2024. június 16., Vasárnap
Hirdetések
2009-03-05: Új típusú taxiengedélyek
   Sepsiszentgyörgy municípium Polgármesteri Hivatala értesíti a taxistevékenységben érdekelteket, hogy a 162/2008-as Tanácshatározat alapján beindítja az új tipusú taxiengedélyek kiadására irányuló folyamatot. Sepsiszentgyörgy Város Helyi Tanácsa 200 taxiengedély kiadását állapította meg, amit versenytárgyalási folyamatban lehet megpályázni. A versenytárgyalási folyamatban való részvétel feltétele, hogy a szállítók rendelkezzenek a polgármesteri hivatal által kiállított Szállítási Engedéllyel. Minden engedélyezett szállító részt vehet a versenytárgyalásban egy öt évre szóló taxiengedély megszerzésére, ha kérést tesz le erre vonatkozóan és mellékeli hozzá a törvény által előírt iratokat. Azok az engedélyezett szállítók, akik rendelkeznek jelen pillanatban is érvényes taxiengedéllyel, joguk van kérni az engedély becserélését új tipusúra, aminek az érvényessége a régi taxiengedély érvényességi határideje lesz. Azok a szállítók, akik a becserélést választják, kötelesek a Szállítási és Taxi Engedélyek kiadásának és felhasználási feltételeinek ellenőrzése végett 2008. október 31-ig leadni a szükséges okiratcsomót.

  Azok az engedélyezett szállítók, akik részt vesznek a versenytárgyaláson az értesítés megjelenésétől számítva 60 napon belül benyújthatják az iratcsomót a következőkkel:

- kérés a versenytárgyaláson való részvételre.
- saját felelősségre tett nyilatkozat, hogy van érvényes Szállítási engedélye.
- saját felelősségre tett nyilatkozat, hogy rendelkezik vagy hat hónapon belül fog rendelkezni bizonyos típusú gépkocsival, amely a versenytárgyalás bizonyos kritériumainak felel meg.
- a beszerzendő gépjármű értékének 5%-át kitevő garanciapénz letétbe helyezésének igazolása, ha a nyilatkozat pillanatában nem rendelkezik a gépjárművel.

  A szükséges iratok a Szállítási Engedély kiváltására, a versenytárgyalási kritériumok a pontozási rendszerrel együtt, valamint a becseréléshez szükséges okiratcsomó tartalma, a polgármesteri hivatal székhelyén lesz tanulmányozható. Ugyanitt tanulmányozható a 162/2008-as számú Helyi Tanács határozata, valamint a www.sepsiszentgyörgyinfo.ro internetes honlapon.

  Az iratcsomó benyújtása a polgármesteri hivatal Közönségszolgálati Irodájában lehetséges, ugyanitt történik a szükséges nyomtatványok beszerzése. Érdeklődni lehet még a 25-ös irodában, illetve a 0267 316957 telefonszám 120-as belső
számán.


<< visszaOldal megjelenítése: 28915    


Utolsó módosítás: 2009-03-05    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2024 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem