárolhatók a szinházi bérletek az új évadra
ÉlőTér - Henning János és Vargyasi Levente fotókiállítása
Haladnak a felújításokkal
Felhívás - hagyományos kirakodóvásár
Nemzeti Vágta ötödször
Szent György Ösztöndíj 2013 - pályázók névsora és pontszáma
Színházi világnap Sepsiszentgyörgyön
2014-04-18: Energiaspórolós lámpatestek
Oklevelet adott át Szerző Péternek Antal Árpád András polgármester
Antal Árpád András polgármester válaszol Gazda Zoltán tanácstag felvetéseire
Magyar prefektusok Székelyföldön
Karbantartási szerződéskötést szorgalmaz a Városháza a lakótársulásokkal
Együttműködik a Tega és a közlekedési rendőrség
Zöldebb Sepsiszentgyörgyért
Aberráció a szlovák álláspont a kettős állampolgársággal kapcsolatban
Antal Árpád: hatékony összefogásban kell gondolkoznia az RMDSZ-nek és az EMNT-nek
20 éves a Háromszék Táncegyüttes
Szent György Ösztöndíj
Ösztöndíj roma diákok számára
Szeptemberig zárva van a megyeszékhelyi szociális kantin
Pozitív a népszaporulat
Július elsejétől érvényben a kutyaadó
Újraépítik a szociális étkezdét
Közel kétszeres túljelentkezés
Hagyományos kirakodóvásár - PROGRAM
Kapcsolat fotópályázat: megtekinthetőek a legjobb pályamunkák
Szilveszter Sepsiszentgyörgyön
Az én időmben Szentgyörgy - filmbemutató
Elbírálták a zárt borítékos versenytárgyalásra beérkezett ajánlatokat
KreaTúra-tábor Sepsibükszádon
Többezer ember ünnepelt együtt Sepsiszentgyörgy főterén
Neves sepsiszentgyörgyiek
Március 15. - Program
Kereskedők jelentkezését várják a Szent György-napi vásárra
Antal Árpád: A város érdekében az Orosz piac helyzetét rendezni kell
Világsztárok az idei Szent György Napokon
Új gyár épül Sepsiszentgyörgyön
Új multifunkcionális tornaterme lesz a Székely Mikó Kollégiumnak
Elkezdődött a Mobilitás Hete
Antal Árpád András polgármester október 6-i beszéde
Az ’56-os forradalom áldozataira emlékeztek Sepsiszentgyörgyön
Szentgyörgy is része az Európa-napi közvetítésnek
Új tornaterem, nem csak a Mikónak
Gyűlöget a pénz a Szent György-szoborra
Gyűlnek a jelentkezők a hagyományos vásárra
Szilveszteri rendezvény Sepsiszentgyörgyön
Nagy a forgalom a sepsiszentgyörgyi adóhivatalban
Télen is, nyáron is Sugásfürdő
Adománygyűjtő filmvetítés
Székely Vágta programtervezete
Száz éves a Székely Nemzeti Múzeum épülete
Megérkeztek a trófeák
Sepsiszentgyörgyiek Törökországban
A helyi rendőrségről dióhéjban
Chocofest: Csokifesztivál jó zenével
Még lehet jelentkezni Gyere Haza programra
Anna néni 100. születésnapja
Elkezdődött az utcák javítása
Gyere haza program: tavaszig kiállítják az első száz építési engedélyt
Antal Árpád: a helyi tanácsban kialakult bizalmi válság nem szolgálja a város érdekeit
Sepsiszentgyörgy maradjon modellértékű a hőszigetelés terén
Felújítják a 12-es és a 13-as országutat
Hangulatos sétálóutca Sepsiszentgyörgy szívében
Négyezren köszöntötték a Csíksomlyó expresszt
Semjén Zsolt Háromszéken
Készül az idei Pro Urbe-díjasok névsora
Erő, tisztesség – sikeres huszártoborzás az Olt mentén
Idén is lesznek szórványtáborok
Cho-Oyu: kevéssel a csúcs alatt
Egy jelentkező az 56-os park megépítésére
Tolódik a szociális étkezde felújítása
Felhívás: Hagyományos kirakodóvásár – jelentkezési feltételek
Kezdődik a munka a Kisstadionnál
Rajzverseny óvodások és kisiskolások számára
Munkahelyek jövőre
Kiadó az adóhivatal harmadik emelete
Könyvajándék a végzősöknek
REFLEX 2 Biennálé
Múzeumkerti koncertek, szabadtéri mozi
Hosszabbított program az adóhivatalnál
Gazdag kulturális hét a 22. Szent György Napokon
Összetartozás Napja a múzeumkertben
Chocofest: Három nap csupa csoki - PROGRAM
Elbírálták a zárt borítékos versenytárgyalásra beérkezett ajánlatokat
Új uszoda és sportterem épül Sepsiszentgyörgyön
Románia sokat nyerne, ha magyar államfője lenne
Az önkormányzat ötmillió eurós projekt keretében újítja fel a Kisstadiont
Indul a Székely kapu program
Lesz Petőfi Sándor utca a központban
Ovisok látogatták meg a polgármestert
Szavazógép a város honlapján
Gyermeknapi zsivaj Sepsiszentgyörgyön
Az Állomás utcában is folytatják a hőszigetelést
A kirabolt transzformátorházak miatt szünetel a közvilágítás
Kiútkeresés a Gyere Haza-programban
Kiértékelték a 20. Szent György Napokat
A név kötelez
Népszerűek az 550-es pólók
Szent György Ösztöndíj
Kevesen élnek a kedvezménnyel
Bölcsődét létesítenek
Holnap rajtol a kulturális és ifjúsági főváros program
Gyermeknapi vásár 2012
Elkészült a sugásfürdői erdei kalandpark
Hamarosan lehet korcsolyázni
2014-04-11: Újrahasznosítási verseny
Miniszteri ígéretek Sepsiszentgyörgyön
Rendezett városképhez rendezett garázsok kellenek
Székelyföldet csak az oktatáson keresztül lehet megváltoztatni
Védekezés Nyugat-nílusi vírus által okozott fertőzés ellen
Antal Árpád: az RMDSZ-nek székelyföldi tagozat és elnök kell
Megadták a vizet a Szemerja negyedben
Diákelőadások a háromszék táncegyüttesnél
Március 15, tegnap és ma
Adománygyűjtés a prágai Szent György-szobor másolatára
Több a születés a megyeszékhelyen
Közös táborozás a magyarságtudat megőrzéséért
Megvásárolhatók a hangversenybérletek
Sepsiszentgyörgy a Székely Vágta győztese
Felkerülnek az Olt hídra a lámpatestek
2012. évi költségvetés-tervezet
Folyik a munka a Sepsiszentgyörgy Kiadónál
Miénk itt a tér - Turisztikai kiállítás és Székely Termék vásár
Elkészült a szabadtéri fürdő és a mofetta
Együtt egy kenyérszelésnyi ideig
Jutalmazzák a legtöbb szelektíven gyűjtött hulladékot leadó osztályt
A Mikes a város legzöldebb iskolája
Kereskedők és kézművesek jelentkezését várják a Székely Vágtára
Felmérni a klímaváltozás hatásait
Megemlékezés az aradi vértanúkra
Megnyílt a karácsonyi vásár Sepsiszentgyörgyön
Jelentkezőket várunk Szent György-napi kézműves vásárra
Néphagyományok népszerűsítése
Jól haladnak a hőszigetelési munkálatok előkészítésével
Idősek világnapja Sepsiszentgyörgyön – új Nyugdíjas Klub nyílt
Elszállítják a tilosban parkoló autókat!
Székelyföldi székhelye is lesz a Barabás Miklós Céhnek
Figyeljünk a „Természet hangjára”
Díjazzák az épített örökség gondozását
Borbély: erdélyi megyékben a legnépszerűbb a Környezetvédelmi Minisztérium Zöld Ház programja
Hatalmas sikert arattak A Csárdáskirálynő fiatal tehetségei!
Lezárult az 1940 előtt épült megyeszékhelyi magánházak „szépségversenye”
Hosszútávú tervezés a siker titka
Lehet már jelentkezni a Karácsonyi Vásárra!
Tisztázni a kulturális igényeket
Hangulatos szilveszteri utcabál Sepsiszentgyörgyön
Iskolások látogattak a városházára
Fotópályázat a város születésnapjára
Sikeres volt a gyereknapi rendezvény
Dancs Annamari az év musicaljében debütált
Zárul a fotópályázat leadási határideje
ÉlőTér - Henning János és Vargyasi Levente fotókiállítása
Tenni kell a Székelyföld felemelkedéséért
Nagy a forgalom Sugásfürdőn
Ifjúsági program másképp: pizzasütés Benedek-mezőn
Lezárult az internetes szavazás
Sepsiszentgyörgy a Nemzeti Vágta középdöntőjében
Öt UNITER-jelölés a Hamletnek
Antal Árpád nem akar újabb zászlóbotrányt
Új teniszpályák épülnek Sepsiszentgyörgyön
Szigorúbb szabályok a Sing Singben
Kiadták az ösztöndíjakat és az ingázópénzt
Nagyborosnyó közelébe költözhet a lőtér
Megsütötték a Nemzet Kenyerét
Kampec Dolores koncert
Aszfaltozás, hőszigetelés
Már készülnek a Székely Vágtára
Ösztöndíj roma diákok számára – pályázók névsora
Fáklyás mulatság a központi parkban
Sport ösztöndíjak 2012
Egyetemisták vetélkedője
Pokoli történetek – Angyali történetek
Nyilvános a Székely Vágta programja
Sikeres Chocofest
Szent György Ösztöndíj - pályázók névsora
1956-os megemlékezések Sepsiszentgyörgyön
Pénz a Borvíz utcára
Szépítik a várost
Még egy helyszínen lehet fizetni a helyi adókat
Ösztönzik a vállalkozókat
Robert Capa fotói Sepsiszentgyörgyön
Most a várakozáson a sor
Zöld főváros címre pályázik Sepsiszentgyörgy
Déván jártak a sepsiszentgyörgyi diákok
Szent György Ösztöndíj - pályázók névsora és pontszáma
Épülnek a korcsolyapályák
Magyar könyvet a szórványnak!
Százéves nénit köszöntött a város
Szociális helyzetfelmérés a Sing Singben
Mozgáskultúra- és életmód-nap
A köpeci szil
615 gyerekrajz az 550 éves városnak
Sepsiszentgyörgy gyerekeknek – könyvbemutató kisiskolásoknak
Falvakra is megy a busz
Közösségi portál elszármazottaknak
Iskolába kerül az egyházi levéltár
Építkeznek Sugásfürdőn
Ismerd meg városod!
Fiatal fotósokat díjaztak
Újévköszöntő rendezvény Sepsiszentgyörgyön
Díjazták a diákokat
Turulszobrot avatnak Sepsiszentgyörgyön
Antal Árpád András: Bízok a roma közösségben
Támogatás a történelmi egyházaknak
A fizetéscsökkentés miatt értékes emberek mehetnek el
Gyereknapra új játszóterek
Decentralizáció központosítással
Új szemléletre van szükség az árvízvédelem terén
Elbírálták a zárt borítékos versenytárgyalásra beérkezett ajánlatokat
Felújítják és kibővítik a Zathureczky Berta öregotthont
Szentgyörgy is része a fejlesztési programnak
A tulajdonjogért tárgyalnak
550 perc élő zene: Cseh Tamás emlékest
Szent György Ösztöndíj
Platánok a parkba
Nem az eutanázia a megoldás
Támogatásban részesülnek a végzősök
Gyűjtőakciót szervez a sepsiszentgyörgyi Vadászmúzeum
VI. Animációs Világnap
Szociális szolgáltatások az őrkői központban
Lehet igényelni a fűtéstámogatást
Kezdődik a síszezon Sugásfürdőn
A Szent György Napok szervezőcsapatának felhívása
Tisztább Sepsiszentgyörgy
Zöldenergia Sepsiszentgyörgyön
Folytatják a parkolók kialakítását városszerte
Felmérik az ügyfelek elégedettségét
Támogatás árvízkárosult családoknak
Kilyén sem marad ki a fejlesztésekből
Nemzetközi porondra vihetik a lőtér ügyét
Újabb három autóbuszt vásárol az önkormányzat
550 – szobrásztábor a város szívében
Sikeres az első Székely Vágta
Lehet jelentkezni a Szent György-ösztöndíjakra
Kiegyensúlyozott Sepsiszentgyörgy 2012-es költségvetése
Újabb körforgalmakat terveznek
3-as fotóműhely
Egész nyáron dolgoznak
Bemutatkozott a Sepsi-SIC női kosárlabdacsapat
A városé a sugásfürdői központ
Májusban nyílik a vadászmúzeum
Minőségi padló a sportterembe
Nőttek a bevételek
Pályázati kiírás
Megkezdik a sugásfürdői sípályák felújítását
Egyenesben az Ifjúsági főváros-projekt
Hárit-program roma gyekeknek
Telekkönyvezték a Művész mozi épületét
Sepsiszentgyörgy esélyes a Zöld főváros címre
Képviselő nélkül az őrkőiek
Átadták a támogatást a vörösiszap károsultjainak
Antal Árpád: üdvözlöm a kezdeményezést, mely Románia nemzeti ünnepének átgondolásával kapcsolatos
Pontos adófizetők a sepsiszentgyörgyi polgárok
Tanügyi juttatások Sepsiszentgyörgyre
Jó ütemben haladnak a 12-es országút munkálatai
Sárkányok városa lesz Sepsiszentgyörgy - lezárult
Pólóvásárlással is támogatható a szoborállítás
Kereskedők jelentkezését várják a Szent György-napi vásárra
Gödri Ferenc - várostörténeti konferencia
Aktív idősek ünnepe
A tanintézmények rendelkezhetnek székhelyeikről
Népszerű a vadászmúzeum
Cél: hatékony migrációs politikák kidolgozása
Szépen szerepelt Alkony és Bagoly Szabolcs
Katasztrófavédelmi gyakorlat Sepsiszentgyörgyön
Februári soros tanácsülés Sepsiszentgyörgyön
Új kormányprogramok infrastrukturális beruházásokra – Vasile Blaga Sepsiszentgyörgyön
Rendbe teszik a központi Romtelecom-épületet
Szakmaiság és a számok szorítása
Javítások a városban
Kigyúlt a 4,5 méteres adventi koszorú lángja
Igazi értéket közvetít a könyvkelengye program
Idén is lehet igényelni kerítéseket
Újjabb autóbuszokat kap a közszállítási vállalat
Tárgyalások a Hungária szállóért
Adománygyűjtés a prágai Szent György-szobor másolatára
Jól alakul az első Székely Vágta szervezése
Korkép fényképkiállítás
Reflex 2
Lehet jelentkezni a Szent György-napi kézműves vásárra
Több százan az egyetemi börzén
Folytatódnak a felújítások
Megérkezett a város karácsonyfája
Finn metál és dögös rockcsajok a 22. Szent György Napok színpadán
Új lámpaoszlopok
Elindult a jelentkezés a Székely Vágtára
Könyvkelengye ballagóknak
Haladnak a bölcsődével
HAVASI, a világhírű zongoraművész a 23. Szent György Napokon
Elismert helyi termékek ajándékba
Baba-barát Sepsiszentgyörgy
Régi adósságot törleszt Sepsiszentgyörgy – év végére aszfaltszőnyeget kap a Dózsa György utca
Újabb lépés a kis lőtér ügyében
Tiszta Sepsiszentgyörgyöt – tematikus ellenőrzések a városban
Több mint 77.000 látogató a virtuális Székelyföldön
25 jelentkező a Szent György-ösztöndíjra
Befejezték az Olt-híd aszfaltozását
Sepsiszentgyörgy municípium 2011. évi költségvetési tervezete
Vadaspark Sugásfürdő felé
Lakossági fórum a Csíki negyedben
500.000 forint támogatás Sepsiszentgyörgy 2010-es szorványprogramjára
Oszmán-török textíliák a fejedelemkori Erdélyben a források és a tárgyi emlékek tükrében
Javul a közbiztonság
Támogatják a helyi termelőket
Kezdődik a kazánház-tartályok felszámolása
Elkészült a szociális étkezde
Kulturális kapcsolódások: Kőnig Frigyes képzőművész Háromszéken
Szabályoznák a patakokat
Lámpák a Székely Nemzeti Múzeum bejáratánál
Az aradi vértanúkra emlékeznek Sepsiszentgyörgyön
Télköszöntő Vigasság - Ízek és Borok kiállítás Budapesten
Meggyújtottak az első adventi gyertyát Sepsiszentgyörgyön
Sugásfürdő: Sízés után fürdőzés
Átalakuló városközpont
Lehet jelentkezni a kézműves vásárra
A 2012/2013-as tanév II. félévi roma-ösztöndíjpályázat eredményei
TűzTánc az Óriáspince-tetőn
szÉpítkezz velünk közösségi kampány – Fotóversenyek és vaktérkép
Készül a zöldövezet a Templom utcában
Szent György Ösztöndíj
90 ezer lejt osztottak szét
Befejezik az iskolapályákat
Szolgálati lakások fiatal értelmiségieknek
Több mint 40 helyszínen végeznek munkálatokat – interaktív térkép a honlapon
Jó a partnerségi viszony az önkormányzat és az oktatási intézmények között
Székely Nemzeti Vágta megszervezését tervezi Háromszék
Korszerűsítik Sepsiszentgyörgy vasútállomását
Szigorítások a szociális otthonokban
A városi önkormányzat is hozzájárul a kórház szolgáltatásainak javításához
Aláírták Kovászna megye eddigi legnagyobb értékű uniós pályázatát
Székelyföld segít
Százéves lakost köszöntött a polgármester: a jó férj a hosszú élet titka
Mindenképp támogatják a kórházat
Egyéves a Székelyföld-Szórvány Partnerség
Régi gyermekjátékok kiállítását tervezik
A város tovább perel a mozi volt bérlőjével
Kimozdulás a holtpontról
Légies testek – Kontakt tánc kurzus Sepsiszentgyörgyön
Érvénybe léptek az új szabályok a Multi-Transnál
Jóváhagyták a közművek tőkenövelését
Kérik a magyar nyelvtudást
Bővül a Szent György Napok programkínálata
Több pénz a városkasszába
Recycle Design az Ifjúsági Klubban
2012-es év Szent György-ösztöndíjasai
Sepsiszentgyörgyön a székelyek pecsétje
Épülhet Székelyföld legnagyobb ipari parkja
Kezdődik a síszezon Sugásfürdőn
Közönségkedvencek, visszatérő vendégek a 22. Szent György Napokon
Tavaszi takarítás a parkban
Virtuális séta a vadállatok között
A kulturális hét kiemelt előadásai
Tanácsülés: ösztöndíj az egyetemistáknak
2014-03-26: Életbe lép a szekértilalom Sepsiszentgyörgyön
Pályázhatnak az egyetemisták
Azokat kell segíteni, akik talpra akarnak állni – szociális lakások Sepsiszentgyörgyön
A tisztaság fél egészség: kampány az Őrkőn
Szelektív hulladékgyűjtés
Tárgyalások a katonaság területeiről
Születésnapi ajándék
Átalakítják és bővítik az '56-os emlékparkot
Díjazták Sepsiszentgyörgyöt
Rendőrőrsöt terveznek a Csíki negyedbe
Sok kerítést igényelnek a lakószövetségek
Térfigyelő kamerák a Csíki negyedben
Felújítják az idősek otthonát
Továbbra is jól halad a hőszigetelési program
Szabadság – a test elvárása
Készülnek a bölcsődeépítésre
A hideg ellenére dolgoznak
Három utcát befejeznek
Dolgoznak az Olt utcában
Nappali foglalkoztatás az öregotthonban
Hatszáz új munkahely az új autóalkatrész-gyárban
Légy a Szent György Napok önkéntese!
Visszaszámlálás: még 24 nap a Szent György Napokig
Lehet jelentkezni az idei Székely Vágtára
Folytatódnak a munkálatok
Fotókiállítás a Lábas Házban
1956-os megemlékezés Sepsiszentgyörgyön
Elbírálták a kulturális pályázatokat
szÉpítkezz velünk! közösségi kampány
Terra Siculorum 2021 logópályázat: november 18-ig még le lehet adni!
Több adóbefizetés
2013-as év Szent György-ösztöndíjasai
2014-03-12: Ügyfélfogadási programváltozás a helyi adóhivatalban
Hátrányos helyzetűekért
Tanácsülés: Interaktív táblák az iskoláknak
Helyi csendőrökre van szükség – nem szolgálati lakások vásárlására
„A szív és lélek dolga a kettős állampolgárság”
Alakul a Hungária tér
Újra óvodások látogattak a Polgármesteri Hivatalba
Díjazták a Homlokzat szépségverseny nyerteseit
Szabadidős sportolási lehetőségekért lépnek fel
Még egy városrendezési siker
'56-os emlékpark Szentgyörgyön
Újabb parkosításra nyert pályázatot a város
Újabb pályázatokat nyújtott be a város
A megvalósítások két esztendeje
Ismerd meg városod!
Parkosítás az Olt negyedben
Jó ütemben zajlanak a munkálatok
Megfékeznék az elvándorlást
Adventi ünnepség Sepsiszentgyörgyön
Közel 5,5 tonna hulladékot gyűjtöttek a mikósok
Elhelyezték az orvosi szolgálati lakások alapköveit
Nagyobb az adózási kedv
Nagyszabású korszerűsítés zajlik a megyeszékhelyen
Elbírálták a második félévi sport, valamint kulturális pályázatokat
Bővülő kínálat Sugásfürdőn
Százéves nénit köszöntött a város
Megnyílt a korcsolyapálya
Hasznos tudnivalók a helyi adókkal és illetékekkel kapcsolatosan - 2014
2014-02-07: Sepsiszentgyörgy másodszor is harcba száll az Újrahasznosítás városa címért
Valamivel több pénz
Elkezdték az Olt híd javítását
Ezer parkolóhely jövőre
Megvan az első bababarát helyiség
Februárban is tíz százalékos kedvezmény
Szentgyörgy nyerte a Blogoszféra Díjat
Elkezdődtek a munkálatok a Mihai Viteazul téren
Visszaállítják a Szemerja–Sepsiszentgyörgy határjelzőt és 550 fős kórus énekel
A cél előtt Sugásfürdőn
Átépítik az iskolaudvarokat
Kiállítás szabad ég alatt
Indulhat a sportterem-építés
Kevesebb fűtéstámogatás
Elbírálták a kulturális pályázatokat
A város zöld ékessége
Idén dobogós helyre számítunk a Nemzeti Vágtán
Székelyföldi Fenntartható Építészeti Konferencia
Kézimunka kiállítás a Kónya Ádám Művelődési Házban
2014 Gábor Áron emlékév
Egyre vonzóbb Sugásfürdő
Támogatják a hulladékgazdálkodást
Nyereséges a Multitrans
Szórványtábor ötödször
A Háromszék Táncegyüttes négy díjjal tért haza
Több pénz a városkasszába
2014. évi költségvetés-tervezet
Rendezik a Sapientia épületét
Ipari park: hosszú távú gazdasági biztonság
Százévesek bölcsessége: ki Istenben bízik, nem csalatkozik
Ingyenes közszállításra jogosultak
Beindult a Gyere Haza-program
Módosult a rendelők bérleti díja
Elkészültek az első utcanévtáblák
Pályázat vendéglátóipari egységeknek, szálláshelyeknek
Sínen a szépmezői ipari park
Eladják a szépmezői tömbházlakásokat
Modern balneáris központ készül
Nem viszik túlzásba a szoborállítást
Költözés, bővítés a volt Kiss Árpád Iskolánál
ANL-lakások a rendőrség székhelyéből
Befejezik idén az Olt-híd munkálatait
Ősszel avatják fel az új Szent György-szobrot
550 perc szaladás
Szociális központ a cél
A jövőre is gondoltak
Hétfőn indul a varjúriasztás az Erzsébet Parkban
Tízezren búcsúztattuk az óévet
Komoly fejlesztések előtt áll Sepsiszentgyörgy
2012-01-13Adómentesség az ingatlanfelújítóknak
A sepsiszentgyörgyiek több mint fele kifizette adóját
Tatarozzák a kazánházat
Könyvbemutató: Sepsiszentgyörgy jelképei
A kultúrturizmus jegyében szervezik a 22. Szent György Napokat
Az iskolák a legdrágábbak
Megújul a Művész mozi
Támogatás az egyházaknak
Népszerű a vadászmúzeum
Adatok a népességvándorlásról
Befektetnek a közösségbe
Balneológust keresnek
Aranylakodalmasok köszöntése
Első díj a zöldövezetekért
Elkezdődött a Székely Mikó felújítása
Megvásárolhatóak az ANL-lakások
Hangversenybérlet Sepsiszentgyörgyön
Pályáznak Kilyén és Szotyor csatornázására
Újabb székely kapu Szotyornak
Prioritást élvez a Szórványprogram
Pontosítás a helyi rendőrséggel kapcsolatban
Sporttörténeti előadás helyi vonatkozásokkal
Leálltak az Olt-híd korszerűsítésével
Adóemelés csak egyes jogi személyeknek
Méltó záróünnepség Sepsiszentgyörgy születésnapjára
Svéd befektető jön Sepsiszentgyörgyre
Tömbházak körüli zöldövezet-karbantartási program
Lopják a fűtéscsöveket
Új parkolók
Megnyitotta első tárlatát az EMŰK
Korszerű kirándulóhelyet a városnak
Korszerű bölcsőde létesül
Évértékelő a városházán
Az energiatakarékos város
Lejárt a szÉpítkezz velünk közösségi kampány!
Városszerte felgyorsulnak a munkálatok
2013-11-29: Elindult a SepsiNet
Futballmérkőzésen adták át a Berde Áron-iskola sporttermét
Elérhető a Szent György Napok programja
Takarítják a Debren-patak medrét
Pályázunk az újrahasznosítás városa címre
Nem áll le a hőszigetelés
2011-ben 550 éves lesz Sepsiszentgyörgy
Aláírták Sepsiszentgyörgy eddigi legnagyobb uniós pályázatát
Az infrastruktúra éve lesz
Több kiállítás lesz a Lábas Házban
Fotópályázat a város születésnapjára
Marad a lőtérrel kapcsolatos megegyezés
Átadták az új postát
Átvették a Székely Mikó sport- és rendezvényközpontját
Tetemes önkormányzati támogatás a Reflex 2 fesztiválnak
Kezdődik a Bene-ház felújítása
100 André Kertész - fotókiállítás
Folytatódnak a fejlesztések
Gödri Ferenc-emlékév Sepsiszentgyörgyön
Szentgyörgyi vonatkozások a 21. Szent György Napokon
A zöldebb lakókörnyezetért
2012-05-04: Beruházás-kivitelezési hibajelentés
Jó adófizetők a sepsiszentgyörgyiek
Sportpályák Sugásfürdőn
Szándéknyilatkozat a kulturális főváros címért
Tömbházak hőszigetelési programja
Magáncégé a sugásfürdői kezelőközpont
Félszáz helyi színpadi produkció a Szent György Napokon
Startol a Romtelecom épületének javítása
Szabad lesz március 15-e az önkormányzatnál
Elkezdődött az 550 éve város Sepsiszentgyörgy rendezvénysorozat
Megfelelő ütemben zajlik a város korszerűsítése
November végére biztosan kész az öregotthon
Újra Distrigaz kirendeltség Sepsiszentgyörgyön
Székely Vágta júliusban
2012-ben Sepsiszentgyörgy ifjúsági főváros lesz
Várostörténeti kiállítás
Sportolási lehetőségek városlakóknak
Székelyföldi Eger Napok
Bortnyik György fotónegatívjai a Székely Nemzeti Múzeumban
Ne támogasd!
Új kerékpárutak
Hasznos tudnivalók a helyi adókkal és illetékekkel kapcsolatosan
Készülnek a Székely Vágtára
LOGÓPÁLYÁZAT - TERRA SICULORUM 2021
Itthon, Szentgyörgyön!
Épül az ipari park
A szebb zöldövezetért
Zöld rendezvény lehet a Szent György Napok
Katalógus két év munkájáról
Van igény a kultúrára
Sétálóutca lesz a Bazár épülete előtt
Tavaszi miniévad az M Studionál
Komoly átalakításokat hoz a központ szabályozási terve
Felhívás - a Szent György Napok szervezőcsapata gyakornokokat keres
Megújul a kicsi Mikó udvara
Júliusban Székely Vágta, másodszor
Folytatódnak a fejlesztések
Nemzetközi Néptáncfesztivál és Őszi Vásár képekben
Jól haladnak a munkálatok a városban
Tudni kell kezelni a migrációs hatásokat
Munkálatok városszerte
Önkormányzati támogatás az Őrkőnek
2014-02-14: Fejlesztéscentrikus költségvetés Sepsiszentgyörgyön
2014-02-13: Sepsiszentgyörgy személyiségei – 391 életút
Még tart az adókedvezmény
Adófelmentések és kedvezmények
Büntetni fogják a köztéri autóértékesítést
Népszerű az élménystrand
Sepsiszentgyörgy 550 percben
Családtörténeti esszépályázat háromszéki iskolások számára
Januárig húzódik a kantin korszerűsítése
Két pályát átadtak a háromból
Kilencnapos Szent György Napok
Ösztöndíj roma diákok számára - a nyertes pályázók névsora
Egy színház- és két moziterem
Visszaszereznék a város vagyonát
Fűtéspótlék igénylők figyelmébe
Bérbe adják a strandbüfét
Bővül a sugásfürdői szabadidőközpont
Módosítások az utcafelújításoknál
Ingyenes az utcanév-változtatás miatti személyi-csere
Hasznos tudnivalók a helyi adókkal és illetékekkel kapcsolatosan
Kiteszik a rendetlenkedőket
Indul a város születésnapi ünnepségsorozata
Pályázat bicikliútra
Továbbra is a város működteti a sípályákat
Megújult a szociális étkezde
Egyeztetés az előkészítő osztályokról
Új testvérvárosa van Sepsiszentgyörgynek
Kipipáltuk! – nyereményjáték Sepsiszentgyörgyről sepsiszentgyörgyieknek
Élhető városok fotópályázat
Ötmillió forintnyi támogatás a Bene-ház vadászmúzeumának berendezésére
Közérdekű felhívás
Új, korszerű épülettel gazdagodott a Csipike Napközi Otthon
Önkormányzati szerep a migrációs folyamatok kezelésében
Villából bölcsőde
Megújul a Kálvin tér
550 éve város Sepsiszentgyörgy
Önkormányzati segítség a jelzáloghiteleseknek
Hamarosan aktívvá válnak a térfigyelő kamerák
Egyelőre csúszik a Bodok szálló megvásárlása
21. Szent György Napok – Az 50 éves Omega a főmeghívott
Jelentkezhetnek a zenekarok a Diákegyüttesek Találkozójára
Székely kapu program 2012
Kipipáltuk! – nyereményjáték nyertesei
A szépkorúakat ünnepelték Sepsiszentgyörgyön
Közvilágítás napenergiából
Felújítják az emlékművet
Befejezik a szociális tömbházat
Hangsúly az infrastruktúrán
Jövőben kezdődik a mozi felújítása
Újrahasznosítási verseny – a fődíj: öko pihenőhely, wifivel
Több utca is megújul
Lényeges tudnivalók a helyi adókkal és illetékekkel kapcsolatban
Hasznos tudnivalók a helyi adókkal és illetékekkel kapcsolatosan
Elkészült a körforgalom
Hatékony a tisztasági rendészet
Arany- és gyémántlakodalmasok köszöntése
Készül az 56-os emlékpark
Díjazták a családtörténeti esszépályázat résztvevőit
Kampány a koldusjelenség felszámolásáért
Április 15-től pályázhatnak a cégek
Elkészült a Daczó utca
Átadták a hajléktalanszállót
Őszi munkálatok
Ifjúsági alap létesült
Élményelemeket kérnek a strandra a szentgyörgyiek
Elköltözött a Közpénzügyi Igazgatóság
Hogyan igényeljük a fűtéspótlékot? - Nyomtatvány, szükséges iratok
Nő a szépmezői ipari park területe
Elektronikus jegyvásárlás
Felújítják a szállót
Megújul a városi strand
Az egyetlen női lovas vitte a pálmát a Székely Vágtán
Szolgálati lakások fiataloknak
Látványos fejlesztések lesznek
Pályázatokból fejlődő város
Javulnak a szociális szolgáltatások
Megvásárolják a kamaratermet
Tízmillió euró pályázati pénz a város költsévetésébe
Sport pályázatok
Pályázati felhívás
Kulturális pályázatok
Felhívás – Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Pályázati felhívás
Hallgatói ösztöndíj
Pályázati felhívás
Szent György-napi versenytárgyalás
Szent György-napi versenytárgyalás 2019
Nagycsaládos program
GYAKORLATI ÚTMUTATÓ
Gyere haza program
A Gyere haza program kritériumrendszere
Helyi választási iroda
Helyi választási iroda
Határozatok
Helyi választások 2020
2020/1031. számú rendelet
Szavazókörzet székhely változtatás
Szavazókörzetekhez tartozó utcák


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda

 Tisztelettel és szeretettel
köszöntöm honlapunkon!

Képgaléria
Eseménynaptár
Jelöljön ki egy dátumot!
Várostérkép
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2024 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem