2024. június 16., Vasárnap
Hirdetések
2018.02.26.: Versenyvizsga a SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ KFT gazdasági társaság vezető poziciójának betöltésére

HIRDETÉS

    SEPSISZETGYÖRGY ÖNKORMÁNYZATA versenyvizsgát hirdet a SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ KFT gazdasági társaság vezető poziciójának betöltésére


    A felvételi és kiválasztási folyamat szakaszai a következők:
1.    A jelöltek beíratkozási iratcsomóinak a kiértékelése
2.    A kiválasztott jelöltek végső kiértékelése. Interjú.

    Az előválogatási folyamat általános feltételei a következők:
1.    Műszaki területen záróvizsgával elvégzett felsőfokú egyetemi tanulmányok;
2.    Román nyelvtudás (írásban és szóban), Romániában bejegyzett lakcím, román vagy más európai uniós tagország állampolgársága;
3.    A magyar nyelv ismerete előnyt jelent;
4.    Vezetői készségek és képességek megléte;
5.    Orvosi bizonylattal igazolt egészségügyi alkalmasság;
6.    Büntetlen előélet;
7.     A meghirdetett állás betöltésével szemben nem áll fen összeférhetetlenség;
8.    Az elmúlt 5 év során egyéni munkaszerződése fegyelmi eljárás keretében nem került felbontásra, illetve köztisztségből nem volt elbocsájtva;
9.    Jogerősen nem volt elítélve hamis gazdálkodás, bizalommal való visszaélés, megtévesztés, sikkasztás, hamis tanúzás, vagy megvesztegetés bűncselekményének elkövetéséért, a  pénzmosás és a terrorizmus fínanszírozásáról és megelőzésérél szóló 2002/ 656 számú törvény szerint, valamint a  későbbiekben módosított és kiegészített 2002/ 656 számú törvényben szereplő kihágásokért a  terrorista cselekmények finanszírozásának megelőzéséről, valamint a pénzmosás megelőzéséről és szankcionálásáról, szoló kihágásokért,.

    Előnynek számít:
1.    Felsőfokú végzettség–egyetemi tanulmányok műszaki területen;
2.    Legalább 5 év régiség híd és útépítő szakterületen;
3.    Az irányítása alá tartozó gazdasági társaságok vagy közvállalatok teljesítményének javításában szerzett munkatapasztalat
4.    Gazdasági társaságokra és a közvállalatigazgatásra vonatkozó kormányrendelet ismerete (1990/31 számú Törvény, 2011/ 109 sz. Korm. Rendelet).

Értékelési kritériumok/a jelöltek végleges kiválasztása-INTERJÚ:
1.    Jelentkezési iratcsomó
2.    Jelölt szakmai jellemrajza
3.    Jelölt szándéknyilatkozata

A jelentkezési iratcsomónak tartalmaznia kell a következő iratokat:
•    a személyazonosságot igazoló irat másolata
•    tanulmányokat, szakvégzettségeket igazoló diplomák, igazolások másolata
•    curriculum vitae
•    gazdasági társaság vagy magánvállalkozás irányátásában szerzett tapasztalatot igazoló irat/ igazolás
•    munkakönyv másolata és az összrégiséget, illetve a végzettségnek megfelelő régiséget igazoló iratok másolata
•    erkölcsi bizonyítvány/ 1. sz. nyomtatvány alapján saját felelősségre nyilatkozat
•    hatósági bizonyítvány/2. sz. nyomtatvány alapján saját felelősségre nyilatkozat
•    munkaképességet bizonyító családorvosi igazolás/3. sz. nyomtatvány alapján saját felelősségre igazolás
•    4 sz. nyomtatvány alapján saját felelősségre nyilatkozás amelyben a jelölt kifejezi hozzájárulását személyes adatai felhasználásához a kiválasztás és  a felvételi céljából
•    5 sz. nyomtatvány alapján saját felelősségre nyilatkozat arról, hogy nem vett részt érdekérvényesítő nézeteltérésben
•    6. sz. nyomtatvány alapján saját felelősségre nyilatkozat, hogy nem vett részt a 2011/ 109 sz. Sürgősségi kormányrendendelet 6. Cikkelyében szereplő közvállalatok irányításával kapcsolatos magatartásbeli szabálysértés egyikében.

Az előválogatás folyamatán sikeresen átment jelöltek - amennyiben a jelentkezési iratcsomójuk hiányos - az alábbi iratokat pótolhatják: erkölcsi bizonyítvány, adóügyi bizonylat, orvosi igazolás
A másolatban benyújtott iratok eredetiségét a bizottság a szóbeli interjú alkalmával vizsgálja meg.

 A felvételi/kiválasztási folyamathoz szükséges iratok és formanyomtatványok megtalálhatóak  SEPSISZENTGYÖRGY ÖNKORMÁNYZAT honlapján ( www.sfantugheorghe.ro ).

A jelentkezési iratcsomót lezárt borítékban, iktatószámmal ellátva kell leadni Kovászna megye, Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatalának székhelyén, 1918. December 1. utca 2. szám alatt, 2018 március 31 , 12:00 óráig.
A borítékra kérjük feltüntetni a következőket:
családnév, keresztnév, lakcím, valamint  a következő feliratot ” SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ KFT gazdasági társaság vezető jelöltség’’.
Az iratcsomót kötelezően el kell küldeni a FOX MANAGEMENT CONSULTANTS KFT, független szakértőnek elektronikus formában a magdacristinaradu@gmail.com, valamint az aconsiliu@gmail.com e-mail címre.

A határidő után érkező iratcsomók nem kerülnek elbírálásra.

Az iratcsomók kiválasztása és elbírálása után a jelöltek interjún lesznek kiértékelve, ennek a pontos időpontja és helye sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatal székhelyén lesz kifüggesztve, valamint az intézmény honlapján lesz közzétéve.

További részletékért a következő telefonszámon lehet érdeklődni: 0799 358 582.

KIVÁLASZTÁSI TERV

MELLÉKLETEK 1-6.

      
 << visszaOldal megjelenítése: 23319    


Utolsó módosítás: 2018-02-26    

Városunk

Kulturális intézmények
Tanügyi intézmények
Sportlétesítmények
Várostérkép
Sugásfürdő
Szent György Napok
Székely Vágta
Testvértelepülések
Polgármesteri Hivatal

Polgármester
Alpolgármesterek
Városgondnok
Jegyző
Alárendelt intézmények
Igazgatóságok és irodák
Fogadóórák
Közbeszerzések
Típusnyomtatványok
Közhasznú információk
Pályázatok
Közigazgatási átláthatóság
Álláshirdetések
Szociális Támogatási Igazgatóság: Álláshirdetések és formanyomtatványok
Helyi adók
Közvállalatok vállalatigazgatása
Közpénzügyi Igazgatóság
Helyi Tanács

Tanácsosok
Tanácsülések időpontja
Tevékenységi beszámolók
Szakbizottságok
Érdeknyilatkozatok
Vagyonnyilatkozatok
Helyi határozatok
Tanácsosok/Belépés
Archívum 2008-2012
Archívum 2012-2016
Polgári kezdeményezés
Sport pályázatok
Kulturális pályázatok
Ifjúsági pályázatok
Hallgatói ösztöndíj
Gyere haza program
Helyi választási iroda
Minden jog fenntartva © Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 2024 - Honlaptérkép - Szerzői jogvédelem