2024. július 24., Szerda

Irodák:

 

Ügyfélszolgálati, Tájékoztatási és Iktató Részleg

Alkalmazottak:

Stefán Ildikó, előadó
Rákossy Ildikó, előadó
Kiss Tünde, tanácsadó - tunde.kiss@sepsi.ro
Petrea Júlia, előadó - petitii@sepsi.ro
Trucki Julianna, kézbesítő
Szabó Ilona, kézbesítő

Elérhetőség:

Telefon/fax: +40 267 315 611
Postacím: 1918 December 1 út, 2. szám, 1. iroda

Ügyfélfogadás:

Hétfő, Csütörtök : 8:00 - 13:00, 14:00 - 17:00
Kedd, Szerda: 8:00 - 13:00, 14:00 - 15:30
Péntek: 8:00 - 13:30

Iroda tevékenységének bemutatása:

Az iroda legfontosabb feladata naprakész adatokkal, információkkal szolgálni az ügyfeleknek.

1. Általános iktató:


-    Humánerőforrás Iroda: versenyvizsgára jelentkezők iratcsomóinak  ellenőrzése és iktatása
-    Városgazdálkodási Iroda: közterület foglalás; fák, cserjék kivágása; közterület rendezés, közvilágítás; köztisztaság; útfeltörési engedélyek; környezetvédelemi problémák; licitek.
-    Jogi Iroda
-    Földosztó bizottság: földterületek visszaigényléséhez benyújtott kérések
-    Helyi Közigazgatási Iroda
-    Költségvetési Könyvviteli Iroda
-    Erdők, legelők kezelése
-    Polgárvédelmi Iroda
-    Fejlesztési, Beruházási Iroda: licitek
-    Levelek beiktatása, átadása, kivezetése
-    Polgármester, jegyző, alpolgármesterek postájának kezelése
-    10/2001 törvény által szabályozott ingatlanok visszaigénylési kéréseinek iktatása, ellenőrzése
-    Gyámhatósági  ügyek: fogyatékosok környezettanulmányához szükséges kérések , kiskorú bűnözők környezettanulmányához szükséges átiratok , törvényszék: válás, gyámság kinevezés, ügygondnokság kinevezés, hagyatéki tárgyalások , öregotthonba beutaló kérések
-    Jegyző kihallgatásának nyilvántartása és az ügyfelek előírása a kihallgatásra

2. Városrendészeti ügyek:


-    Az 1991/50-es törvény által szabályozott építkezési engedélyekhez,  igazolásokhoz, rendészeti bizonylatokhoz szükséges dokumentációk helyességének ellenőrzése, iktatása és ezzel kapcsolatos tanácsadás.
-    2002/15-ös törvény előírása szerint benyújtott kérések iktatása
-    2001/170-es helyi határozat szabályzatának ismertetése, amely a város területén elhelyezendő reklám- és cégtáblákra vonatkozik

3. Petíciók:

A 2002/233-as törvény alapján, polgármesteri rendelet által kinevezett tevékenységi kör.
- beadványok, kérések, panaszlevelek, észrevételek, ajánlatok iktatása, ezeknek követése és a törvény által előírt határidőn belüli válasz kiküldése, valamint a kérések nyilvántartása és archiválása
-  a levelek beiktatása, átadása, kivezetése
- a román és magyar nyelvű Hivatalos Közlönyök nyilvántartása, szétosztása
- közérdekű információk kifüggesztése : általános tudnivalók, törvényszéki idézések, banki árverések, végrehajtási értesítők, környezetvédelmi értesítők
- licittel kapcsolatos információk közlése, tanácsadás, útbaigazítás
- tender füzetek kiosztása
- más általános irodai tevékenységek

 4. Gazdasági ügyek:

A 2008/15-ös határozat alapján:
-  a kereskedelmi egységek és szolgáltatások munkapontjának a működési engedélyre
leadott iratcsomók ellenőrzése, továbbítása
- közvagyoni osztály beadványainak iktatása
- helyi közszállítási szolgálatot végző osztályhoz beadott akták iktatása
- lakásgazdálkodási iroda aktáinak iktatása           
- terület visszaigénylés
- bérleti szerződések, koncessziós szerződések: garázs, terület
-18-as törvény által szabályozott tulajdonjog megállapításával kapcsolatos kérések
- törvényszék : telekkönyvezés

 

Tömegkommunikációs Részleg

Irodavezető:

Barta Mónikamonika.barta@sepsi.ro


Elérhetőség:

Telefon/fax: +40 267 312 000
Postacím: 1918. December 1., 6. szám, Sepsiszentgyörgy 520008, Kovászna megye, Románia

E-mail cím: varosimazs@sepsi.ro


Utolsó módosítás: 2014-01-21    

Oldal megjelenítése: 37889


Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok Jegyző Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák Közbeszerzések Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok Közigazgatási átláthatóság Álláshirdetések Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok Helyi adók Közvállalatok vállalatigazgatása
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2024 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem