2021. október 24., Vasárnap
Tanácsülések időpontja
Meghívó rendkívüli tanácsülésre - 2019. november 5

2019/1251. SZÁMÚ RENDELET
Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Tanácsának rendkívüli ülésre való
összehívásáról

 


A Kovászna megyei Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 133-as cikkely (2) bekezdés a pontjának és a 134-es cikkely (1) bekezdés a pontjának rendelkezései alapján;
A közigazgatási kódexről szóló, 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 196-os cikkely (1) bekezdés, b pontjának értelmében;
 


ELRENDELI
 


1. CIKKELY – Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsának rendkívüli ülésre való összehívását 2019. november 5-én 14:00 órára a sepsiszentgyörgyi Helyi Tanács gyűléstermébe, a következő napirenddel:
1. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium 2019. évi összesített költségvetésének módosításáról.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Véleményező szakbizottságok: I, V.
2. - HATÁROZATTERVEZET az utólagosan módosított és kiegészített 2018/161-es számú tanácshatározattal jóváhagyott, Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy Municípium kis- és közepes vállalkozásai minimis támogatási rendszerének módosításáról és kiegészítéséről.
Előterjeszti: Antal Árpád-András, polgármester.
Szakbizottságok, amelyek véleményezik: I, V.
3. - HATÁROZATTERVEZET Sepsiszentgyörgy municípium iskolahálózati tervének jóváhagyásáról a 2010-2021-es tanévre.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Szakbizottságok, amelyek véleményezik: I, IV, V.
4. - HATÁROZATTERVEZET bizonyos intézkedések jóváhagyásáról, az utólagosan módosított és kiegészített 2009/184-es számú tanácshatározat, Sepsiszentgyörgy fiataljait támogató Szent György Ösztöndíjak elnevezésű program 2019-es évi végrehajtására vonatkozóan.
Előterjeszti: Sztakics Éva-Judit, alpolgármester.
Szakbizottságok, amelyek véleményezik: I, IV, V.
5. – KÜLÖNFÉLÉK.
2. CIKKELY - A napirendi tervezetben szereplő anyagok a tanácsosok mandátumának kezdetén kinyilvánított igényeknek megfelelően rendelkezésére állnak elektronikus/nyomtatott formátumban.
3. CIKKELY - A határozattervezetekkel kapcsolatos módosításokat írásban lehet megfogalmazni és benyújtani a municípiumi főjegyzőhöz legkésőbb a szakbizottsági gyűlések időpontjáig.
4. CIKKELY - Jelen rendelet tömegkommunikációs csatornákon keresztül köztudomásra lesz hozva és ki lesz függesztve Sepsiszentgyörgy municípium Polgármesteri Hivatalának honlapján.
5. CIKKELY – A rendelet végrehajtására megbízást kap Sepsiszentgyörgy Municípium főjegyzője, valamint a Polgármesteri Hivatal keretében működő Helyi Közigazgatási Részleg.

Sepsiszentgyörgy, 2019. október 31.
 


                    Sztakics Éva-Judit                            Ellenjegyzi
                        ALPOLGÁRMESTER                 Kulcsár Tünde-Ildikó
             POLGÁRMESTER nevében                  FŐJEGYZŐ
 << visszaOldal megjelenítése: 404    


Utolsó módosítás: 2019-10-31    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2021 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem