2024. július 24., Szerda

Főépítész: Birtalan Csilla

Elérhetőség:
Telefonszám: +40 267 316 957 / 138
E-mail: csilla.birtalan@sepsi.ro
Postacím: 1918. December 1. utca, 2. szám, 11/A iroda

Irodák:


Építés és Bontás Engedélyezési Részleg

Alkalmazottak:

Sándor Judith, szakelőadó - judith.sandor@sepsi.ro
Bajzát Éva-Ildikó, szaktanácsadó - eva.bajzat@sepsi.ro

Elérhetőség:

Telefonszám: +40 267 316 957 / 104
Postacím: 1918. December 1. utca, 2. szám, 11-es iroda

Városrendezési Okmány Részleg

Alkalmazottak:

Kiss Terézia, előadó - terezia.kiss@sepsi.ro

Elérhetőség:


Telefonszám: +40 267 316 957 / 104
Postacím: 1918. December 1 utca, 2. szám, 11-es iroda


Városrendezési és Lakossági Tájékoztatási Részleg

Alkalmazottak:

Veres-Vitályos László, szaktanácsadó - laszlo.veres@sepsi.ro

Elérhetőség:

Telefonszám: +40 267 316 957 / 104
Postacím: 1918. December 1 utca, 2. szám, 11/A iroda

 

Gazdasági Tevékenységet Engedélyező Részleg


Alkalmazottak:

Pap Mariana, szaktanácsadó - mariana.pap@sepsi.ro


Elérhetőség:


Telefonszám: +40 267 316 957 / 148
Postacím: 1918. December 1. utca, 2. szám, 5-ös iroda

Iroda tevékenységének bemutatása:

Kereskedelmi helyiségek kiadása Sepsiszentgyörgyön.

 

Helyi Közszállítási Tevékenységet Engedélyező Részleg


Alkalmazottak:

Gegely Sándor, szaktanácsadó - sandor.gergely@sepsi.ro
Horvát Emese, szakreferens - emese.horvat@sepsi.ro

Elérhetőség:

Telefonszám: +40 267 313 323
Postacím: Kőrösi Csoma Sándor utca, 5. szám

Ügyfélfogadás:

Hétfő - Szerda: 8:30 – 15:30
Csütörtök: 8:30 – 17:00
Péntek: 8:30 – 14:00

Iroda tevékenységének bemutatása:

Az iroda, mint helyi közszállítást engedélyező hatóság, a következő feladatokat látja el:
-    A helyi közszállításra vonatkozó szabályzatok, tanácshatározat-tervezetek kidolgozása a fuvarozók szakmai érdekképviseletének konzultációjával, és ezek előterjesztése Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsához;
-    Szállítmányozási engedélyek kiállítása, módosítása, hosszabbítása, felfüggesztése, visszavonása, a Sepsiszentgyörgy municípium területén végzett közszállítási tevékenységekre, úgymint:
-    személyszállítás autóbusszal;
-    személyszállítás taxival;
-    teherszállítás taxival;
-    személyautó kölcsönzés;
-    árufuvarozás szerződés alapján;
-    árufuvarozás pótkocsis traktorral;
-    speciális, temetkezési szolgáltatáshoz használt járművekkel végzett szállítás;
-    más, törvény által szabályozott szállítás.
-    Versenytárgyalás szervezése a taxi engedélyek odaítélésére, Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsának határozata alapján;
-    Taxi engedélyek, engedélykivonatok, diszpécserszolgálati engedélyek kibocsátása, hosszabbítása, felfüggesztése és visszavonása;
-    Szolgáltatási szerződések előkészítése taxi rendszerű és bérleti rendszerű közúti szállítás tárgyában;
-    A törvény által előírt nyilvántartások létrehozása és kezelése;
-    Taxi engedélyek és engedélykivonatok évi láttamozása;
-    Az irodának kiosztott, a helyi közszállítást érintő levelek, kérések tanulmányozása, megoldása és megválaszolása;
-    A saját tevékenységéhez kapcsolódó dokumentumok nyilvántartása, megőrzése és archiválása.

 

Legelő- és Erdőkezelő Részleg

Alkalmazottak:

Patakfalvi-Czírják Ida, irodavezető - ida.patakfalvi@sepsi.ro
Gheorghita Gavril, munkás
Gheorghita Anna, munkás
Dima Ferenc, munkás

Elérhetőség:

Telefonszám: +40 267 316 957 / 109, 130
Fax: +40 267 315 959
Postacím: 1918. December 1. utca, 2. szám, 34-es iroda

Ügyfélfogadás:

Hétfő - Péntek: 8:00 - 10:00
Kedd: nincs ügyfélfogadás

Iroda tevékenységének bemutatása:

-  Az iroda tevékenysége a város erdőinek és legelőinek művelésére összpontosul.
-  1230 hektár lombhullató és fenyőerdő a munkánk nyomán fejlődik, és őrzi meg állandóságát, betöltve gazdasági, társadalmi, ökológiai, tudományos szerepét.
-  Az iroda munkáját az érvényben lévő üzemterv írja elő, jogi alapját pedig a 2008/46-os erdészeti törvény képezi.
-  Az iroda évi tevékenységét, a szükséges erdő-technikai, útjavítási, eróziót megelőző, erdőgondozási, erdőkitermelő munkálatokat, a faanyag értékesítésének javasolt módozatait tanácshatározat-tervezetben terjeszti elő.
-  Az iroda  kapcsolat a Könyvelési iroda és a szakmunkálatokat végző Hatod magán erdőkerület között. Átvételezi az elvégzett munkálatokat- mennyiségi és minőségi mutatók alapján- amit a Könyvelési iroda számol el. Ártárgyalást/licitet folytat úgy a faanyag értékesítésére mint a munkálatok elvégzésére.
-  A város 216 hektár legelőjét marhatartó gazdák bérlik. Célunk a hegyalji pázsit flórájának megőrzése, az áliszaposodás megelőzése, talajjavító intézkedésekkel, tűzvédelmi árkok létrehozásával.

 


Utolsó módosítás: 2014-01-16    

Oldal megjelenítése: 28449


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok Jegyző Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák Közbeszerzések Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok Közigazgatási átláthatóság Álláshirdetések Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok Helyi adók Közvállalatok vállalatigazgatása
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2024 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem